czwartek, 17 marca 2011

Ramowy statut bractw cerkiewnych eparchii chełmskiej (1826)


Jak już wklejać, to wklejać. ;-) Poniżej zaprezentowany druk to pierwsza strona ramowego statutu parafialnych bractw greckokatolickich diecezji chełmskiej, promulgowanego przez biskupa Ferdynanda Ciechanowskiego (1759-1828) w 1826 roku.Jak sam pisałem był: 

"Ustawy dla Bratctw Cerkwej w Dieceziji Chołmskoj obritajuszczychsia – poza tym, że są pod względem lingwistycznym jednym z ostatnich na tych ziemiach pomników makaronicznej „ruszczyzny książkowej” – dawały asumpt do przywrócenia w południowej części diecezji tradycyjnych bractw cerkiewnych zniszczonych tam wskutek niechętnej bractwom religijnym polityki józefińskiej austriackiego zaborcy. W nowej ustawie brackiej usunięto jaskrawe zapożyczenia łacińskie obecne w statutach bractw z XVIII w. (zwłaszcza w sferze brackiej obrzędowości), a cele i zadania dostosowano do możliwości przeciętnej wiejskiej parafii i jej wiernych – bo bractwa te miały być, zgodnie z tradycją Kościoła ruskiego, instytucjami stricte parafialnymi" (P. SiwickiDziałalność biskupa Ferdynanda Ciechanowskiego a kształtowanie tożsamości kościelnej grekokatolików w diecezji chełmskiej w latach 1810-1828, Lublin 2005, wydruk pracy doktorskiej posiadaniu autora i w Archiwum KUL, s. 216-217).   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz