poniedziałek, 26 marca 2012

I rocznica śmierci Ojca Archimandryty Romana

Dziś właśnie, 26 marca, mija dokładnie rok od chwili, w której zasnął w Panu o. Roman Piętka MIC, archimandryta tytularny, magister filologii klasycznej, do 31.VIII.2007 proboszcz w Kostomłotach, w chwili zaś zgonu - pacjent Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Za stroną internetową polskojęzycznej parafii prawosławnej we Wrocławiu przywołuję tekst modlitwy:


Boże duchów i ciała wszelkiego, Który śmierć zdeptałeś, szatana
obezwładniłeś i darowałeś życie Twemu światu; sam Panie, daj
odpoczynek duszy zmarłego Twego  sługi archimandryty Romana: 
w miejscu światłości, w miejscu
szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść, smutek i
westchnienie. Przebacz mu, jako Dobry i Miłujący człowieka Bóg,
wszelki grzech popełniony przez niego słowem, uczynkiem i myślą,
gdyż nie ma człowieka, który by żył i nie zgrzeszył. Ty bowiem
Jedyny jesteś bez grzechu, sprawiedliwość Twoja jest
sprawiedliwością na wieki, i słowo Twoje jest prawdą.


Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem, i pokojem
zmarłego sługi Twego, archimandryty Romana, 
Chryste Boże nasz, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim nie
mającym początku, i z Najświętszym i Dobrym i Życiodajnym
Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz