niedziela, 13 kwietnia 2014

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce - stanowisko ws. sytuacji w Ukrainie (12.IV.2014)Poniżej wklejam tekst otrzymany od Pana Profesora Romana Drozda:


STANOWISKO
Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce w sprawie sytuacji w Ukrainie

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce z wielkim zaniepokojeniem obserwuje ostatnie wydarzenia w Ukrainie. Federacja Rosyjska  swoim bezprawnym zajęciem Krymu- terytorium Ukrainy zrujnowała obowiązujący system bezpieczeństwa międzynarodowego. Przestrzeganie wszystkich traktatów i umów międzynarodowych oraz dwustronnych utraciło swoją nienaruszalną moc, otwierając drogę do ich rewizji i ustalania nowego ładu. Federacja Rosyjska swoją agresją na terytorium Ukrainy udowodniła, że postrzega świat z pozycji siły, gdzie silniejszy ogranicza wolność słabszym. Jest to myślenie z przełomu XIX/XX wieku, które doprowadziło do dwóch wojen światowych. Apelujemy do prezydenta Władimira Putina i władz Rosji do zejścia z drogi agresji i aneksji na rzecz pokoju i budowania Europy i świata jako wspólnoty wolnych narodów, równorzędnych państw. Dalsza agresja wobec Ukrainy doprowadzi do wybuchu wojny, niezliczonych ofiar, cierpień ludzi i sąsiedzkiej nienawiści. Odpowiedzialność za to poniosą władze Rosji i naród rosyjski.  
Wzywamy władze Ukrainy do podjęcia stanowczych działań na rzecz zaprowadzenia porządku w regionach, gdzie separatyści opłacani, a nawet bezpośrednio wspomagani przez agentów i żołnierzy rosyjskich  podburzają miejscową ludność, występują przeciwko konstytucyjnemu  ładowi. Jest to agresja przeciwko której każdy szanujący się Rząd, Prezydent i Parlament jest zobowiązany do sprzeciwienia się! Brak stanowczych działań w tym zakresie będzie świadczyć o słabości obecnych ukraińskich władz i zachęcać separatystów i ich popleczników do dalszych jeszcze bardziej radykalnych działań. Waszym zadaniem w imię Niebiańskiej Sotni i całego Majdanu jest bronić Narodu i Jego wolnościowych pragnień. W historii Ukrainy i Narodu Ukraińskiego jest wiele momentów, gdzie opieszałość , brak zdecydowanych działań doprowadziły do klęski. Apelujemy, nie powtarzajcie tych błędów, wyciągnijcie wnioski z historii. 
Wzywamy narody świata szanujące wolność i niezależność, aby odrzuciły partykularne interesy w imię taniego gazu, brudnych srebrników do przeciwstawienia się jawnej i bezprawnej agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Pokażcie, że głoszone przez Was wartości wolności i demokracji są fundamentem budowanej przez Was  cywilizacji, a nie kolejnym frazesem. Brak stanowczych działań z Waszej strony doprowadzi do wojny, za którą zapłacimy wszyscy. Droga ustępstw wobec agresora, jak uczy historia, nie jest drogą do jego powstrzymania, ale drogą do wybuchu wojny. 
Powstrzymajmy kolejną wojnę w Europie!!!
Warszawa, 12. 04. 2014 r.
W imieniu UIT przewodniczący
dr hab., prof. nadzw. Roman Drozd

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz