sobota, 23 lipca 2011

Półrocznik "Grekokatolicy.pl" - numer trzeci!

Właśnie ukazał się trzeci - a w 2011 r. pierwszy - numer półrocznika "Grekokatolicy.pl". Można go nabyć w parafiach greckokatolickich w Polsce, a także w sklepie internetowym Sofija-net.pl, na stronie którego zapoznać się można również ze szczegółowym spisem treści.

Wśród opublikowanych w tym piśmie innych artykułów znaleźć można również i mój tekst pt. Języki "obce" w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim. Chodzi tu oczywiście o języki inne niż cerkiewnosłowiański oraz ukraiński. Sam zaś artykuł rozwija temat podjęty w numerze poprzednim: tym razem z całokształtu postulowanej "polityki narodowościowo-językowej" UKGK w Polsce wyodrębniłem cieszący się największym zainteresowaniem (i budzący najzaciętsze polemiki) wątek stricte językowy, wyjaśniając m.in. szczegółowo, w jakim zakresie moim zdaniem winien być w praktyce duszpasterskiej UKGK w RP uwzględniony język polski.

Oczywiście, artykuł mój nie jest ani jedynym, ani też najważniejszym tekstem w numerze trzecim naszego półrocznika, który zawiera tyle porządnej umysłowej "strawy", że z czystym sumieniem mogę go polecić każdemu. W końcu to tylko dziesięć złotych... Przyjemnej lektury zatem!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz