niedziela, 21 października 2012

Kopuły cerkiewne w gęstwie jesiennego listowia

Właśnie rozpocząłem "karierę" użytkownika cyfrowego aparatu fotograficznego. Oto niektóre zdjęcia wykonane dzisiaj (niedzielne popołudnie 21.X.2012) na Sławinku w Lublinie.

Cerkiew Narodzenia NMP (na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej) - z oddali widać jeno kopuły w gąszczu żółknących i czerwieniejących liści:
Aleja Warszawska. Widok od strony centrum w kierunku Warszawy.......i od strony Warszawy w kierunku centrum:
Zdjęcia te obrazują nie tylko drzewa liściaste w pięknej jesiennej szacie (co nie jest ostatecznie niczym nadzwyczajnym w przyrodzie), ale i ostatnie chwile alei Warszawskiej w starym kształcie. Zapewne na przełomie listopada i grudnia br. zostanie ona zamknięta na sporym odcinku po obu stronach zbiegu z al. Solidarności - i w roku 2014, jak zapewniają media lokalne, na tym odcinku przebiegać będzie górą  (po nasypie i estakadzie), ponad al. Solidarności, przedłużoną w dolinie Czechówki celem stworzenia dojazdu do obwodnicy i drogi do Warszawy (S-17).

Wskutek tej rewolucji nasza plebania straci możliwość wjazdu/wyjazdu bezpośrednio od Warszawskiej......trzeba będzie kluczyć przez Botaniczną i Gen. Zajączka. Ja sam doprawdy nie wiem, jak przez te dwa lata będziemy z rodziną chodzić do cerkwi. Ale na razie rozkoszujmy się pięknem złotej polskiej jesieni. To już ostatnie dni zwiedzania Ogrodu Botanicznego UMCS, który od 28 bm. do końca marca zamyka swe podwoje.

Patrząc na stawy i sztuczny strumyk w alpinarium (zilustrowany tu nie zdjęciem, a 21-sekundowym filmikiem) nie sposób nie wspomnieć uzdrowiskowej przeszłości Sławinka (zob. artykuły Krystyny GerłowskiejMieczysława Targońskiego):


Ale na tym nie koniec jesiennych atrakcyj Botanika na Sławinku:


 

sobota, 13 października 2012

1/14.X - święto Opieki Matki Bożej

Według starego stylu w dniu jutrzejszym przypada 1 października - dzień, w którym świętujemy Pokrow Preswiatyja Bohorodycy, czyli w wersji spolszczonej święto Opieki Matki Bożej.

Jak pisał w Swym "Menologionie" nieodżałowany o. archim. Roman Piętka MIC (1937-2011):

Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy zostało ustanowione na wspomnienie wizji Matki Bożej okrywającej swoim płaszczem chrześcijan modlących się w czasie nabożeństwa w Konstantynopolu w czasie napadu wrogów na kraj w X wieku, którą miał św. Andrzej Szaleniec dla Chrystusa (wspomnienie 2 października).

Jest to zatem święto typowo konstantynopolitańskie, nieobecne w tradycji chrześcijaństwa zachodniego. W sieci można znaleźć teksty liturgiczne z tym świętem związane, spolszczone przez ks. dra Henryka Paprockiego (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny).

Polecam także ciekawe rozważania ks. prot. B. Pańczaka.

1/14 października wspominamy również bardzo sympatycznego świętego - diakona Romana Melodosa (słow. Słodkopiewcę):

  Św. Roman (Rōmanos, rōmē gr, siła fizyczna, krzepkość; krzepki, dzielny) urodził się w Emezie w Syrii, był diakonem kościoła Zmartwychwstania w Bejrucie. W czasach cesarza Anastazego I (491-518) przybył do Konstantynopola i przebywał przy kościele Najśw. Bogurodzicy. Otrzymał dar układania kontakionów, jednostrofowych religijnych hymnów poetyckich; było ich ok. tysiąca; zachowało się do dziś zaledwie 85, z których bez wątpienia najpiękniejszym jest Kontakion na Boże Narodzenie. Jemu się przypisuje najpiękniejszy utwór poetycki w greckiej literaturze religijnej napisany ku czci Najśw. Maryi Panny, zwany Akatystem, perła liturgii bizantyjskiej, używany w nabożeństwach do dzisiejszego dnia, a ostatnimi laty rozpowszechniony również w obrządku łacińskim. Św. Roman pożegnał ziemię dla nieba ok. roku 560. - pisał o św. Romanie Jego imiennik, wieloletni proboszcz kostomłocki, w "Menologionie".

Hymn Akatyst jest dostępny w sieci zarówno po ukraińsku, jak też i po polsku.