poniedziałek, 3 grudnia 2012

160. rocznica śmierci ks. Pawła Szymańskiego (1782-1852)

3 grudnia 1852 r. na plebanii greckokatolickiej w Dobratyczach, małej wsi między Terespolem a Kodniem, zasnął w Panu brat i domownik tamtejszego proboszcza, ks. Paweł Szymański, urodzony 26 sierpnia 1782 r. w Orchówku k. Włodawy, najwybitniejszy umysł wśród duchowieństwa chełmskiej diecezji greckokatolickiej w XIX w., biblista, obrońca praw Kościoła wschodniego i Unii z Rzymem.

Wo błażennom uspeniji wicznyj pokoj podażd', Hospody, prysnopamiatnomu rabu Twojemu swiaszczennyku Pawłu, i sotwory jemu wicznuju pamiat'!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz