czwartek, 12 kwietnia 2012

Dziś Wielki Czwartek...

...według starego kalendarza. Wypada zatem od spraw bieżących i doczesnych odejść na chwilę, poświęcając się rozważaniom, uczczeniu i świętowaniu Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa.

W związku z powyższym blog niniejszy w tych błogosławionych dniach poświęcony będzie wyłącznie tematyce Wielkiego Tygodnia i Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Sądzę, że dobrym sposobem na ukazanie tych Tajemnic Wiary w perspektywie Kościoła wschodniego jest zaprezentowanie na blogu wybranych śpiewów liturgicznych z tych dni wraz z polskim przekładem odnośnych tekstów liturgicznych.

Oto troparion Wielkiego Poniedziałku, Wtorku i Środy (ton 8). Śpiewają mnisi-studyci greckokatoliccy, a polską wersję tego tekstu (i wszystkich innych poniżej zamieszczonych) zawdzięczamy Ks. Drowi Henrykowi Paprockiemu z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego:

Oto Oblubieniec nadchodzi o północy i błogosławiony sługa, którego zastanie czuwającym, niegodny jest zaś ten, którego zastanie leniącym się.Czuwaj, przeto, duszo moja, nie daj ogarnąć się przez sen, abyś nie została oddana śmierci i królestwa pozbawiona, lecz odrzuć sen i wołaj: Święty, Święty,Święty jesteś, Boże, dla Bogurodzicy zmiłuj się nad nami.

W Wielki Czwartek podczas Nieszporów połączonych z Liturgią św. Bazylego Wielkiego, na tej ostatniej, zamiast Cherubikonu, wersetu na Komunię i pokomunijnego śpiewu Niech się napełnią usta nasze śpiewamy:

 Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika Twej tajemnej wieczerzy, gdyż nie zdradzę Twym wrogom tajemnicy, ani też nie pocałuję Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w Królestwie Twoim. Alleluja. Alleluja. Alleluja.

W Wielki Czwartek wieczorem odprawiana jest odnosząca się już do Wielkiego Piątku Jutrznia Męki Pańskiej, podczas której czytane jest 12 perykop ewangelicznych o charakterze pasyjnym. Śpiewany jest też m.in. troparion na ton 8:

 Kiedy chwalebni uczniowie na wieczerzy podczas umycia nóg zostali oświeceni, wtedy Judasz niegodny, zamroczony pożądaniem srebra,niesprawiedliwym sędziom wydaje Ciebie, sprawiedliwego Sędziego. Chciwy zbieraczu bogactw! Popatrz na tego, który dla nich się powiesił. Unikaj chciwości, oto na co poważyła się chciwość wobec swego Nauczyciela. O,Panie, dobry we wszystkim, chwała Tobie!

 Pełne polskojęzyczne teksty celebracji Wielkiego Tygodnia, od poniedziałku do soboty włącznie, zamieszczone są na stronie liturgia.cerkiew.pl (autorem przekładu jest wspomniany już Ks. Dr Henryk Paprocki). Na tejże stronie można też posłuchać zapisów audio prawosławnych celebracji wielkopostnych, wielkotygodniowych i paschalnych w języku polskim. Niestety, nie ma w sieci analogicznych zasobów greckokatolickich w języku polskim  - co więcej, stosowne tłumaczenia w zasadzie nie istnieją, jeśli nie liczyć fragmentów przełożonych niegdyś przez śp. o. archimandrytę Romana Piętkę MIC (1937-2011).
 W tej sytuacji teksty prawosławne, zasadniczo te same co i u grekokatolików, służyć mogą jako źródło wiedzy także i dla osób zainteresowanych pogłębieniem znajomości liturgii greckokatolickiej, a nie znających jęz. cerkiewnosłowiańskiego ani ukraińskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz