sobota, 19 marca 2011

Kłamstwo ma króciutkie nóżki...

...a internet pozwala je demaskować w sposób dawniej właściwie niemożliwy. Łatwy i skuteczny zarazem.

       Oto np. ukraiński badacz Jewhen (Eugeniusz) Pasternak w swym Zarysie dziejów Chełmszczyzny i Podlasia napisał był m.in.:

          "Biskup Ciechanowski wydał w roku 1915 (sic!-P.S.) Porządek nabożeństwa cerkiewnego w języku polskim (...) opracowany i wydany  przez zakon pijarów w Warszawie. Porządek ten wprowadził w cerkwi cały szereg łacińskich obrzędów i zwyczajów: zezwalano na używanie organów, “monstrancji” ze Św. Darami  zamiast kielicha, na kościelne (oryg. “костельні”-P.S.) modlitwy i śpiewy, jak nieszpory (oryg. “нішпори”-P.S.), suplikacje, godzinki, różańce (oryg. ”рожаньци”-P.S.) itd.  Zezwalano także na usuwanie ikonostasów z cerkwi i wprowadzano język polski w kazaniach." [1] 


[1] Є. Пастернак, Нарис історії Холмщини і Підляшшя (новіші часи), 2 вид., Вінніпеґ-Торонто 1989
     
        /Праці Інституту Дослідів Волині, т.17/, s. 31.Porządek nabożeństwa cerkiewnego był podówczas bibliotecznym białym krukiem, historykom nie chciało się szukać i sprawdzać, i tak tezy pana-Pasternakowe przechodziły sobie z książki do książki.

Dzisiaj zaś każdy może online sprawdzić, ile jest prawdy w powyższych słowach.

3 komentarze:

  1. To dobrze że można sobie sprawdzić.Mózg nie zaginie :)

    OdpowiedzUsuń
  2. Porządek cerkiewny z rodzinnych stron sprzed 2oo lat, piękna rzecz.

    OdpowiedzUsuń