niedziela, 20 kwietnia 2014

Jutrznia Zmartwychwstania Pańskiego w transkrypcji polskiej


 CHRYSTOS WOSKRESE!


Dziś Wielkanoc, święto wspólne dla (niemal) wszystkich chrześcijan, w dodatku obchodzone w tym roku w jednym terminie przez tych, którzy stosują się do Paschalii juliańskiej, oraz zwolenników Paschalii gregoriańskiej.

Wszystkim PT. Czytelnikom tego bloga życzę, by słowa św. Jana Chryzostoma o Zmartwychwstaniu Pańskim  dotarły do głębi ich serc! Kalo Pascha - pięknej Paschy!


Zaś jako świąteczną lekturę zamieszczam polską transkrypcję Jutrzni Paschalnej ze starej witryny OO. Bazylianów. Tekst pochodzi z modlitewnika Pryjdite pokłonimsia i jest rzadziej używany niż wersja z bazyliańskiego Mołytwosłowa (która już za parę godzin  rozbrzmiewać będzie także w cerkwi w Lublinie). Wersję polską (wg. tradycji rosyjsko-synodalnej, ale tu różnic raczej nie ma, chyba że w rubrykach) poznać można na stronie warszawskiej wspólnoty prawosławnej pw. św. Grzegorza Peradze. Dla porównania - inne tłumaczenie Kanonu opracował był śp. o. archim. Roman Piętka MIC (1937-2011).
 

 UTRENIA U NEDILU PASCHY


Hłas 6, samohłasnyj: Woskresennia Twoje, Chryste Spase, anheły ospiwujut´ na nebesach, i nas na zemli spodoby czystym sercem Tebe ospiwuwaty i sławyty.

Swiaszczenyk: Sława swiatij, i jedynosuszcznij, i żywotworiaszczij, i nerozdilnij Trojci, zawżdy, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.

Ludy: Amiń.

Tropar, hłas 5: Chrystos woskres iz mertwych, smertiu smert´ podoław, i tym, szczo w hrobach, żyttia daruwaw (3).

Stych 1: Nechaj woskresne Boh i rozbiżat´sia worohy joho, i nechaj tikajut´ wid łycia joho ti, szczo nenawydiat´ joho (Ps. 67,2).

Stych 2: Jak iszczezaje dym, nechaj iszczeznut´, jak tane wisk wid łycia wohniu (Ps. 673).

Stych 3: Tak nechaj pohybnut´ hrisznyky wid łycia bożoho, a prawednyky nechaj wozweselat´sia (Ps. 67,3-4).

Stych 4: Ce deń, szczo joho stworyw Hospod´, wozradujemosia i wozweselimsia w nim (Ps. 117,24).

Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, i nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń.

Swiaszczenyk: Chrystos woskres iz mertwych, smertiu smert´ podoław.

Ludy: I tym, szczo w hrobach, żyttia daruwaw.

Myrna jektenija

Dyjakon: W myri Hospodu pomolimsia.
Ludy, na kożne proszennia: Hospody, pomyłuj.
Za myr z wysot i spasennia dusz naszych Hospodu pomolimsia.
Za myr wsioho switu, dobryj stan swiatych bożych cerkow i zjednannia wsich Hospodu pomolimsia.
Za swiatyj chram cej i tych, szczo z wiroju, błahohowinniam i strachom bożym wchodiat´ do nioho, Hospodu pomolimsia.
Za swiatiszoho wsełenśkoho archyjereja (imja), papu Rymśkoho, i za błażenniszoho patrijarcha naszoho (imja), i za preoswiaszczenniszoho archyjepyskopa j mytropołyta naszoho Kyr (imja), boholubywoho jepyskopa naszoho Kyr (imja), czesne preswiterstwo, u Chrysti dyjakonstwo, za wweś pryczet i ludej Hospodu pomolimsia.
Za Bohom bereżenyj narod nasz, za prawlinnia i wse wijśko Hospodu pomolimsia.
Za horod cej (Za seło ce, Za swiatu obytel ciu), i za wsiakyj horod, kraszu, i za tych, szczo wiroju żywut´ u nych, Hospodu pomolimsia.
Za dobre polittia, za wrożaj płodiw zemnych i czasy myrni Hospodu pomolimsia.
Za pławajuczych, podorożujuczych (na zemli i w powitri), nedużych, strażdajuczych, połonenych, i za spasennia jich Hospodu pomolimsia.
Szczob izbawytysia nam wid usiakoji skorby, hniwu j nużdy, Hospodu pomolimsia.
Zastupy, spasy, pomyłuj i ochorony nas, Boże, Twojeju błahodattiu.
Preswiatu, preczystu, prebłahosłowennu, sławnu Władyczyciu naszu Bohorodyciu i prysnodiwu Mariju, z usima swiatymy pomjanuwszy, sami sebe, i odyn odnoho, i wse żyttia nasze Chrystu Bohowi widdajmo.
Ludy: Tobi, Hospody.
Swiaszczenyk: Bo Tobi nałeżyt´ usiaka sława, czest´ i pokłonennia, Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.
Ludy: Amiń.

Kanon Paschy

Hłas 1, pisnia 1
Irmos: Woskresennia deń, proswitimsia ludy: Pascha, Hospodnia Pascha, wid smerty bo do żyzni i wid zemli do nebes Chrystos Boh nas perewiw, peremożnu pisniu spiwajuczy.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Tropareć: Oczyst´mo poczuttia, * i pobaczymo Chrysta, neprystupnym switłom woskresennia siajuczoho, * i szczob jasno poczuły, jak każe: Radujtesia, * peremożnu pisniu spiwajemo.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Nebesa oto dostojno nechaj weselat´sia, * zemla ż nechaj radujet´sia, * nechaj praznuje i swit, wydymyj uweś i newydymyj, * bo Chrystos wostaw – radist´ wiczna.
Katawasija: Woskresennia deń:

Mała jektenija

Dyjakon: Szcze i szcze w myri Hospodu pomolimsia.
Ludy: Hospody, pomyłuj.
Zastupy, spasy, pomyłuj i ochorony nas, Boże, Twojeju błahodattiu.
Ludy: Hospody, pomyłuj.
Preswiatu, preczystu, prebłahosłowennu, sławnu Władyczyciu naszu Bohorodyciu i prysnodiwu Mariju, z usima swiatymy pomjanuwszy, sami sebe, i odyn odnoho, i wse żyttia nasze Chrystu Bohowi widdajmo.
Ludy: Tobi, Hospody.
Swiaszczenyk: Bo twoja je włada i Twoje je carstwo, i syła, i sława, Otcia, i Syna, i Swiatoho Ducha, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.
Ludy: Amiń.

Pisnia Z
Irmos: Pryjdit´, pyjmo pyttia nowe, szczo ne z kamenia neplidnoho czudom jawłene, ałe netlinnia dżereło, szczo z hrobu, nacze doszcz, wydało Chrysta, w niomu my utwerdżujemosia.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Nyni wse napownyłosia switłom, * i nebo, i zemla, i hłybyny pidzemni, * nechaj że praznuje wsia twar wostannia Chrystowe, * w jakomu utwerdżujet´sia.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Wczora ja buw pohrebanyj z toboju, Chryste, * wostaju dneś z toboju woskresłym; * wczora rozpjatyj buw ja z toboju, * sam mene sprosław, Spase, u carstwi twojim.
Katawasija: Pryjdit´, pyjmo:

Mała jektenija i wyhołos:
Bo Ty jesy Boh nasz, i Tobi sławu wozsyłajemo, Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.

Ipakoj, hłas 4
Poperedywszy ranok, ti, szczo buły z Marijeju, * i znajszowszy kamiń, widwałenyj wid hrobu, * poczuły wid anheła: Czomu szukajete jak ludynu toho, chto je w switli prysnosuszcznomu? * Wydyte hrobni pełeny, biżit´ i switowi propowidujte, * szczo wostaw Hospod´, jakyj umertwyw smert´, * win bo je Syn Boha, szczo spasaje rid ludśkyj.

Pisnia 4
Irmos: Na bożestwennij strażi bohohłasnyj Awakum nechaj stane z namy i pokaże switłonosnoho anheła, szczo jasno howoryt´: Dneś spasennia switowi, bo woskres Chrystos jak wsesylnyj.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Jak mużeśkyj poł, szczo stworyw diwyczu utrobu, * jawywsia Chrystos, i jak czołowik ahncem nazwawsia, * i neporocznym, bo ne zaznaw skwerny, nasza Pascha, * i jak Boh istynnyj –zwerszenym zwet´sia.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Jak odnoricznyj ahneć, * błahosłowennyj nam wineć – Chrystos, * dobrowilno za wsich zakołenyj buw – Pascha oczyszczennia, * i znowu iz hrobu nam zasiajaw – czudowe sonce prawdy.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Bohooteć że Dawyd pered otinenym kowczehom tanciuwaw ihrajuczy, * ludy ż bożi swiatiji, zdijsnennia proobraziw baczywszy, * weselimsia pobożno, * bo woskres Chrystos jak wsesylnyj.
Katawasija: Na bożestwennij strażi:

Mała jektenija i wyhołos:
Bo Ty błahyj i czołowikolubeć Boh jesy, i Tobi sławu wozsyłajemo, Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.

Pisnia 5
Irmos: Rannim rankom łyńmo i, zamist´ myra, pisniu prynesim Władyci, i pobaczym Chrysta – sonce prawdy, szczo wsim żyttia zaswiczuje.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Bezmirne Twoje myłoserdia baczywszy, * adowymy uzamy zwjazani, * do switła jszły, Chryste, wesełymy nohamy, * Paschu chwalaczy wicznuju.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Prystupim swiczenosci * do Chrysta, szczo jak żenych izchodyt´ iz hrobu, * i razom swiatkujmo switłopraznycznymy widprawamy * Paschu bożu spasytelnu.
Katawasija: Rannim rankom łyńmo:

Mała jektenija i wyhołos:
Bo oswiatyłosia i prosławyłosia pre-czesne j wełyczne imja Twoje, Otcia, i Syna, i Swiatoho Ducha, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.

Pisnia 6
Irmos: Zijszow Ty z hłybyny zemli i sokruszyw Ty wereji wiczni, szczo derżały zwjazanych, Chryste, i trydnewnyj, jak iz kyta Jona, woskres jesy iz hrobu.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Zberih Ty ciłymy peczati, Chryste, * woskres jesy iz hrobu, * kluczi Diwy ne poruszywszy w rizdwi twojim, * i stworyw Ty nam rajśki dweri.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Spase mij, żywe i neżertwenne zakołennia, * jak Boh Sam sebe wołeju swojeju prywiw do Otcia, * razom woskresyw jesy wserodnoho Adama, * woskresszy iz hrobu.
Katawasija: Zijszow Ty z hłybyny zemli:

Mała jektenija i wyhołos:
Bo Ty jesy car myru i Spas dusz naszych, i Tobi sławu wozsyłajemo, Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.

Kondak, hłas 8
Chocz i u hrib zijszow Ty, Bezsmertnyj, * ta adowu zrujnuwaw Ty syłu, * i woskres jesy jak peremożeć, Chryste Boże, * żinkam myronosyciam zwistywszy: Radujtesia, * i twojim apostołam * myr darujesz, * padszym podajesz woskresennia.

Ikos
Te pered soncem Sonce, szczo zajszło kołyś-to do hrobu, pospiszajuczy wranci, szukały, jak dnia, myronosyci-diwy, i odna do odnijeji kłykały: O, druhyni, pryjdit´, i pachoszczamy pomażemo tiło żywonosne, płot´, szczo woskresyła padszoho Adama i łeżyt´ u hrobi. Idim, pospiszajmo, jak wołchwy, i pokłonymsia, i prynesim myro, jak dary, ne w pełenach, ałe w płaszczanyci obwytomu, i zapłaczmo, i zakłyczmo:
O, Władyko, wostań, padszym podajesz woskresennia.

“Woskresennia Chrystowe baczywszy”
Woskresennia Chrystowe baczywszy, * pokłonimsia swiatomu Hospodu Isusu, * jedynomu bezhrisznomu. * Chrestu Twojemu pokłoniajemosia, Chryste, * i swiateje woskresennia Twoje ospiwujemo i sławymo. * Ty bo jesy Boh nasz, * krim Tebe, inszoho ne znajemo, * imja Twoje imenujemo. * Pryjdit´, usi wirni, * pokłonimsia swiatomu Chrystowomu woskresenniu, * oś bo pryjszła czerez chrest radist´ usiomu switowi. * Powsiakczas błahosłowlajuczy Hospoda, * ospiwujemo woskresennia joho, * bo, pereterpiwszy rozpjattia, * win smertiu smert´ rozruszyw (3).

Stychyra, hłas 6
Woskres Isus iz hrobu, * jak i prowistyw, * podaw nam żyttia wiczne * i wełyku mylist´ (3).

Pisnia 7
Irmos: Toj, szczo otrokiw iz peczi izbawyw, stawszy czołowikom, strażdaje, jak smertnyj, i strażdanniam zodiahaje smertne w krasu netlinnia, jedyn błahosłowennyj Boh otciw i preprosławłenyj.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Żinky bohomudri z myrom slidom za toboju pospiszały * i Tebe jak mertwoho zi slozamy szukały, * radijuczy, pokłonyłysia żywomu Bohowi * i Paschu tajinstwennu uczenykam twojim błahowistyły.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Smerty praznujemo umertwinnia, * adu zrujnuwannia, inszoho żyttia wicznoho naczało * i, radijuczy, ospiwujemo wynownoho * – jedynoho błahosłowennoho otciw Boha i preprosławłenoho.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych. Jak woistynu swiaszczenna i preuroczysta ocia spasytelna nicz * i switłozoriana, jak switłosiajnoho dnia, * woskresennia prowisnycia, * w nij bo netlinne switło iz hrobu płottiu wsim zasijało.
Katawasija: Toj, szczo otrokiw iz peczi izbawyw:

Mała jektenija i wyhołos:
Bud´ włada carstwa twoho błahosłowenna i preprosławłena, Otcia, i Syna, i Swiatoho Ducha, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.

Pisnia 8
Irmos: Cej znamennyj i swiatyj deń, perszyj w tyżni, car i Hospod´, nad praznykamy praznyk i nad torżestwamy torżestwo; w niomu błahosłowim Chrysta na wiky.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Pryjdite, nowoho wynohradnoho owoczu, * bożestwennoji radosty, carstwa Chrystowoho, * w uroczystyj deń woskresennia pryczastimsia, * ospiwujuczy joho jak Boha na wiky.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
Wozwedy nawkruh oczi twoji, Sione, i hlań: * Oś bo pryjszły do Tebe, jak bohoswitli swityła, * wid zachodu, i piwnoczi, i moria, i schodu, dity twoji, * w Tobi błahosłowlajuczy Chrysta na wiky.
Pryspiw: Błahosłowim Otcia, i Syna, i Swiatoho Ducha – Hospoda, i nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń.
Trojicznyj: Otcze Wsederżytelu, i Słowe, i Dusze, * w trioch osobach zjednane jestwo, * presuszczestwenne i prebożestwenne, * w Tebe my chrestyłysia i Tebe błahosłowymo na wsi wiky.
Pryspiw: Chwałymo, błahosłowymo, pokłoniajemosia Hospodowi, ospiwujuczy i prosławlajuczy joho po wsi wiky.
Katawasija: Cej znamennyj i swiatyj deń:

Mała jektenija i wyhołos:
Bo błahosłowyłoś imja Twoje i prosławyłoś carstwo Twoje, Otcia, i Syna, i Swiatoho Ducha, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.

Dyjakon: Bohorodyciu i Matir switu w pisniach zwełyczajmo.

Pisnia 9
Pryspiw: Anheł spowiszczaw Błahodatnij: Czystaja Diwo, radujsia, i znowu każu: Radujsia, twij Syn woskres trydnewnyj iz hrobu, i mertwych wozdwyhnuw win; ludy, weselitesia.
Irmos: Switysia, switysia, nowyj Jerusałyme, sława bo Hospodnia na Tobi wozsijała. Radij nyni i wesełysia, Sione, a Ty, Czystaja, krasujsia, Bohorodyce, wostanniam rożdennia Twoho.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
O, bożestwennyj, o, lubyj, * o, presołodkyj twij hołos, * z namy bo neobmanno obiciaw Ty buty do skinczennia wiku, Chryste; * Joho my, wirni, za utwerdżennia nadiji majuczy, radujemosia.
Pryspiw: Chrystos woskres iz mertwych.
O, Pascho wełyka i najswiatisza, Chryste, * o, mudroste, i Słowo Boże, i syło, * podawaj nam tisnisze zjednatysia z toboju * w neweczernij deń carstwa twoho.
Pryspiw: Anheł spowiszczaw:
Katawasija: Switysia, switysia:

Mała jektenija i wyhołos:
Bo Tebe chwalat´ usi syły nebesni, Otcia, i Syna, i Swiatoho Ducha, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.

Switylnyj
Płottiu zasnuwszy, jak mertwyj, cariu i Hospody, trydnewnyj woskres jesy, Adama wozdwyh iz tli i znyszczyw smert´: Pascha netlinnia, switu spasennia.

Chwałytni
“Wsiake dychannia”, hłas 1
Psałom 148
Pryspiw: Wsiake dychannia nechaj chwałyt´ Hospoda.
Chwalite Hospoda z nebes, chwalite joho w wysznich.
Pryspiw: Tobi nałeżyt´sia pisnia, Boże.
Chwalite joho, wsi anheły joho, chwalite joho, wsi syły joho.
Pryspiw: Tobi nałeżyt´sia pisnia, Boże.
Chwalite joho, sonce j misiaciu, chwalite joho, wsi zwizdy i switło.
Chwalite joho, nebesa nebes, i woda, szczo wyszcza nebes; nechaj wozchwalat´ imja Hospodnie.
Bo win skazaw, i stałosia, win poweliw, i utworyłosia.
Postawyw jich powik i powik wiku, powelinnia pokław, i ne mynet´sia.
Chwalite Hospoda z zemli, zmiji i wsi bezodni.
Wohoń, hrad, snih, lid, burianyj witer, szczo wykonujut´ słowo joho.
Hory i wsi chołmy, derewa płodonosni i wsi kedry.
Zwiri i wsiaka skotyna, hady i ptyci pernati.
Cari zemni i wsi ludy, kniazi i wsi suddi zemli.
Junaky i diwyci, starszi z mołoddiu, nechaj wozchwalat´ imja Hospodnie: bo woznesłosia imja joho jedynoho.
Ispowidannia joho na zemli i na nebi, i pidijme rih ludej swojich.
Pisnia wsim prepodobnym joho, synam izrajiłewym, ludiam, szczo nabłyżajut´sia do nioho.
Psałom 149
Zaspiwajte Hospodewi pisniu nowu, chwalinnia joho w cerkwi prepodobnych.
Nechaj wozwesełyt´sia Izrajil tym, chto joho stworyw, a syny sionśki nechaj wozradujut´sia carem swojim.
Nechaj chorom prosławlat´ joho, pry tympani i psałtyri nechaj spiwajut´ jomu.
Bo błahowołyt´ Hospod´ ludiam swojim i pidnese pokirnych na spasennia.
Wozchwalat´sia prepodobni u sławi i wozradujut´sia na łożach swojich.
Prosława Boża w hortani jich, i meczi, z oboch storin hostri, w rukach jich.
Uczynyty widpłatu miż narodamy i pokarannia miż lud´my.
Zwjazaty cariw jich putamy, a sławnych Jichnich okowamy zaliznymy.
Uczynyty nad nymy sud napysanyj. Sława cia bude wsim prepodobnym joho.
Psałom 150
Chwalite Boha u swiatyniach joho, chwalite joho u twerdi syły joho.
Woskresni stychyry, hłas 1
Chwalite joho za syły joho, chwalite joho po mnożestwu wełyczi joho.
Ospiwujemo twoju, Chryste, spasytelnu strast´ * i sławymo Twoje woskresennia.
Chwalite joho hołosom trubnym, chwalite joho w psałtyri i huslach.
Chrest pereterpiwszy, i smert´ znyszczywszy, * i woskresszy iz mertwych, * umyrotwory nasze żyttia, Hospody, * bo Ty jedyn wsesylnyj.
Chwalite joho tympanom i chorom, chwalite joho na strunach i sopiłci.
Ada połonyw Ty i czołowika woskresyw Ty * woskresenniam twojim, Chryste, * spodoby nas czystym sercem * Tebe ospiwuwaty i sławyty.
Chwalite joho na kymwałach dzwinkych, chwalite joho na kymwałach hucznych. Wsiake dychannia nechaj chwałyt´ Hospoda.
Bohodostojne Twoje schodżennia sławlaczy, * ospiwujemo Tebe, Chryste, * rodywsia Ty z Diwy, * i nerozłuczenyj buw Ty wid Otcia, * postrażdaw Ty, jak czołowik, * i wołeju swojeju pereterpiw Ty chrest. * Woskres jesy z hrobu, wyjszowszy, nacze z switłyci, * szczob spasty swit.

Stychyry Paschy, hłas 5

Nechaj woskresne Boh i rozbiżat´sia worohy joho (Ps. 67,2).
Pascha swiaszczennaja nam dneś zjawyłasia, Pascha nowa, swiataja, Pascha tajinstwenna, Pascha wseczesna, Pascha - Chrystos Izbawytel, Pascha neporocznaja, Pascha wełyka, Pascha wirnych, Pascha, szczo dweri rajśki nam widkrywaje, Pascha, szczo oswiaczuje wsich wirnych.
Jak iszczezaje dym, nechaj iszczeznut´ (Ps. 67,3).
Pryjdite wid wydinnia, żinky, błahowisnyci, i Sionowi skażite: Pryjmy wid nas radisni błahowiszczennia woskresennia Chrystowoho. Krasujsia, łykuj i radujsia, Jerusałyme, caria Chrysta uzdriwszy, szczo jak żenych iz hrobu wychodyt´.
Tak nechaj pohybnut´ hrisznyky wid łycia bożoho, a prawednyky nechaj wozweselat´sia (Ps. 67,3-4).
Myronosyci żinky rannim rankom stanuły pered hrobom żyttiedawcia i zustriły anheła, szczo sydiw na kameni, a win prowistyw jim i tak mowyw: Czomu szukajete żywoho miż mertwymy? Czomu opłakujete netlinnoho u tli? Idit´ i propowidujte uczenykam joho.
Ce deń, szczo joho stworyw Hospod´, wozradujemosia i wozweselimsia w nim (Ps. 117,24).
Pascha krasna, Pascha Hospodnia, Pascha, Pascha wseczesnaja nam zasijała; Pascha, radisno druh druha obijmim! O, Pascha, izbawlinnia wid skorby: bo iz hrobu dneś, nacze iz switłyci, zasijaw Chrystos i żinok radistiu napownyw, mowlaczy: Propowidujte apostołam.
Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, i nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw, Amiń.
Woskresennia deń, i proswitimsia torżestwom, i druh druha obijmim! Promowmo:
Brattia – i tym, szczo nenawydiat´ nas; prostim use z woskresenniam i tak zaspiwajmo:
Chrystos woskres iz mertwych, smertiu smert´ podoław, i tym, szczo w hrobach, żyttia daruwaw (3).

Widtak czytajet´sia “Ohłasytelne słowo Iwana Zołotoustoho w deń swiatoji Paschy”, a opisla spiwajet´sia:

Tropar, hłas 8: Ust twojich błahodat´, zasiajawszy, jak switlist´ wohniu, wsełennuju proswityła, * ne sribłolubija skarby switowi prydbała, * wysotu smyrennomudrija nam pokazała, * ałe, twojimy słowamy nawczajuczy, otcze Iwane Zołotoustyj, * moły Słowo, Chrysta Boha, szczob spasłysia duszi naszi.

Jektenija usylnoho błahannia
Dyjakon: Pomyłuj nas, Boże po wełykij myłosti twojij, mołymoś Tobi, wysłuchaj i pomyłuj.
Ludy, na kożne proszennia: Hospody, pomyłuj (3)
Szcze mołymoś za swiatiszoho wsełenśkoho archyjereja (imja), papu Rymśkoho, i za błażenniszoho patrijarcha naszoho (imja), i za preoswiaszczenniszoho archyjepyskopa j mytropołyta naszoho Kyr (imja), boholubywoho jepyskopa naszoho Kyr (imja), za tych, szczo służat´ i posłużyły u swiatim chrami cim, i za otciw naszych duchownych, i wsiu wo Chrysti bratiju naszu.
Szcze mołymoś za Bohom bereżenyj narod nasz, za prawlinnia i wse wijśko.
Szcze mołymoś za predstojaczych ludej, szczo oczikujut´ wid Tebe wełykoji i bahatoji myłosty, za tych, szczo tworiat´ nam myłostyniu, i za wsich prawosławnych chrystyjan.
Swiaszczenyk: Bo myłostywyj i czołowikolubeć Boh jesy, i Tobi sławu wozsyłajemo, Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.
Ludy: Amiń.

Prochalna jektenija
Dyjakon: Spownim raniszniu mołytwu naszu Hospodewi.
Ludy: Hospody, pomyłuj.
Zastupy, spasy, pomyłuj i ochorony nas, Boże, Twojeju błahodattiu.
Ludy: Hospody, pomyłuj.
Ranku wsioho zwerszenoho, swiatoho, myrnoho j bezhrisznoho u Hospoda prosim.
Ludy, na kożne proszennia: Podaj, Hospody.
Anheła myru, wirnoho nastawnyka, choronytela dusz i tiłes naszych u Hospoda prosim.
Proszczennia j widpuszczennia hrichiw i prohriszeń naszych u Hospoda prosim.
Dobroho j pożytocznoho duszam naszym i myru dla switu u Hospoda prosim.
Ostałyj czas żyttia naszoho w myri j pokajanni skinczyty u Hospoda prosim.
Chrystyjanśkoji konczyny żyttia naszoho, bezbolisnoji, bezdohannoji, myrnoji, i dobroho odwitu na strasznim sudyszczi Chrystowim prosim.
Preswiatu, preczystu, prebłahosłowennu, sławnu Władyczyciu naszu Bohorodyciu i prysnodiwu Mariju, z usima swiatymy pomjanuwszy, sami sebe, i odyn odnoho, i wse żyttia nasze Chrystu Bohowi widdajmo.
Ludy: Tobi, Hospody.
Swiaszczenyk: Bo Ty jesy Boh myłosty, i szczedrot, i czołowikolubija, i Tobi sławu wozsyłajemo, Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.
Ludy: Amiń.

Swiaszczenyk: Myr wsim.
Ludy: I duchowi Twojemu.
Dyjakon: Hołowy waszi Hospodewi prykłonit´.
Ludy: Tobi, Hospody.
Swiaszczenyk: Hospody swiatyj, Ty, szczo w wysznich żywesz i na smyrennych spohladajesz, i wsewydiaczym okom twojim na wse tworinnia hladysz, Tobi prykłonyły my szyju duszi i tiła, i Tobi mołymosia: Swiatyj swiatych, prostiahny ruku twoju newydymu zi swiatoho miscia prożyttia twoho i błahosłowy wsich nas; i jakszczo my czymś zhriszyły, wołeju abo newołeju, jak błahyj i czołowikolubeć Boh prosty, darujuczy nam zemni i nadzemni twoji błaha.
Bo Twoje jest´ myłuwaty i spasaty nas, Boże nasz, i Tobi sławu wozsyłajemo, Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.
Ludy: Amiń.

Wełykyj widpust

Dyjakon: Premudrist´.
Ludy: Błahosłowy.
Swiaszczenyk: Ty błahosłowennyj i preprosławłenyj Chrystos Boh nasz, zawżdy, nyni i powsiakczas, i na wiky wikiw.
Ludy: Amiń. Utwerdy, Boże, swiatuju prawosławnu (katołyćku) wiru na wiky wikiw.
Dyjakon: Preswiataja Bohorodyce, spasy nas.
Ludy: Switysia, switysia, nowyj Jerusałyme, sława bo Hospodnia na Tobi wozsijała. Radij nyni i wesełysia, Sione, a Ty. Czystaja, krasujsia, Bohorodyce, wostanniam rożdennia twoho.
Swiaszczenyk: Sława Tobi, Chryste Boże, upowannia nasze, sława Tobi.
Ludy: Chrystos woskres iz mertwych, smertiu smert´ podoław, i tym, szczo w hrobach, żyttia daruwaw. Hospody, pomyłuj (3). Błahosłowy.
Swiaszczenyk: Chrystos, szczo woskres iz mertwych, smertiu smert´ podoław, i tym, szczo w hrobach, żyttia daruwaw, istynnyj Boh nasz, mołytwamy preczystoji swojeji Materi i wsich swiatych, pomyłuje i spase nas, jak błahyj i czołowikolubeć.
Ludy: Amiń.

Chrystos woskres iz mertwych, smertiu smert´ podoław, i tym, szczo w hrobach, żyttia daruwaw (3)
I nam daruwaw żyttia wiczne, pokłoniajemosia joho trydnewnomu woskresenniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz