poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Wielkanoc - Święto Zmartwychwstania Pańskiego II

Leitmotivem paschalnych celebracji, śpiewanym w praktyce greckokatolickiej nie tylko na Wielkanoc i w Tygodniu Świetlistym, ale i w całym okresie wielkanocnym (do wigilii Wniebowstąpienia włącznie) jest troparion:

CHRYSTUS POWSTAŁ Z MARTWYCH, ŚMIERCIĄ PODEPTAŁ ŚMIERĆ, I W GROBACH BĘDĄCYM ŻYCIE DAŁ!!!

Na tronie seminarium gr.kat. w Lublinie można posłuchać tego troparionu w języku oryginału czyli po grecku (w wykonaniu nie istniejącego już niestety chóru "Bohosłow") - zob. ostatni plik pt. "Christos anesti".

Z kolei strona liturgia.cerkiew.pl zawiera nie tylko ów troparion po polsku, ale i piękny eksapostilarion Paschy "Ciałem zasnąwszy".

Warto też zapoznać się z tekstem Jutrzni Paschalnej: po polsku (w przekładzie Ks. Dra Henryka Paprockiego) oraz po ukraińsku wg. modlitewnika "Pryjdite, pokłonimsia" (w praktyce używana jest raczej wersja z "Mołytwosłowa" bazyliańskiego (Rym-Toronto 1990), który można ściągnąć w PDF-ie ze strony Ukraińskiego Centrum Liturgicznego (Jutrznia Paschalna, po części z nutami, zawarta jest na s. 635- 659).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz