czwartek, 25 kwietnia 2013

Wspólna modlitwa w 70-lecie zbrodni wołyńskiej: Lublin, 9.V.2013


 Podaję za stroną eparchii wrocławsko-gdańskiej:


===============================================================

 Serdecznie zapraszamy na wspólną polsko-ukraińską modlitwę w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Paderewskiego 20 w Lublinie, dnia 9 maja 2013 r.

- godz. 17.30 – wprowadzenie do wydarzeń na Wołyniu w 1943 r.

- godz. 18.00 – Pontyfikalna Liturgia św. Jana Chryzostoma, w intencji pojednania polsko-ukraińskiego pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego abpa Stanisława Budzika i Metropolity Przemysko-Warszawskiego abpa Jana (Martyniaka) z udziałem duchowieństwa z Polski, Ukrainy i Białorusi, śpiew poprowadzi chór archikatedry św. Jura we Lwowie;

- modlitwa przed ikonostasem, ukazującym świętych w dziejach narodów Polski i Ukrainy,

- podziękowanie osobom, ukazujących jak „zło dobrem zwyciężać”,

- koncert-requiem,

- nabożeństwo żałobne, zapalenie zniczy,

- braterskie spotkanie-agapa.

_____________________________________________________________________

Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP, Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin, tel. 603762946, e-mail: s_batruch@poczta.onet.pl
Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli, ul. Paderewskiego 20,20-860 Lublin, tel. 81 742 07 84. e-mail: bobola@bobola.pl


ks. Stefan Batruch i ks. Jerzy Ważny


============================================================Należy przy tym zaznaczyć, że uroczystości lubelskie są częścią programu większego przedsięwzięcia: wspólnej polsko-ukraińskiej pielgrzymki, która odbędzie się pod hasłem "Zło dobrem zwyciężaj" i której celem będzie modlitwa za ofiary zbrodni sprzed 70 lat oraz w intencji pojednania polsko-ukraińskiego. Ramowy program tej pielgrzymki zamieszczony został na blogu "Z życia grekokatolików". 

niedziela, 14 kwietnia 2013

Hellenizm i chrześcijaństwo w późnej starożytności i Bizancjum: konferencja na KUL


Zaproszenie na interesującą imprezę naukową (skopiowane ze strony KUL): 

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL zaprasza 18 kwietnia 2013 r. na konferencję naukową Hellenizm i chrześcijaństwo w późnej starożytności i Bizancjum.

Konferencja poświęcona będzie związkom kultury i filozofii greckiej z myślą chrześcijańską. Wydawać by się mogło, że myśl późnej starożytności, a potem myśl bizantyńska, która była jej bezpośrednią kontynuacją, rozstrzygnęła ostatecznie spór między wiarą a rozumem, między teologią a filozofią, helleńskim a chrześcijańskim dziedzictwem. Niemniej jednak pytania o to nigdy nie przestały być stawiane. Przed chrześcijańskimi myślicielami stanęły w owym czasie wyzwania związane z określeniem wartości filozofii greckiej. Czy nowa religia i nowa wizja świata może korzystać z filozofii, która jest owocem kultury pogańskiej? Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie przyczyni się do pełniejszego zrozumienia miejsca i roli filozofii greckiej w nowym obrazie świata, który zrodził się z chrześcijańskiego Objawienia.

Program:

9.30 Rozpoczęcie
9.45 - 10.15 Agnieszka Kijewska, Wpływ myśli starożytnej na koncepcję Bożej nieskończoności w myśli Mikołaja Kuzańczyka
10.15 - 10.45 Martyna Koszkało, Św. Augustyn o woli w kontekście starożytnej filozofii greckiej
10.45 - 11.15 Ewa Pędracka, Wpływ Autora „Wyznań” - pisarza starożytności chrześcijańskiej na mistykę średniowieczną
11.15 - 11.45 Dyskusja i przerwa
11.45 - 12.15 Lech Krusiński, Filozofia polityczna Syneziusza z Cyreny
12.15 - 12.45 Monika Komsta, Temistiusz - poganin na dworze chrześcijańskich władców
12.45 - 13.00 Dyskusja
13.00 - 14.30 Przerwa
14.30 - 15.00 ks. Tomasz Stępień, Czy Opatrzność dotyczy rzeczy szczegółowych? - o różnicach pomiędzy chrześcijańskim i stoickim rozumieniem Bożej Opatrzności
15.00 - 15.30 o. Konrad Rycyk, Między Orygenesem a Plotynem. Metafora posągów
15.30 - 15.50 Dyskusja i przerwa
15.50 - 16.20 Paweł Sajdek, Hezychastyczna metoda modlitwy
16.20 - 16. 50 Anna Palusińska, Wiedza grecka a mądrość chrześcijańska według Grzegorza Palamasa
16.50 - 17.15 Dyskusja i zakończenie konferencji