niedziela, 27 marca 2011

O. archim. Roman Piętka MIC (7.XI.1937-26.III.2011)

Wczoraj wieczorem po długim zmaganiu z nowotworem zmarł w lubelskim szpitalu o. Roman Piętka MIC (ur. 7.XI.1937), tytularny archimandryta, emerytowany (od 1.IX.2007) proboszcz parafii neounickiej w Kostomłotach, magister filologii klasycznej (KUL).

Przygotowany przeze mnie post przepadł przez jakiś błąd systemu. Dlatego dzisiaj ograniczę się już tylko do odesłania PT. Czytelników na blog poświęcony życiu wspólnot greckokatolickich sięgających korzeniami tradycji diecezji chełmskiej - tam podałem więcej szczegółów. A do postaci Ojca Romana z pewnością tu jeszcze wrócę, już to by podać szczegóły dot. pogrzebu (nie są na razie znane), już to by uczcić Zmarłego stosownym wspomnieniem.

Na razie ograniczę się do apelu o modlitwę za duszę Zmarłego i zachęty do zaznajomienia się z Jego arcyciekawą biografią (patrz na grekat.blogspot.com - link bezpośredni powyżej).

So duchy prawednych skonczawszychsia duszu raba Twojeho, Spase, upokoj, sochraniaja ju wo błażennoj żyzni, jaże u Tebe, Czełowikolubcze.

Jedyna Czystaja i Neporocznaja Diwo, Boha bez simene rożdszaja, moły spastysia duszi jeho.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz