wtorek, 13 marca 2012

Dyskusja nad projektem MPZP w Panoramie Lubelskiej

Telewizja Lublin we wczorajszej "Panoramie Lubelskiej" z 18.30 poinformowała o naszej debacie. Niestety, w krótkiej relacji (od 12 min. 00 s. do 14 min. 30 s.) już na wstępie prowadzący program red. A. Baryła zasugerował, jakoby dyskusja była skutkiem wycinki z 4.II.2012 - co jest oczywistą nieprawdą: dyskusja wynikała z prac nad projektem MPZP dla działki nr 40, rozpoczętych latem ub.r. na podstawie uchwały Rady Miasta z 30.VI.2011. Wycinka formalnie nie miała tu nic do rzeczy, chociaż oczywiście jej temat w trakcie dyskusji pojawiał się często.

Podobnie nieścisłe jest twierdzenie "mieszkańcy mają pomysł na zagospodarowanie". Wnioski do MPZP składane w ub. r. nie tylko przez Stowarzyszenie Ochrony Miejsc Zapomnianych, ale i przez obie Parafie - Greckokatolicką i Rzymskokatolicką "na Czwartku" - w toku prac Wydziału Planowania UML zostały przetransponowane do projektu planu, który - szczegółowo opracowany przez planistów miejskich - został przedłożony do wglądu i dyskusji jako projekt planu firmowany przez Urząd Miasta, a nie jakiś tam "pomysł mieszkańców".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz