czwartek, 23 lutego 2012

"Nekropolie jako znak kultury pogranicza..."

 Kto szuka, nie błądzi... Oto, co znaleźć można w witrynie UMCS:
 ******************************
 Promocja książki Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
- Pragnę przekazać wszystkim mieszkańcom Lublina, nie tylko prawosławnym, życzenia pełni duchowej radości i spełnienia, a także błogosławieństw i wiary. Pamiętajmy, że stare, opuszczone nekropolie są miejscem świadectwem tradycji i symbolem naszej wiary. Troska o cmentarze pozwala kształtować wspólnotę religijną i dawać przykład młodemu pokoleniu, -  powiedział 27 stycznia br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie prawosławny arcybiskup Abel na promocji książki Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego.
Publikacja pod redakcją prof. dr hab. F. Czyżewskiego, prof. dr hab. L. Frolak oraz dr A. Du­dek-Szumigaj, która ukazała się nakładem Wydawnictwa UMCS w 2011 r., zawiera materiały prezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej Cmentarze jako znak kultury pogra­ni­cza polsko-wschodniosłowiańskiego. Pierwsza część tomu jest poświęcona rozważaniom teo­logicznym na temat śmierci, kolejną grupę artykułów stanowią teksty językoznawcze i his­to­ryczne. Praca obejmuje także komunikaty dotyczące stanu zachowania wybranych cmen­ta­rzy.

 ********


 Sądzę, że z powyższymi materiałami w pierwszej kolejności zapoznać się winni ci, którzy w anonimowych wypowiedziach na internetowych forach czynią osobom protestującym przeciwko "marketowi na kościach" przy Unickiej/Walecznych zarzuty obłudy i hipokryzji.


Otóż na stronie Radia Lublin znalazłem notkę tej oto treści:

***********

2011-11-16 20:47 Wiadomości

Abp Abel wśród zasłużonych dla tolerancji

dodano: 2011-11-16 20:47,
Była komisarz UE prof. Danuta Huebner, ks. Adam Boniecki, prof. Barbara Engelking, prof. Jerzy Jedlicki, redaktor Ewa Ewart - to niektórzy z nagrodzonych w tym roku medalami „Zasłużony dla Tolerancji'.

Ich wręczenie odbyło się w środę w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Nagrody przyznaje istniejąca od 1993 roku Fundacja Ekumeniczna 'Tolerancja'.
Nagrodzony został także prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel za działania na rzecz zrozumienia między różnymi wyznaniami. Odbierając nagrodę, zaznaczył, że nie zrezygnuje z podejmowania nowych wyzwań, aby otwierać się na dialog międzywyznaniowy i międzyreligijny.
Medale 'Zasłużony dla Tolerancji' wręczono po raz czternasty. Są przyznawane osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania przejawów nacjonalizmu, szowinizmu i antysemityzmu oraz dla budowania stosunków międzywyznaniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności. Wśród nagrodzonych w ubiegłych latach byli m.in. Jerzy Giedroyc, Jacek Kuroń, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Fundacja im. Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Józef Oleksy, Krzysztof Teodor Toeplitz, Andrzej Zoll i Barbara Skarga.Info PAP

************

Otóż pan poseł E. Czykwin zasiada w radzie ww. Fundacji, a o samej Fundacji polska Wikipedia podaje, iż jest ona ("Tolerancja", nie Wikipedia oczywiście) współwydawcą "Przeglądu Prawosławnego" - miesięcznika wychodzącego w Białymstoku pod naczelną redakcją... Eugeniusza Czykwina.

Abstrahując zatem od merytorycznej słuszności nagradzania tego akurat (skądinąd wybitnego!) prawosławnego Hierarchy tą właśnie nagrodą i to "za działania na rzecz zrozumienia między różnymi wyznaniami" - wypada podtrzymać wątpliwość, czy w tej sytuacji Pan Poseł zechce przychylić się do postulatów SOMZ, mimo koncyliacyjnego tonu pisma wystosowanego przez Stowarzyszenie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz