sobota, 14 kwietnia 2012

Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dość uboga liturgicznie, ponieważ - jak wspomnieliśmy byli wczoraj - jej Jutrznia, zwana Jerozolimską, celebrowana bywa zwykle w Wielki Piątek wieczorem (podobnie jak pasyjna Jutrznia Wielkiego Piątku - w Wielki Czwartek wieczorem).

W Wielką Sobotę odprawia się Nieszpory z Liturgią św. Bazylego Wielkiego. Po odczytaniu Apostoła (Rz 6, 3-11) kapłan i diakon zmieniają szaty z ciemnoczerwonych na jasne. Ewangelia (cały ostatni, 28 rozdział św. Mateusza) wyraźnie już mówi o Zmartwychwstaniu Pańskim. Zamiast Pieśni Cherubinów natomiast śpiewa się troparion na ton 8:

 Niechaj milczy wszelkie ciało, niech stoi z bojaźnią i drżeniem, i nie myśli o niczym, co ziemskie. Oto Król królów i Pan panujących przychodzi,złożyć Siebie w ofierze i dać na pokarm wiernym. Poprzedzają zaś Go chóry aniołów, ze wszelką władzą i potęgą, wielooczni cherubini i sześcioskrzydli serafini, zakrywający oblicza i śpiewający pieśń: Alleluja. Alleluja. Alleluja.


[tłum. Ks. Henryk Paprocki].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz