niedziela, 12 lutego 2012

Stowarzyszenie Ochrony Miejsc Zapomnianych jest już na Facebook.com!

W imieniu Stowarzyszenia - serdecznie zapraszam! A w zakładce INFORMACJE, pod tytułem INFORMACJE OGÓLNE, znaleźć można krótki rys historii nekropolii (mego pióra). Fakty tam podane zaczerpnąłem z:
a) kwerendy nt. dawnego cmentarza, przeprowadzonej dla SOMZ w 2011 przez pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie;
b) akt sprawy przekazania Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego działki nr 40 w 1993 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz