środa, 8 czerwca 2016

Modlitewnik "Pryjdite, pokłonimsia" cz. 32 (części zmienne Liturgii na święta stałe - transkrypcja)

SŁUŻBY PRAZNYKIW I SWIATYM 1 weresnia Naczało Nowoho cerkownoho roku Sobor Preswiatoji Bohorodyci Prepodobnoho Symeona Stowpnyka Tropar Nowoho roku, hłas 2: Wsijeji twari Stworytelu, szczo u swojij władi wstanowyw wremena i lita, * błahosłowy wineć roku błahosty Twojeji, Hospody, * ochoroniajuczy w myri błahowirnyj narod, horody, seła i wsi obyteli Twoji, * mołytwamy Bohorodyci, i spasy nas. I Bohorodyci, hłas 1: Radujsia, obradowannaja Bohorodyce Diwo, * prystane j zastupnyce rodu ludśkoho, * bo z Tebe wopłotywsia Izbawytel switu; * Ty bo jedyna jesy Maty i Diwa, * prysnobłahosłowenna i preprosławłena. * Moły Chrysta Boha, * szczob myr daruwaw usij wsełennij. I prepodobnomu, hłas 1: Terpinnia stowp buw Ty, naslidujuczy praotciw, prepodobnyj: * Jowa w strastiach, Josyfa w spokusach * i, buwszy w tili, bezpłotnych u żytti, Symeone, otcze nasz. * Moły Chrysta Boha, * szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak prepodobnomu, hłas 2: Wysznioho szukajuczy i z wysznimy jednajuczyś, * Ty stowp uczynyw kołesnyceju wohnennoju; * tomu spiwbesidnykom anheliw stawsia Ty, prepodobnyj, * z nymy neperestanno molaczysia Chrystu Bohu za wsich nas. I nyni: Kondak Nowoho roku, hłas 2: U wysznich żywesz, Chryste cariu, * wsioho wydymoho i newydymoho Tworcze i budiwnyku. * Ty dni i noczi, wremena i lita sotworyw, błahosłowy nyni wineć roku, * zbereży j ochorony w myri błahowirnyj narod * i horody, seła i wsi obyteli, i ludej Twojich, Mnohomyłostywyj. Prokimen Nowoho roku, hłas 3: Wełykyj Hospod´ nasz i wełyka syła Joho, i rozumowi Joho nemaje miry (Ps. 146,5). Stych: Chwalite Hospoda, bo błahyj psałom, Bohowi naszomu nechaj sołodke bude chwalinnia (Ps. 146,1). I prepodobnomu, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho (Ps. 115,6). Apostoł: 1 do Tymoteja 2,1-7. I prepodobnomu: do Kołosian 3,12-16. Ałyłuja, hłas 4: Tobi nałeżyt´ pisnia, Boże, w Sioni i Tobi wozdast´sia mołytwa w Jerusałymi (Ps. 64,2). Stych: Ty błahosłowysz wineć roku błahosty Twojeji, Hospody (Ps, 64,12). I prepodobnomu: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi jomu (Ps. 111,1 ). Jewanhelije: Łuky 4,16-22. I prepodobnomu: Mateja 11,27-30. Pryczasnyj: Ty błahosłowysz wineć roku błahosty Twojeji, Hospody (Ps. 64,12). Druhyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 7 weresnia Peredprazdenstwo Rizdwa Preswiatoji Bohorodyci Tropar, hłas 4: Iz korenia Jessejewoho i z beder Dawydowych * bohootrokowycia Marijam dneś rodyt´sia nam, * i radistiu radujet´sia wse i onowlajet´sia. * Zradijte sukupno, nebo i zemla, * wozchwalit´ jiji, witczyzny narodiw. * Joakym wesełyt´sia i Anna torżestwuje, zowuczy: * Neplidna rodyt´ Bohorodyciu i kormytelku żyttia naszoho. Sława, i nyni: Kondak, hłas 3: Diwa dneś i Bohorodycia Marija, * bezkoneczna switłycia nebesnoho żenycha, * rodyt´sia z neplidnoji Bożym zamysłom; * kołesnycia Słowa prykraszujet´sia, na ce bo i peredskazana buła * – bożestwenni dweri i Maty suszczoho żyttia. 8 weresnia Rizdwo Preswiatoji Bohorodyci Tropar, hłas 4: Rizdwo Twoje, Bohorodyce Diwo, * radist´ zwistyło wsij wsełennij, * z Tebe bo zasiajało Sonce prawdy – Chrystos Boh nasz. * Win, rozruszywszy klatwu, daw błahosłowennia * i, udaremnywszy smert´, * daruwaw nam żyttia wiczne. Sława, i nyni: Kondak, hłas 4: Joakym i Anna z nesławy bezditnosty * i Adam i Jewa wid tlinnia smerty wyzwołyłysia, Preczysta, * u swiatim rizdwi twojim. * Joho praznujut´ ludy twoji, * z prowyny prohriszeń izbawłeni, * jak kłyczut´ do Tebe: * Neplidna rodyt´ Bohorodyciu * i kormytelku żyttia naszoho. Prokimen, hłas 3, pisnia Bohorodyci: Wełyczaje dusza moja Hospoda i wozraduwawsia duch mij u Bozi, Spasi mojim (Łk. 1,46-47). Stych: Bo zhlanuwsia na smyrennia raby swojeji, oś bo widnyni ubłażat´ mene wsi rody (Łk. 1,48). Apostoł: do Fyłypjan 2,5-11. Ałyłuja, hłas 8: Słuchaj, doczko, i spohlań, i prychyły wucho Twoje (Ps. 44,11). Stych: Łyciu Twojemu pomolat´sia bahati narody (Ps. 44,13 ). Jewanhelije: Łuky 10,38-42; 11,27-28. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Wełyczaj, dusze moja, z neplidnoji narodżenu Diwu Mariju. I irmos, hłas 8: Czuże materiam diwstwo i czudne diwam ditorodżennia. Na Tobi, Bohorodyce, oboje dowerszyłosia. Tomu Tebe my, wsi płemena zemli, bezustanno wełyczajemo. Pryczasnyj: Czaszu spasennia pryjmu i imja Hospodnie pryzowu (Ps. 115,4). Ałyłuja, tryczi. 12 weresnia U cej deń widdajet´sia praznyk Rizdwa Preswiatoji Bohorodyci. Subota pered Wozdwyżenniam Prokimen, hłas 3: Spiwajte Bohowi naszomu, spiwajte; spiwajte carewi naszomu, spiwajte (Ps. 4b,7). Stych: Wsi narody, zapłeszczite rukamy, woskłyknit´ Bohowi hołosom radosty (Ps. 46,2). Apostoł: 1 do Korintian 2,6-9. Ałyłuja, hłas 5: Myłosti Twoji, Hospody, powik ospiwuwatymu, spowiszczu z rodu w rid istynu Twoju ustamy mojimy (Ps. 88,2). Stych: Bo skazaw Ty: Powik mylist´ zbudujet´sia, na nebesach pryhotowyt´sia istyna Twoja (Ps. 88,3). Jewanhelije: Mateja 10,37-11,1. Pryczasnyj dnia. Nedila pered Wozdwyżenniam Prokimen, hłas 6: Spasy, Hospody, ludej Twojich i błahosłowy nasliddia Twoje (Ps. 27,9). Stych: Do Tebe, Hospody, wzywatymu, Boże mij, szczob ne widwertawsia Ty mowczky wid mene (Ps. 27,1). Apostoł: do Hałatiw 6,11-18. Ałyłuja, hłas 1: Woznis Ja wybranoho z ludej Mojich, jełejem swiatym Mojim pomazaw joho (Ps. 88,20-21). Stych: Bo ruka Moja zastupyt´ joho i ramja Moje ukripyt´ joho (Ps. 88,22). Jewanhelije: Joana 3,13-17. Pryczasnyj dnia. 14 weresnia Wozdwyżennia czesnoho Chresta Antyfon 1 Stych 1: Boże, Boże mij, zważ na mene, czomu Ty ostawyw mene? * Dałeko wid spasennia moho słowa hrichopadiń mojich (Ps. 21,2). Pryspiw: Mołytwamy Bohorodyci, * Spase, spasy nas. Stych 2: Boże mij, zakłyczu wdeń i ne wysłuchajesz, * i wnoczi, i ne w bezumstwo meni (Ps. 21,3). Mołytwamy Bohorodyci: Stych 3: A Ty u swiatomu żywesz, * chwało izrajiłewa (Ps. 21,4). Mołytwamy Bohorodyci: Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, * i nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. Mołytwamy Bohorodyci: Antyfon 2 Stych 1: Czomu, Boże, widkynuw Ty do kincia, * rozhniwałasia jarist´ Twoja na wiwci pasowyśka Twoho? (Ps. 73,1). Pryspiw: Spasy nas, Synu Bożyj, * szczo płottiu rozpjawsia, spiwajemo Tobi: Ałyłuja. Stych 2: Pomjany sońm Twij, szczo joho prydbaw Ty izdawna, * izbawyw Ty żezłom nasliddia twoho (Ps. 73,2). Spasy nas, Synu Bożyj: Stych 3: Hora Sion * ota, w jakij Ty wseływsia (Ps. 73,2). Spasy nas, Synu Bożyj: Sława, i nyni: Jedynorodnyj Synu: Antyfon 3 Stych 1: Hospod´ wocarywsia, nechaj hniwajut´sia ludy, * wozsidaje na cheruwymach, nechaj poruszyt´sia zemla (Ps. 98,1). Tropar, hłas 1: Spasy, Hospody, ludej Twojich * i błahosłowy nasliddia Twoje, * peremohy błahowirnomu narodowi na suprotywnykiw daruj * i chrestom Twojim * ochorony lud Twij. Stych 2: Hospod´ u Sioni wełykyj * i wysokyj je nad usima lud´my (Ps. 98,2). Tropar: Spasy, Hospody, ludej Twojich. Stych 3: Nechaj ispowidiat´sia imeni Twojemu wełykomu, * bo straszne i swiate wono (Ps. 98,3). Tropar: Spasy, Hospody, ludej Twojich: Wchidne: Woznosit´ Hospoda Boha naszoho * i pokłoniajtesia pidniżżiu nih Joho, bo swiate wono (Ps. 98,5). Tropar: Spasy, Hospody, ludej Twojich: Sława, i nyni: Kondak, hłas 4: Woznissia Ty na chrest wołeju Swojeju. * Nowomu ludowi Twojemu, szczo Twoje imja nosyt´, * daruj szczedroty Twoji, Chryste Boże. * Wozweseły syłoju Twojeju błahowirnyj narod, * peremohy na suprotywnykiw daj jomu, * szczo za posibnyk maje Twoje orużżia myru, nepobornu peremohu. Zamist´ Tryswiatoho: Chrestu Twojemu pokłoniajemoś, Władyko, i swiateje woskresennia Twoje sławymo. Prokimen, hłas 7: Woznosit´ Hospoda Boha naszoho i pokłoniajtesia pidniżżiu nih Joho, bo swiate wono (Ps. 98,5). Stych: Hospod´ wocarywsia, nechaj hniwajut´sia ludy (Ps. 98,1). Apostoł: 1 do Korintian 1,18-24. Ałyłuja, hłas 1: Pomjany sońm Twij, szczo joho prydbaw Ty izdawna (Ps. 73,2). Stych: Boh że – car nasz persze wiku, wczynyw spasennia posered zemli (Ps. 73,12). Jewanhelije: Joana 19,6-11. 13-20. 25-28.30-35. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Wełyczij, dusze moja, preczesnyj chrest Hospodeń. I irmos, hłas 8: Tajinstwennyj raj Ty, Bohorodyce, szczo newozdilno wyrostyła Chrysta. Win na zemli nasadyw chresne żyttienosne drewo. Jomu, szczo joho nyni woznosiat´, pokłoniajuczysia, Tebe wełyczajemo. Pryczasnyj: Znamenuwałosia na nas switło łycia Twoho, Hospody (Ps. 4,7). Ałyłuja, tryczi. Subota po Wozdwyżenni Apostoł: 1 do Korintian 1,26-29. Jewanhelije: Joana 8,21-30. Nedila po Wozdwyżenni Prokimen praznyka. Apostoł: do Hałatiw 2,16-20. Jewanhelije: Marka 8,34-9,1. Pryczasnyj dnia i praznyka. 21 weresnia U cej deń widdajet´sia praznyk czesnoho Chresta. 26 weresnia Perestawłennia swiatoho apostoła i jewanhełysta Joana Bohosłowa Tropar, hłas 2: Apostołe Chrysta Boha wozlubłenyj, * pospiszy izbawyty ludej bezodwitnych; * pryjmaje Tebe, szczo prypadajesz, toj, chto pryjniaw Tebe, jak Ty prypaw do hrudej. * Moły Joho, Bohosłowe, szczob rozihnaw chmaru pohan, szczo nalahaje, * i prosy dla nas myru i wełykoji myłosty. Sława: Kondak, hłas 2: Wełyczni diła twoji, diwstwennyku, chto opowist´? * Darujesz bo czudesa i rozływajesz ozdorowłennia, * i mołyszsia za duszi naszi jak bohosłow i druh Chrystowyj. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw toj, * chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: 1 sobornoho posłannia Joana 4,12-19. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh, prosławluwanyj na radi swiatych, wełykyj i strasznyj je nad usima, szczo dowkoła Nioho (Ps. 88,8). Jewanhelije: Joana 19,25-27; 21,24-25. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 28 weresnia Prepodobnoho otcia naszoho i ispowidnyka Charytona Tropar, hłas 8: Do dżereła sliz twojich potoky ispowidannia złuczyw Ty * i kupil duchownu wczynyw Ty, Charytone prepodobnyj, * i w nij umywajesz prohriszennia, * i czystymy predstawlajesz Władyci Bohu wsich tych, szczo z wiroju tworiat´ pamjat´ twoju. * Tomu moły Chrysta Boha, * szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 2: Nasołodywszyś, bohomudryj, powzderżnistiu * i płoti Twojeji pożadływist´ pryborkawszy, * jawywsia Ty jak toj, szczo wyrostaje wiroju, * i, jak derewo żyzni posered raju, procwiw Ty, Charytone wsebłażennyj, swiaszczenniszyj. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 7: Wozchwalat´sia prepodobni u sławi i wozradujut´sia na łożach swojich (Ps. 14,5). Stych: Zaspiwajte Hospodewi pisniu nowu, pochwała Joho w cerkwi prepodobnych (Ps. 149,1). Apostoł: 2 do Korintian 4,6-15. Ałyłuja, hłas 6: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi jomu (Ps. 111,1). Stych: Sylne na zemli bude simja joho (Ps. 111,2). Jewanhelije: Łuky 6,17-23. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 1 żowtnia Pokrow Preswiatoji Bohorodyci Tropar, hłas 4: Dneś, błahowirni ludy, switło praznujemo, * otiniuwani Twojim, Bohomaty, pryszestiam, * i, spozyrajuczy na Twij preczystyj obraz, pokirno mowymo: * Pokryj nas czesnym Twojim pokrowom * i izbaw nas wid usiakoho zła, * molaczy Syna Twoho, Chrysta Boha naszoho, * spasty duszi naszi. Sława, i nyni: Kondak, hłas 3: Diwa dneś predstojit´ u cerkwi * i z łykamy swiatych newydymo za nas mołyt´sia Bohu. * Anheły z archyjerejamy pokłoniajut´sia, * apostoły z prorokamy łykujut´, * bo rady nas mołyt´ Bohorodycia prewicznoho Boha. Prokimen, hłas 3, pisnia Bohorodyci: Wełyczaje dusza moja Hospoda i wozraduwawsia duch mij u Bozi, Spasi mojim (Łk. 1,46-47). Stych: Bo zhlanuwsia na smyrennia raby Swojeji, oś bo widnyni ubłażat´ Mene wsi rody (Łk. 1,48). Apostoł: do Jewrejiw 9,1-7. Ałyłuja, hłas 8: Słuchaj, doczko, i spohlań, i prychyły wucho Twoje (Ps. 44,11). Stych: Łyciu Twojemu pomolat´sia bahati narody (Ps. 44,13). Jewanhelije: Łuky 10,38-42; 11,27-28. Pryczasnyj: Czaszu spasennia pryjmu i imja Hospodnie pryzowu (Ps. 115,4). Ałyłuja, tryczi. 6 żowtnia Swiatoho apostoła Tomy Tropar, hłas 2: Uczenykom Chrystowym buwszy, bożestwennoho soboru apostolśkoho spiwuczasnyk, * newirstwom zwistywszy Chrystowe woskresennia * i Joho preczystu strast´ ditknenniam stwerdywszy, Tomo wsechwalnyj, * i nyni nam prosy myru i wełykoji myłosty. Sława: Kondak, hłas 4: Premudrosty błahodattiu spownenyj * Chrystowyj apostoł i służytel istynnyj * u pokajanni kłykaw do Tebe: * Ty jesy Boh mij i Hospod´. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: Joakym i Anna z nesławy bezditnosty * i Adam i Jewa wid tlinnia smerty wyzwołyłysia, Preczysta, * u swiatim rizdwi Twojim. * Joho praznujut´ ludy Twoji, * z prowyny prohriszeń izbawłeni, * jak kłyczut´ do Tebe: * Neplidna rodyt´ Bohorodyciu * i kormytelku żyttia naszoho. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: 1 do Korintian 4,9-16. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Joana 20,19-31. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 9 żowtnia Swiatoho apostoła Jakowa Ałfejewoho Tropar, hłas 3: Apostołe swiatyj Jakowe, * moły myłostywoho Boha, * szczob widpuszczennia prohriszeń podaw duszam naszym. Sława: Kondak, hłas 2: Toho, szczo twerdo w duszi błahoczestywych dohmaty mudrosty włożyw, * pochwałamy wsi zwełyczajmo Jakowa błahowisnyka, * bo win predstojit´ władyczniomu prestołowi sławy i z usima anhełamy radujet´sia, * molaczysia neustanno za wsich nas. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: 1 do Korintian 4,9-16. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Łuky 10,16-21. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 11 żowtnia (jakszczo nedila; jakszczo ni, u nastupnu) Swiatych Otciw siomoho soboru Tropar woskresnyj. I Otciw, hłas 8: Preprosławłenyj Ty, Chryste Boże nasz, * swityła na zemli – otciw naszych osnuwaw Ty * i nymy do istynnoji wiry wsich nas naprawyw Ty. * Bahatomyłoserdnyj, sława Tobi. Takoż kondak woskresnyj. Sława: Kondak Otciw, hłas 6: Ty – iz Otcia neskazanno wozsijawszyj Syn * – z żeny rodywsia podwijnyj jestwom. * Joho wydiaczy, ne widrikajemosia wydu zobrażennia, * ałe joho, błahoczesno napysawszy, wirno poczytajemo. * I rady toho Cerkwa, derżaczy istynnu wiru, * ciłuje ikonu woczołowiczennia Chrystowoho. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 6: Zastupnyce chrystyjan nepostydna, * mołytwenyce do Tworcia nezaminna, * ne pohordy hołosamy moliń hrisznykiw, * ałe wyperedy jak błahaja z pomiczcziu nam, szczo wirno spiwajemo Tobi: * Pospiszyś na mołytwu i skoro pryjdy na molinnia, * zastupajuczy powsiakczas, Bohorodyce, tych, szczo poczytajut´ Tebe. Prokimen woskresnyj. I pisnia Otciw, hłas 4: Błahosłowen jesy, Hospody, Boże otciw naszych, i chwalne, i prosławłene imja Twoje na wiky (Dan. 3,26). Stych: Bo prawednyj jesy w usiomu, szczo stworyw Ty nam (Dan. 3,27). Apostoł: dnia. I Otciw: do Jewrejiw 13, 7-16. Ałyłuja: hłasa. I Otciw, hłas 1: Boh bohiw, Hospod´ mowyw, i pryzwaw zemlu wid schodu soncia do zachodu (Ps. 49,1). Stych: Zberit´ Jomu prepodobnych Joho, szczo zapowidujut´ zawit Joho w żertwach (Ps. 49,5). Pryczasnyj: Chwalite Hospoda z nebes, chwalite Joho w wysznich (Ps. 148,1). Druhyj: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwała (Ps. 32,1). Ałyłuja, tryczi. 18 żowtnia Swiatoho jewanhełysta Łuky Tropar, hłas 5: Apostolśkych dijań opowisnyka i jewanhelija Chrystowoho switłoho spysatela, * Łuku presławnoho, neopysannoho w Chrystowij Cerkwi, * pisniamy swiaszczennymy swiatoho apostoła pochwalim jak likaria, * szczo zcilaje ludśki nemoczi, pryrodni neduhy i duszewni jazi, * i toho, szczo mołyt´sia neperestanno za duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 2: Prawdywoho błahoczestia propowidnyka i neskazannych tajin prowisnyka, * zwizdu cerkownu, Łuku bożestwennoho, zwełyczajmo, * bo Słowo wybrało joho z mudrym Pawłom, uczytełem narodiw, * – jedyn, szczo znaje tajny sercia. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: do Kołosian 4,5-9. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Łuky 10,I6-21. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 26 żowtnia Wełykomuczenyka Dymytrija Myrotoczcia Tropar, hłas 3: Jak wełykoho pobornyka w bidach znajszła Tebe wsełenna, strastoterpcze; * Ty peremahajesz narody, bo, jak skynuw Ty Lijewu hordyniu * i na podwyh smiływym uczynyw Ty Nestora, * tak, swiatyj Dymytrije, mołysia Chrystu Bohu, * daruwaty nam wełyku mylist´. Sława: Kondak, hłas 2: Krowy Twojeji strujamy, Dymytrije, Boh Cerkwu obahryw, * dawszy Tobi kripost´ nepobidymu i zberihajuczy hrad twij neposzkodżenym, * bo Ty – joho twerdynia. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw toj, * chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 7: Wozwesełyt´sia prawednyk u Hospodi i upowaje na nioho (Ps. 63,11). Stych: Wysłuchaj, Boże, hołos mij, koły mołytymuś do Tebe (Ps. 63,2). Apostoł: 2 do Tymoteja 2,1-10. Ałyłuja, hłas 4: Prawednyk, jak finik, rozcwite i, jak kedr na Ływani, wyroste (Ps 91,13). Stych: Nasadżeni w domi Hospodnim, u dworach Boha naszoho procwitut´ (Ps.91,14). Jewanhelije: Joana 15,17-16,2. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 8 łystopada Sobor archystratyha Mychajiła i inszych bezpłotnych sył Tropar, hłas 4: Nebesnych wojinstw archystratyhy, * mołymo was zawżdy my, nedostojni, * szczob wy waszymy mołytwamy ohorodyły nas * pokrowom krył duchownoji waszoji sławy, * ochoroniajuczy nas, szczo usylno prypadajemo i kłyczemo: * Wid bid izbawte nas jak czynonaczalnyky wysznich sył. Sława: Kondak, hłas 2: Archystratyhy Bożi, służyteli bożestwennoji sławy, * anheliw naczalnyky i ludej nastawnyky, * korysnoho nam prosit´ i wełykoji myłosty * jak bezpłotnych archystratyhy. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw toj, * chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 4: Ty tworysz anhełamy Swojimy duchy i słuhamy Swojimy pałajuczyj wohoń (Ps. 103,4). Stych: Błahosłowy, dusze moja, Hospoda, Hospody, Boże mij, Ty duże wełycznij (Ps. 103,1). Apostoł: do Jewrejiw 2,2-10. Ałyłuja, hłas 5: Chwalite Hospoda, wsi anheły Joho, chwalite Joho, wsi syły Joho (Ps. 148,2). Stych: Bo Win skazaw i stałosia, Win poweliw i stworyłosia (Ps. 148,5). Jewanhelije: Łuky 10,16-21. Pryczasnyj: Ty tworysz anhełamy Swojimy duchy i słuhamy Swojimy pałajuczyj wohoń (Ps. 103,4). Ałyłuja, tryczi. 12 łystopada Swiaszczennomuczenyka Josafata, archyjepyskopa Połoćkoho Tropar, hłas 4: Switylnyk switłyj jawywsia Ty, swiaszczennomuczenycze Josafate, * bo jak pastyr dobryj pokław Ty duszu twoju za wiwci, * rozbratolubnymy worohamy ubytyj Ty * i uwijszow Ty u swiataja swiatych, z bezpłotnymy perebuwajuczy. * Tomu mołymo Tebe, mnohostradalnyj: * Moły Naczalnyka pastyriw, Chrysta, * udostojity nas staty po prawomu oweć stanu * i spasty duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 4: Wohnennym siajanniam rozpjatoho Chrysta w junosti proswiczenyj, * anhełam Ty upodobywsia w monaszim żytti * i błahoczesno w swiatytelstwi Ty pożyw: * jasno propowiduwaw Ty zjednannia * ta pohasyw rozbratolubnych rozdorom rozpałeni sercia muczenyćkoju Twojeju krowju * i wineć wid Chrysta pryjniaw Ty. * Tomu pomjany nas, my kłyczemo do Tebe: * Radujsia, nepochytnyj stowpe zjednannia. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 4: Joakym i Anna z nesławy bezditnosty * i Adam i Jewa wid tlinnia smerty wyzwołyłysia, Preczysta, * u swiatim rizdwi Twojim. * Joho praznujut´ ludy Twoji, * z prowyny prohriszeń izbawłeni, * jak kłyczut´ do Tebe: * Neplidna rodyt´ Bohorodyciu * i kormytelku żyttia naszoho. Prokimen, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho (Ps. 115,6). Stych: Szczo widdam Hospodewi za wse, szczo Win wozdaw meni? (Ps. 115,3). Apostoł: do Jewrejiw 4,14-5,10. Ałyłuja, hłas 2: Swiaszczenyky Twoji zodiahnut´sia w prawednist´ i prepodobni Twoji wozradujut´sia (Ps. 131,9). Stych: Prawednyk, jak finik, rozcwite i, jak kedr na Ływani, wyroste (Ps. 91,13). Jewanhelije: Joana 10,9-16. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 13 łystopada Swiatoho Joana Zołotoustoho, archyjepyskopa Carhorodśkoho Tropar, hłas 8: Ust twojich błahodat´ zasiajawszy, jak switlist´ wohniu, wsełennuju proswityła, * ne sribrolubija skarby switowi prydbała, * wysotu smyrennomudrija nam pokazała, * ałe, twojimy słowamy nawczajuczy, otcze Joane Zołotoustyj, * moły Słowo, Chrysta Boha, szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 6: Z nebes pryjniaw Ty bożestwennu błahodat´ * i twojimy ustamy nawczajesz usich pokłoniatysia w Trojci jedynomu Bohu, * Joane Zołotoustyj, wsebłażennyj, prepodobnyj, dostojno chwałymo Tebe, * bo Ty je nastawnyk, tomu szczo bożestwenne jawlajesz. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 6: Zastupnyce chrystyjan nepostydna, * mołytwenyce do Tworcia nezaminna, * ne pohordy hołosamy moliń hrisznykiw, * ałe wyperedy jak błahaja z pomiczcziu nam, szczo wirno spiwajemo Tobi: * pospiszyś na mołytwu i skoro pryjdy na molinnia, * zastupajuczy powsiakczas, Bohorodyce, tych, szczo poczytajut´ Tebe. Prokimen, hłas 1: Usta moji promowlat´ premudrist´ i rozdumy sercia moho – rozuminnia (Ps. 48,4). Stych: Posłuchajte ce, wsi narody, poczujte, wsi, chto żywete po wsełennij (Ps. 48,2). Apostoł: do Jewrejiw 7,26-8,2. Ałyłuja, hłas 2: Usta prawednoho powczat´sia premudrosty i jazyk joho promowyt´ sud (Ps. 36,30). Stych: Zakon Boha joho w serci joho i ne zupyniat´sia stopy joho (Ps. 36,31). Jewanhelije: Joana 10,9-16. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 14 łystopada Swiatoho apostoła Fyłypa Tropar, hłas 3: Prykraszujet´sia wsełenna, Etiopija łykuje, * nacze wincem krasujet´sia, czerez Tebe proswitywszysia, * switło torżestwuje pamjat´ twoju, bohohłasnyj Fyłype. * Wsich bo wiruwaty w Chrysta nawczyw Ty i bih żyttia dowerszyw Ty dostojno Jewanhelija. * Tomu smiływo prostiahajet´sia etiopśka ruka do Boha; * joho moły daruwaty nam wełyku mylist´. Sława: Kondak, hłas 8: Uczenyk, i druh Twij, i nasliduwacz strastej Twojich * wsełennij Tebe, Boha, propowiduwaw bohohłasnyj Fyłyp. * Joho mołytwamy wid worohiw prebezzakonnych * Cerkwu Twoju i wsiakyj hrad Twij, Bohorodyci rady, zbereży, * Mnohomyłostywyj. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 8: Neperemożnij Władarci * na czest´ peremohy * my, wriatowani wid łycha, * błahodarni pisni wypysujemo Tobi, * raby Twoji Bohorodyce. * A Ty, szczo majesz syłu nezdołannu, * wid usiakych nas bid ochorony, * szczob zwaty Tobi: * Radujsia, Newisto nenewisnaja. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: 1 do Korintian 4,9-16. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Joana 1,43-51. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 16 łystopada Swiatoho jewanhełysta Mateja Tropar, hłas 3: Ty szczyro wid mytnyci piszow slidom za Władykoju Chrystom, * szczo z-za dobroty zjawywsia ludiam na zemli i pokłykaw Tebe. * Jak wybranyj apostoł i hołosnyj błahowisnyk Jewanhelija wsełennij zjawywsia Ty. * Rady toho poczytajemo czesnu pamjat´ twoju, Mateju bohohłasnyj. * Moły Chrysta Boha, szczob widpuszczennia hrichiw podaw duszam naszym. Sława: Kondak, hłas 4: Mytarstwa jarmo widkynuwszy, * zapriah Ty sebe w jarmo prawdy * i zjawywsia Ty, jak kupeć najosobływiszyj, * prynisszy bahatstwo – z wysoty premudrist´. * Wid todi-to propowiduwaw Ty słowo istyny * i wozdwyh jesy duszi mlawych, napysawszy czas sudu. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 4: Joakym i Anna z nesławy bezditnosty * i Adam i Jewa wid tlinnia smerty wyzwołyłysia, Preczysta, * u swiatim rizdwi Twojim. * Joho praznujut´ ludy Twoji, * z prowyny prohriszeń izbawłeni, * jak kłyczut´ do Tebe: * Neplidna rodyt´ Bohorodyciu * i kormytelku żyttia naszoho. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: 1 do Korintian 4,9-16. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czudy Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Mateja 9,9-13. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 20 łystopada Peredprazdenstwo Wchodu w chram Preswiatoji Bohorodyci Tropar, hłas 4: Radist´ usim peredwiszczaje nyni Anna, * rodywszy suprotywnyj peczali plid – jedynu prysnodiwu, * jaku i prywodyt´, jak suszczyj chram Boha Słowa i Matir czystu, * mołytwy dijuczy, * dneś iz radistiu u chram Hospodnij. Sława, i nyni: Kondak, hłas 4: Dneś radistiu spownyłasia * wsia wsełenna * u sławetnomu praznyku Bohorodyci, * zowuczy: Wona je tiń nebesna. 21 łystopada Wchid u chram Preswiatoji Bohorodyci Tropar, hłas 4: Dneś błahowolinnia bożoho predzobrażennia * i spasennia ludej propowidannia, * u Bożomu chrami Diwa jasno zjawlajet´sia * i Chrysta wsim predzwiszczaje. * jij i my hołosno zakłyczmo: * Radujsia, promysłu Stworytela spownennia. Sława, i nyni: Kondak, hłas 4: Preczystyj chram Spasiw, * dorohocinna switłycia i Diwa, * swiaszczenna skarbnycia Bożoji sławy * dneś uwodyt´sia w dim Hospodnij, * błahodat´ z soboju wwodiaczy, * szczo w Dusi bożestwennim, * jaku ospiwujut´ anheły Bożi: * Wona je osela nebesna. Prokimen, hłas 3, pisnia Bohorodyci: Wełyczaje dusza moja Hospoda i wozraduwawsia duch mij u Bozi, Spasi mojim (Łk. 1,46-47). Stych: Bo zhlanuwsia na smyrennia raby Swojeji, oś bo widnyni ubłażat´ Mene wsi rody (Łk. 1,48). Apostoł: do Jewrejiw 9,1-7. Ałyłuja, hłas 8: Słuchaj, doczko, i spohlań, i prychyły wucho Twoje (Ps. 44,11). Stych: Łyciu Twojemu pomolat´sia bahati narody (Ps. 44,13 ). Jewanhelije: Łuky 10,38-42; 11,27-28. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Anheły, baczaczy wchid Preczystoji, zdywuwałysia, jak Diwa wwijszła u swiataja swiatych. I irmos, hłas 4: Jak oduszewłennoho bożoho kywotu nechaj nijak ne dotykajet´sia ruka oskwernennych. A usta wirnych, hołos anheła wyspiwujuczy, Bohorodyci, newmowkajuczy, z radistiu nechaj kłyczut´: Sprawdi wyszcze wsich Ty jesy, Diwo czysta. Pryczasnyj: Czaszu spasennia pryjmu i imja Hospodnie pryzowu (Ps. 115,4). Ałyłuja, tryczi. 25 łystopada U cej deń widdajet´sia praznyk Wchodu w chram Preswiatoji Bohorodyci. 30 łystopada Apostoła Andreja Perwozwanoho Tropar, hłas 4: Jak perwozwanyj z apostoliw i jak werchownoho brat * Władyci wsich, Andreju, mołysia, * myr wsełennij daruwaty * i duszam naszym wełyku mylist´. Sława: Kondak, hłas 2: Mużnosty bohohłasnyka, jakoho imja swiatkujemo, * i werchownoho posliduwatela Cerkwy, * Petrowoho rodycza wozchwalim, * bo, jak dawno tomu, tak i nyni do nas zakłykaw: * Pryjdit´ – my znajszły, koho bażały. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: 1 do Korintian 4,9-16. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Joana 1,35-51. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 5 hrudnia Prepodobnoho Sawy Oswiaszczennoho Tropar, hłas 8: Potokamy sliz twojich Ty nerodiuczu pustyniu uprawyw * i z hłybyny zitchanniamy Ty w trudach prynis stokratni płody, * i buw Ty switylnykom wsełennoji, sijajuczy czudesamy, Sawo, otcze nasz. * Moły Chrysta Boha, szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 8: Jak żertwu Bohu neporocznu * wid dytynstwa Ty prynis sebe dobroczesnistiu, Sawo błażennyj, * stawszyś sadiwnykom błahoczestia; * tomu buw Ty prepodobnych okrasoju * i żytełem pustynnym, dostojnym pochwały. * Tomu kłyczemo do Tebe: * Radujsia, Sawo prebahatyj. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 8: Neperemożnij Władarci * na czest´ peremohy * my, wriatowani wid łycha, * błahodarni pisni wypysujemo Tobi, * raby Twoji, Bohorodyce. * A Ty, szczo majesz syłu nezdołannu, * wid usiakych nas bid ochorony, * szczob zwaty Tobi: * Radujsia, Newisto nenewisnaja. Prokimen, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho (Ps. 115,6). Stych: Szczo widdam Hospodewi za wse, szczo Win wozdaw meni? (Ps. 115,3). Apostoł: do Hałatiw 5,22-6,2. Ałyłuja, hłas 6: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi jomu (Ps. 111,1). Stych: Sylne na zemli bude simja joho (Ps. 111,2). Jewanhelije: Mateja 11,27-30. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 6 hrudnia Swiatoho Mykołaja Czudotworcia Tropar, hłas 4: Prawyłom wiry i obrazom łahidnosty, * uczytełem powzderżnosty jawyła Tebe Twojemu stadu wsich reczej istyna. * Rady cioho prydbaw Ty smyrenniam wysoke, ubohistiu – bahate, * otcze, swiaszczennonaczalnyku Mykołaju. * Moły Chrysta Boha, szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 3: W Myrach, swiatyj, swiaszczennosłużytełem pokazawsia Ty, * bo, Chrystowe jewanhelije, prepodobnyj, spownywszy, * położyw Ty duszu twoju za ludej twojich * i spas nepowynnych wid smerty. * Rady cioho oswiatyw Ty sebe jak wełykyj tajinnyk Bożoji błahodati. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 3: Diwa dneś predstojit´ u cerkwi * i z łykamy swiatych newydymo za nas mołyt´sia Bohu. * Anheły z archyjerejamy pokłoniajut´sia, * apostoły z prorokamy łykujut´, * bo rady nas mołyt´ Bohorodycia prewicznoho Boha. Prokimen, hłas 7: Wozwesełyt´sia prawednyk u Hospodi i upowaje na Nioho (Ps. 63,11). Stych: Wysłuchaj, Boże, hołos mij, koły mołytymuś do Tebe (Ps. 63,2). Apostoł: do Jewrejiw 13,17-21. Ałyłuja, hłas 4: Swiaszczenyky Twoji zodiahnut´sia w prawednist´ i prepodobni Twoji wozradujut´sia (Ps. 131,9). Stych: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi jomu (Ps. 111,1). Jewanhelije: Łuky 6,17-23. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 9 hrudnia Zaczattia swiatoji Anny, koły zaczała Preswiatu Bohorodyciu Tropar, hłas 4: Dneś uzy bezditnosty rozriszajut´sia, * Joakyma bo j Annu, wysłuchawszy, * Boh proty nadiji jawno obiciuje, * szczo wony rodytymut´ Bohodiwyciu, z jakoji sam rodywsia neopysannyj, * szczo, stawszy czołowikom, anhełowi poweliw spiwaty jij: * Radujsia, błahodatna, Hospod´ z Toboju. Sława, i nyni: Kondak, hłas 4: Praznuje dneś wsełenna zaczattia Anny, * szczo stałosia wid Boha, * bo wona porodyła ponad usiake słowo * tu, szczo rodyła Słowo. Prokimen, hłas 4: Dywnyj Boh u swiatych swojich, Boh Izrajiliw (Ps. 67,36). Stych: W cerkwach błahosłowit´ Boha, Hospoda, wy – z dżereł izrajiłewych (Ps. 67,27). Apostoł: do Hałatiw 4,22-31. Ałyłuja, hłas 1: Spasennia prawednym wid Hospoda i oboroneć win jim u czasi skorby (Ps. 36,39). Stych: I pomoże jim Hospod´, i izbawyt´ jich, i zabere jich wid hrisznykiw, i spase jich, bo upowały na nioho (Ps. 36,40). Jewanhelije: Łuky 8,16-21. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Wełyczaj, dusze moja, presławne zaczattia Bożoji Materi. I irmos, hłas 1: Żyttiepryjmajucze dżereło, zawżdy tekucze, switłonosnyj switylnyk błahodati, chram oduszewłennyj, skyniju preczystu, wid nebes do zemli prostoriszu – Bohorodyciu, wirni, wełyczajemo. Pryczasnyj: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwała (Ps. 32,1). Ałyłuja, tryczi. Nedila swiatych Praotciw Tropar woskresnyj. I Praotciw, hłas 2: Wiroju praotciw oprawdaw Ty, * z narodiw czerez nych Ty Cerkwu napered zaruczyw. * Chwalat´sia u sławi swiati, bo z simeny jich je plid błahosłowennyj * – ta, szczo bez simeny rodyła Tebe. * Jich mołytwamy, Chryste Boże, pomyłuj nas. Sława, i nyni: Kondak Praotciw, hłas 6: Rukopysanomu obrazowi ne pokłonywszysia, * ałe neopysannym jestwom zachystywszysia, trybłażenni, * w podwyzi wohniu wy prosławyłysia * i, posered nesterpnoho połumja stojaczy, Boha wy pryzwały: * Pospiszyś, o, Szczedryj, i skoro pryjdy jak myłostywyj nam na pomicz, * bo Ty możesz, jakszczo wola Twoja. Prokimen, hłas 4: pisnia Otciw: Błahosłowen jesy, Hospody, Boże otciw naszych, i chwalne, i prosławłene imja Twoje na wiky (Dan. 3,26). Stych: Bo prawednyj jesy w usiomu, szczo stworyw Ty nam (Dan. 3,27). Apostoł: do Kołosian 3,2-11. Ałyłuja, hłas 4: Mojsej i Aron miż jerejamy Joho i Samujił miż tymy, szczo pryzywajut´ imja Joho (Ps. 98,6). Stych: Pryzywały Hospoda i Win wysłuchaw jich (Ps.98,6). Jewanhelije: Łuky 14,16-24. Pryczasnyj: Chwalite Hospoda z nebes, chwalite Joho w wysznich (Ps. 148,1). Druhyj: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwała (Ps. 32,1). Ałyłuja, tryczi. 13 hrudnia Muczenykiw Jewstratija, Awksentija, Jewhenija, Mardarija i Oresta Tropar, hłas 4: Muczenyky Twoji, Hospody, * u stradanniach swojich pryjniały winci netlinni wid Tebe, Boha naszoho. * Mawszy bo kripost´ Twoju, wony muczyteliw podołały, * sokruszyły i demoniw zuchwalstwa bezsylni. * jich mołytwamy spasy duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 2: Jak switylnyk jawywsia Ty switliszyj u temriawi newidannia sydiaczym, strastoterpcze, * wiroju bo, jak kopijem, zachystywszyś, rozjarennia worohiw Ty ne pobojawsia, Jewstratije, * buwszy z rytoriw najkrasnomowniszyj. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 4: Swiatym, szczo na zemli Joho, projawyw Hospod´ usi bażannia Swoji w nych (Ps. 15,3). Stych: Ja baczyw Hospoda powsiakczas peredo mnoju, bo Win praworucz mene, szczob ja ne pochytnuwsia (Ps. 15,8). Apostoł: do Efesian 6,10-17. Ałyłuja, hłas 4: Wizwały prawedni, i Hospod´ wysłuchaw jich, i wid usich skorbot jich izbawyw jich (Ps. 33,18). Stych: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi jomu (Ps. 111,1). Jewanhelije: Łuky 21,12-19. Pryczasnyj: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwały (Ps. 32,1). Ałyłuja, tryczi. Subota pered Rizdwom Chrystowym Prokimen, ałyłuja i Pryczasnyj dnia. Apostoł: do Hałatiw 3,8-12. Jewanhelije: Łuky 13,18-29. Nedila pered Rizdwom Chrystowym, swiatych Otciw Tropar woskresnyj. I Otciw, hłas 2: Wełyki podwyhy wiry, * w dżereli połumja, jak na spokijnij wodi, swiati try otroky raduwałysia; * i prorok Danyjił pastyrem łewiw, nacze oweć, jawlawsia. * jich mołytwamy, Chryste Boże, spasy duszi naszi. Sława, i nyni: Kondak Otciw, hłas 6: Rukopysanomu obrazowi ne pokłonywszysia, * ałe neopysannym jestwom zachystywszysia, trybłażenni, * w podwyzi wohniu wy prosławyłysia * i, posered nesterpnoho połumja stojaczy, Boha wy pryzwały: * Pospiszyś, o, Szczedryj, i skoro pryjdy jak myłostywyj nam na pomicz, * bo Ty możesz, jakszczo wola Twoja. Prokimen, hłas 4, pisnia Otciw: Błahosłowen jesy, Hospody, Boże otciw naszych, i chwalne, i prosławłene imja Twoje na wiky (Dan. 3,26). Stych: Bo prawednyj jesy w usiomu, szczo stworyw Ty nam (Dan. 3,27). Apostoł: do Jewrejiw 11,9-10.17-23.32-40. Ałyłuja, hłas 4: Boże, uszyma naszymy my poczuły i otci naszi spowistyły nam (Ps. 43,2). Stych: Ty spas nas wid tych, szczo napastujut´ nas, i tych, szczo nenawydiat´ nas, zasoromyw Ty (Ps. 43,8). Jewanhelije: Mateja 1,1-25. Pryczasnyj: Chwalite Hospoda z nebes, chwalite Joho w wysznich (Ps. 148,1). Druhyj: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwała (Ps. 32,1). Ałyłuja, tryczi. 20-23 hrudnia Peredprazdenstwo Rizdwa Chrystowoho Tropar, hłas 4: Hotujsia, Wyfłejeme, rozkryjsia wsim, Jedeme, * krasujsia, Jewfrate, * bo derewo żyttia w wertepi rozkwitnuło wid Diwy. * jiji łono rajem mysłennym jawyłoś, w jakomu – bożestwennyj sad. * 3 nioho, jiwszy, budemo żyty – i ne, jak Adam, pomremo. * Chrystos rażdajet´sia, szczob onowyty upałyj kołyś obraz. Sława, i nyni: Kondak, hłas 3: Diwa dneś hriade, szczob newymowno rodyty u wertepi prewiczne Słowo. * Radij, wsełenno, poczuwszy ce, * prosław z anhełamy j pastyriamy * toho, szczo chocze jawytysia dytiam małym – prewicznoho Boha. 24 hrudnia Naweczirja Rizdwa Chrystowoho Na Liturhiji sw. Wasylija Wełykoho, jakszczo służyt´sia bez weczirni Tropar, hłas 4: Zapysuwałasia todi u Wyfłejemi Marijam zo starcem Josyfom, * szczo buw z rodu Dawyda; * wona ż nosyła w utrobi bezsimenne Rożdennia. * Nastaw że czas rizdwa, i ni odnoho miscia w hostynnyci ne buło; * ałe pysznoju pałatoju wertep Caryci staw. * Chrystos rażdajet´sia, szczob woskresyty upałyj kołyś obraz. Sława, i nyni: Kondak, hłas 3: Diwa dneś hriade, szczob newymowno rodyty u wertepi prewiczne Słowo. * Radij, wsełenno, poczuwszy ce, * prosław z anhełamy j pastyriamy * toho, szczo chocze jawytysia dytiam małym – prewicznoho Boha. Prokimen, hłas 1: Hospod´ skazaw meni: Syn mij jesy Ty, Ja dneś rodyw Tebe (Ps. 2,7). Stych: Prosy w Mene, i Ja dam Tobi narody u spadszczynu, i kinci zemli – Tobi w posilist´ (Ps. 2,8). Apostoł: do Jewrejiw 1,1-12. Jakszczo naweczirja w subotu abo nedilu: do Hałatiw 3,15-22. Ałyłuja, hłas 5: Skazaw Hospod´ Hospodewi mojemu: Sydy praworucz Mene, poky ne pokładu worohiw Twojich pidniżżiam nih Twojich (Ps. 109,1). Stych: Żezł syły poszłe Tobi Hospod´ wid Sionu i wołodij posered worohiw Twojich (Ps. 109,2). Stych: Iz utroby pered zirnyceju rodyw Ja Tebe – klawsia Hospod´ i ne rozkajawsia (Ps. 109,3-4). Jewanhelije: Łuky 2,1-20. Zamist´ Dostojno, spiwajemo: Toboju radujet´sia, Błahodatnaja, wsiaka twar, anhelśkyj sobor i czołowicześkyj rid, oswiaszczennyj chrame i raju słowesnyj, diwstwenna pochwało, szczo iz neji Boh wopłotywsia i mładencem staw – pered wikamy suszczyj Boh nasz. Łono bo Twoje prestołom sotworyw i utrobu Twoju prostoriszoju nebes uczynyw. Toboju radujet´sia, Błahodatnaja, wsiaka twar, sława Tobi. Pryczasnyj: Chwalite Hospoda z nebes, chwalite Joho w wysznich (Ps. 148,1). Ałyłuja, tryczi. 25 hrudnia Rizdwo Hospoda naszoho Isusa Chrysta Antyfon 1 Stych 1: Ispowimsia Tobi, Hospody, wsim sercem mojim, * rozpowim pro wsi czuda Twoji (Ps. 9,2). Pryspiw: Mołytwamy Bohorodyci, * Spase, spasy nas. Stych 2: Na radi prawednych i sońmi – * wełyki diła Hospodni, jawłeni w usich wolach Joho (Ps. 110,1-2). Mołytwamy Bohorodyci: Stych 3: Ispowiduwannia i wełycz – diło Joho * i prawda Joho perebuwaje powik wiku (Ps. 110,3). Mołytwamy Bohorodyci: Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, * i nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. Mołytwamy Bohorodyci: Antyfon 2 Stych 1: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, * zapowidi Joho duże lubi Jomu (Ps. 111,1). Pryspiw: Spasy nas, Synu Bożyj, * szczo rodywsia wid Diwy, spiwajemo Tobi: Ałyłuja. Stych 2: Sylne na zemli bude simja joho, * rid prawych błahosłowyt´sia (Ps. 111,2). Spasy nas, Synu Bożyj: Stych 3: Sława i bahatstwo w domi joho * i prawda joho perebuwaje powik wiku (Ps. 111,3). Spasy nas, Synu Bożyj: Sława, i nyni: Jedynorodnyj Synu: Antyfon 3 Stych 1: Skazaw Hospod´ Hospodewi mojemu: * Sydy praworucz Mene, poky ne pokładu worohiw Twojich pidniżżiam nih Twojich (Ps. 109,1). Tropar, hłas 4: Rizdwo Twoje, Chryste Boże nasz, * zaswityło switowi switło rozuminnia: * w niomu bo ti, szczo zwizdam służyły, wid zwizdy nawczyłysia * pokłoniatysia Tobi – Sonciu prawdy, * i piznawaty Tebe – Schid z wysoty. * Hospody, sława Tobi. Stych 2: Żezł syły poszłe Tobi Hospod´ wid Sionu * i wołodij posered worohiw Twojich (Ps. 109,2). Tropar: Rizdwo Twoje: Stych 3: Z Toboju naczało w deń syły Twojeji, * u switłostiach swiatych Twojich (Ps. 109,3). Tropar: Rizdwo Twoje: Wchidne: Iz utroby pered zirnyceju rodyw Ja Tebe – klawsia Hospod´ i ne rozkajawsia: * Ty jerej powik za czynom Mełchisedeka (Ps. 109,3-4). Tropar: Rizdwo Twoje: Sława, i nyni: Kondak, hłas 3: Diwa dneś preistotnoho rodyt´ * i zemla wertep neprystupnomu prynosyt´. * Anheły z pastyriamy sławosłowlat´, * a wołchwy zo zwizdoju podorożujut´, * bo rady nas rodyłosia dytia małe – prewicznyj Boh. Zamist´ Tryswiatoho: Wy, szczo w Chrysta chrestyłysia, u Chrysta zodiahnułysia. Ałyłuja. Prokimen, hłas 8: Wsia zemla nechaj pokłonyt´sia Tobi i spiwaje Tobi, nechaj że spiwaje imeni Twojemu, Wsewysznij (Ps. 65,4). Stych: Woskłyknite Hospodewi, wsia zemla, spiwajte ż imeni Joho, widdajte sławu chwali Joho (Ps. 65,2). Apostoł: do Hałatiw 4,4-7. Ałyłuja, hłas 1: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Stych: Deń dnewi peredaje słowo i nicz noczi objawlaje rozuminnia (Ps. 18,3). Jewanhelije: Mateja 2,1-12. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Wełyczaj, dusze moja, u wertepi narodżenoho caria – Chrysta. I irmos, hłas 1: Tajinstwo czudne baczu i presławne: nebo – wertep, prestoł cheruwymśkyj – Diwu, jasła – wmistyłyszcze, w jakych wozlih newmistymyj Chrystos Boh. Joho ospiwujuczy wełyczajemo. Pryczasnyj: Izbawlinnia posław Hospod´ ludiam swojim (Ps. 110,9). Ałyłuja, tryczi. 26 hrudnia Sobor Preswiatoji Bohorodyci Tropar praznyka, hłas 4: Rizdwo Twoje, Chryste Boże nasz, * zaswityło switowi switło rozuminnia: * w niomu bo ti, szczo zwizdam służyły, wid zwizdy nawczyłysia * pokłoniatysia Tobi – Sonciu prawdy, * i piznawaty Tebe – Schid z wysoty. * Hospody, sława Tobi. Sława, i nyni: Kondak, hłas 6: Ranisz zirnyci wid Otcia bez materi rodżenyj * – na zemli bez otcia dneś wopłotywsia z Tebe. * Tym-to zwizda błahowistuje wołchwam, * anheły ż iz pastyriamy ospiwujut´ neskazanne rizdwo Twoje, Błahodatnaja. Prokimen, hłas 3, pisnia Bohorodyci: Wełyczaje dusza moja Hospoda i wozraduwawsia duch mij u Bozi, Spasi mojim (Łk. 1,46-47). Stych: Bo zhlanuwsia na smyrennia raby Swojeji, oś bo widnyni ubłażat´ Mene wsi rody (Łk. 1,48). Apostoł: do Jewrejiw 2,11-18. Ałyłuja, hłas 8: Woskresny, Hospody, w upokij Twij, Ty i kywot swiatyni Twojeji (Ps. 131,8). Stych: Klawsia Hospod´ Dawydowi istynoju i ne widreczet´sia jiji (Ps. 131,11). Jewanhelije: Mateja 2,13-23. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Wełyczaj, dusze moja, czesniszu i sławniszu wid hornych wojinstw – Diwu preczystu, Bohorodyciu. I irmos, hłas 1: Lube to nam, bo bezpeczne wid strachu, wyhidne mowczannia; z lubowy że, Diwo, priasty pisni, myłozwuczno składeni, ne łehko je. Ałe, o, Maty, syłu, jak Ty zwołysz, podaj. Pryczasnyj: Izbawlinnia posław Hospod´ ludiam Swojim (Ps. 110,9). Ałyłuja, tryczi. Subota po Rizdwi Chrystowim Prokimen, hłas 4: Pomjanu imja Twoje u wsiakim rodi i rodi (Ps. 44,18). Stych: Słuchaj, doczko, i spohlań, i prychyły wucho Twoje (Ps. 44,11). Apostoł: 1 do Tymoteja 6,11-16. Ałyłuja, hłas 8: Woskresny, Hospody, w upokij Twij, Ty i kywot swiatyni Twojeji (Ps. 131,8). Stych: Klawsia Hospod´ Dawydowi istynoju i ne widreczet´sia jiji (Ps. 131,11). Jewanhelije: Mateja 12,15-21. Pryczasnyj: Czaszu spasennia pryjmu i imja Hospodnie pryzowu (Ps. 115,4). Ałyłuja, tryczi. Nedila po Rizdwi Chrystowim Pamjat´ swiatych i prawednych Josyfa Obrucznyka, Dawyda, caria, i Jakowa, brata Bożoho Tropar woskresnyj. I praznyka, hłas 4: Rizdwo Twoje, Chryste Boże nasz, * zaswityło switowi switło rozuminnia: * w niomu bo ti, szczo zwizdam służyły, wid zwizdy nawczyłysia * pokłoniatysia Tobi – Sonciu prawdy, * i piznawaty Tebe – Schid z wysoty. * Hospody, sława Tobi. I swiatym, hłas 2: Błahowistuj, Josyfe, czudesa Dawydowi, bohootciu. * Ty baczyw Diwu, szczo rodyła; * z pastyriamy sławosłowyw Ty, * z wołchwamy pokłonywsia Ty, wid anheła wistku pryjniawszy. * Moły Chrysta Boha spasty duszi naszi. Sława: Kondak swiatym, hłas 3: Dneś radosty spowniajet´sia bożestwennyj Dawyd, * a Josyf chwału z Jakowom prynosyt´; * wineć bo pryjniawszy czerez sporidnennia z Chrystom, radujut´sia, * i neskazanno na zemli rodżenoho ospiwujut´, i kłyczut´: * Szczedryj, spasaj tych, szczo Tebe poczytajut´. I nyni: Kondak praznyka, hłas 3: Diwa dneś preistotnoho rodyt´ * i zemla wertep neprystupnomu prynosyt´. * Anheły z pastyriamy sławosłowlat´, * a wołchwy zo zwizdoju podorożujut´, * bo rady nas rodyłosia dytia małe – prewicznyj Boh. Prokimen hłasa. I swiatym, hłas 4: Dywnyj Boh u swiatych Swojich, Boh Izrajiliw (Ps. 67,36). Stych: W cerkwach błahosłowit´ Boha, Hospoda, wy – z dżereł izrajiłewych (Ps. 67,27). Apostoł: do Hałatiw 1,11-19. Ałyłuja, hłas 4: Pomjany, Hospody, Dawyda i wsiu krotost´ joho (Ps. 131,1). Stych: Bo klawsia win Hospodewi, obiciawsia Bohowi Jakowa (Ps. 131,2). Jewanhelije: Mateja 2,13-23. Pryczasnyj: Chwalite Hospoda z nebes, chwalite Joho w wysznich (Ps. 148,1). Druhyj: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwała (Ps. 32,1). Ałyłuja, tryczi. 27 hrudnia Swiatoho perwomuczenyka Stefana Tropar praznyka. I swiatomu, hłas 4: Podwyhom dobrym zmahawsia Ty, perwomuczenyku Chrystowyj i apostołe, * i neczestia muczyteliw wyjawyw Ty, * bo, kaminniam pobytyj z ruk bezzakonnych, * wineć pryjniaw Ty z wysokoji desnyci * i do Boha wzywaw Ty, kłyczuczy: * Hospody, ne postaw jim cioho hricha. Sława: Kondak, hłas 3: Władyka wczora do nas u tili prychodyw * – a rab dneś iz tiła wychodyw; * uczora toj, szczo cariuje, w tili rodywsia * – dneś raba kaminniam pobywajut´. * Zadla nioho i kinczajet´sia perwomuczenyk i bożestwennyj Stefan. I nyni: Kondak praznyka. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: Dijannia 6,8-7,5.47-60. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 31 hrudnia U cej deń widdajet´sia praznyk Rizdwa Chrystowoho. 1 sicznia Najmenuwannia Hospoda Isusa Chrysta; i swiatoho Wasylija Wełykoho, archyjepyskopa Kesariji Kapadokijśkoji Liturhija Wasylija Wełykoho. Tropar praznyka, hłas 1: Na prestoli wohnewydnim u wysznich sydysz z Otcem beznaczalnym * i bożestwennym Twojim Duchom. * Błahoizwoływ Ty rodytysia na zemli z Diwyci, szczo ne znała muża * – Twojeji materi, Isuse. * Toho rady j obrizannia dowerszeno na Tobi, ludyni wośmydennij. * Sława prebłahomu Twojemu zadumowi, * sława promysłowi Twojemu, * sława nyzchodżenniu Twojemu, * jedynyj Czołowikolubcze. I swiatomu, hłas 1: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia Twoje, * pryjniała bo wona słowo Twoje, szczo nym boholipno nawczyw Ty; * pryrodu toho, szczo isnuje, pojasnyw Ty, * zwyczaji ludśki prykrasyw Ty * – carśke swiaszczenstwo, otcze prepodobnyj Wasylije. * Moły Chrysta Boha * za spasennia dusz naszych. Sława: Kondak swiatomu, hłas 4: Jawywsia jesy osnowoju nepochytnoju Cerkwy, * podajuczy wsim ludiam władyctwo neukradne, * zapeczatawszy twojimy welinniamy, * nebojawłennyj Wasylije prepodobnyj. I nyni: Kondak praznyka, hłas 3: Wsich Hospod´ obrizannia terpyt´ * i ludśki prohriszennia jak błahyj obrizuje, * daje spasennia switowi; * i radujet´sia w wysznich i Tworcia jerarch, * i switłonosnyj, i bożestwennyj tajinnyk Chrystowyj – Wasylij. Prokimen, hłas 6: Spasy, Hospody, ludej Twojich i błahosłowy nasliddia Twoje (Ps. 27,9). Stych: Do Tebe, Hospody, wzywatymu, Boże mij, szczob ne widwertawsia Ty mowczky wid mene (Ps. 27,1). I swiatomu, hłas 1: Usta moji promowlat´ premudrist´ i rozdumy sercia moho – rozuminnia (Ps. 48,4). Apostoł: do Kołosian 2,8-12. I swiatomu: do Jewrejiw 7,26-8,2. Ałyłuja, hłas 8: Pastyriu Izrajila, poczuj, Ty, szczo wedesz Josyfa (Ps. 79,2). Stych: Usta prawednoho powczat´sia premudrosty i jazyk joho promowyt´ sud (Ps. 36,30). Jewanhelije: Łuky 2,20-21.40-52.1 swiatomu: Łuky, 6,17-23. Zamist´ Dostojno, spiwajemo: Toboju radujet´sia, Błahodatnaja, wsiaka twar, anhelśkyj sobor i czołowicześkyj rid, oswiaszczennyj chrame i raju słowesnyj, diwstwenna pochwało, szczo iz neji Boh wopłotywsia i mładencem staw – pered wikamy suszczyj Boh nasz. Łono bo Twoje prestołom sotworyw i utrobu Twoju prostoriszoju nebes uczynyw. Toboju radujet´sia, Błahodatnaja, wsiaka twar, sława Tobi. Pryczasnyj: Chwalite Hospoda z nebes, chwalite Joho w wysznich (Ps. 148,1). Druhyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. Subota pered Proswiszczenniam Prokimen, ałyłuja i pryczasnyj dnia. Apostoł: 1 do Tymoteja 3,14-4,5. Jewanhelije: Mateja 3,1-11- Nedila pered Proswiszczenniam Prokimen, hłas 6: Spasy, Hospody, ludej Twojich i błahosłowy nasliddia Twoje (Ps. 27,9). Stych: Do Tebe, Hospody, wzywatymu, Boże mij, szczob ne widwertawsia Ty mowczky wid mene (Ps. 27,1). Apostoł: do Tymoteja 4,5-8. Ałyłuja, hłas 8: Boże, uszczedry nas i błahosłowy nas (Ps. 66,2). Stych: Proswity łyce Twoje na nas i pomyłuj nas (Ps. 66,2). Jewanhelije: Marka 1,1-8. Pryczasnyj: Chwalite Hospoda z nebes, chwalite Joho w wysznich (Ps. 148,1). Ałyłuja, tryczi. 2-4 sicznia Peredprazdenstwo Proswiszczennia Tropar, hłas 4: Hotujsia, Zawułone, krasujsia, Neftalime, * Jordane riko, stań, * radisno pryjmy Władyku, szczo jde chrestytysia. * Wesełysia, Adame, z pramatirju, * ne skrywajteś, jak kołyś u raju, * bo toj, szczo baczyw was nahymy, jawywsia, * szczob zodiahnuty w perwisnu odeżu. * Chrystos jawywsia, chotiaczy onowyty wsiu twar. Sława, i nyni: Kondak, hłas 4: U strujach dneś Jordynowych buw Hospod´, * każe Joanowi: * Ne bijsia mene chrestyty, * ja bo pryjszow spasty Adama perwozdannoho. 5 sicznia Naweczirja Proswiszczennia Na Liturhiji sw. Wasylija Wełykoho, jakszczo służyt´sia bez weczirni Tropar, hłas 4: Powernułasia nazad kołyś rika Jordan pid myłottiu Jełysejewoju, * koły woznissia Illa, * i rozdiłyłysia wody obabicz, * i stałaś suszeju doroha, szczo buła mokroju *– w obraz woistynu chreszczennia, * jakym my pływucze rusło żyttia prochodymo. * Chrystos jawywsia u Jordani oswiatyty wody. Sława, i nyni: Kondak, hłas 4: U strujach dneś Jordanowych buw Hospod´, * każe Joanowi: * Ne bijsia mene chrestyty, * ja bo pryjszow spasty Adama perwozdannoho. Prokimen, hłas 3: Hospod´ proswiszczennia moje i spasytel mij, koho ubojusia? (Ps. 26,1). Stych: Hospod´ zachysnyk żyttia moho, koho ustraszusia? (Ps. 26,1). Apostoł: 1 do Korintian 9,19-27. Jakszczo naweczirja w subotu a6o nedilu: 1 do Korintian 10,1-4. Ałyłuja, hłas 6: Wydało serce moje słowo dobre, howoriu ja pro diła moji carewi (Ps. 44.2). Stych: Harnyj krasoju ponad syniw ludśkych, wyłyłasia wroda na hubach twojich (Ps. 44.3). Jewanhelije: Łuky 3,1-18. Zamist´ Dostojno, spiwajemo: Toboju radujet´sia, Błahodatnaja, wsiaka twar, anhelśkyj sobor i czołowicześkyj rid, oswiaszczennyj chrame i raju słowesnyj, diwstwenna pochwało, szczo iz neji Boh wopłotywsia i mładencem staw – pered wikamy suszczyj Boh nasz. Łono bo Twoje prestołom sotworyw i utrobu Twoju prostoriszoju nebes uczynyw. Toboju radujet´sia, Błahodatnaja, wsiaka twar, sława Tobi. Pryczasnyj: Chwalite Hospoda z nebes, chwalite Joho w wysznich (Ps. 148,1). Ałyłuja, tryczi. 6 sicznia Swiate Bohojawłennia Antyfon 1 Stych 1: Wo ischodi Izrajiłewim iz Jehyptu, * domu Jakowa iz ludej warwariw (Ps. 113,1). Pryspiw: Mołytwamy Bohorodyci, * Spase, spasy nas. Stych 2: Stała Judeja swiatynia joho, * Izrajil – wołodinnia Joho (Ps. 113,2). Mołytwamy Bohorodyci: Stych 3: More wydiło i pobihło, * Jordan powernuwsia nazad (Ps. 113,3). Mołytwamy Bohorodyci: Stych 4: Szczo z toboju, more, szczo Ty pobihło, * i z toboju, Jordane, szczo Ty powernuwsia nazad? (Ps. 113,5). Mołytwamy Bohorodyci: Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, * i nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. Mołytwamy Bohorodyci: Antyfon 2 Stych 1: Wozlubyw ja, bo wysłuchaw Hospod´ * hołos molinnia moho (Ps. 114,1). Pryspiw: Spasy nas, Synu Bożyj, * szczo chrestywsia w Jordani wid Joana, spiwajemo Tobi: Ałyłuja. Stych 2: Bo prychyływ wucho Swoje do mene * i u dni moji pryzowu (Ps. 114,2). Spasy nas, Synu Bożyj: Stych 3: Obniały mene bolisti smerty, * bidy adowi zustriły mene (Ps. 114,3). Spasy nas, Synu Bożyj: Stych 4: Myłostywyj Hospod´ i prawednyj * i Boh nasz myłuje (Ps. 114,4). Spasy nas, Synu Bożyj: Sława, i nyni: Jedynorodnyj Synu: Antyfon 3 Stych 1: Spowidujtesia Hospodewi, * bo Win błahyj, bo na wiky mylist´ Joho (Ps. 117,1). Tropar, hłas 1: Koły w Jordani chrestywsia Ty, Hospody, * Trojiczne jawyłosia pokłoninnia: * bo Rodytela hołos swidczyw Tobi, * wozlubłenym Synom Tebe nazywajuczy; * i Duch u wydi hołubynim zaswidczyw twerdist´ słowa. * Jawywsia Ty, Chryste Boże, * i swit proswityw, sława Tobi. Stych 2: Nechaj że skaże dim Izrajiliw, * bo Win błahyj, bo na wiky mylist´ Joho (Ps. 117,2). Tropar: Koły w Jordani: Stych 3: Nechaj że skaże dim Aroniw, * bo Win błahyj, bo na wiky mylist´ Joho (Ps. 117,3). Tropar: Koły w Jordani: Stych 4: Nechaj że skażut´ usi, szczo bojat´sia Hospoda, * bo Win błahyj, bo na wiky mylist´ Joho (Ps. 117,4). Tropar: Koły w Jordani: Wchidne: Błahosłowen, chto jde w imja Hospodnie, * my błahosłowlały was iz domu Hospodnioho; Boh – Hospod´ i jawywsia nam (Ps. 117,26-27). Tropar: Koły w Jordani: Sława, i nyni: Kondak, hłas 4: Jawywsia jesy dneś wsełennij * i switło Twoje, Hospody, znamenuwałosia na nas, * szczo zi zrozuminniam ospiwujemo Tebe: * Pryjszow jesy i jawywsia jesy – Switło neprystupne. Zamist´ Tryswiatoho: Wy, szczo w Chrysta chrestyłysia, u Chrysta zodiahnułysia. Ałyłuja. Prokimen, hłas 4: Błahosłowen, chto jde w imja Hospodnie; Boh – Hospod´ i jawywsia nam (Ps. 117,26-27). Stych: Spowidujtesia Hospodewi, bo win błahyj, bo na wiky mylist´ Joho (Ps. 117,1). Apostoł: do Tyta 2,11-14; 3,4-7. Ałyłuja, hłas 4: Prynesit´ Hospodewi, syny Bożi, prynesit´ Hospodewi mołodych baranciw (Ps. 28,1). Stych: Hłas Hospodnij nad wodamy, Boh sławy zahremiw, Hospod´ nad wodamy wełykymy (Ps. 28,3). Jewanhelije: Mateja 3,13-17. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Wełyczaj, dusze moja, caria – Chrysta, szczo chrestywsia w Jordani. I irmos, hłas 2: Ne zumije nijakyj jazyk dostojno błahochwałyty, trywożyt´sia j um, i to nadswitnij, koły ospiwuje Tebe, Bohorodyce; odnacze Ty, błahaja, pryjmy wiru, bo lubow naszu bożestwennu znajesz, bo Ty je chrystyjan zastupnycia, Tebe wełyczajemo. Pryczasnyj: Jawyłasia błahodat´ Boża spasytelna wsim ludiam (Tt. 2,11). Ałyłuja, tryczi. Subota po Proswiszczenni Prokimen, ałyłuja i pryczasnyj praznyka. Apostoł: do Efesian 6,10-17. Jewanhelije: Mateja 4,1-11. Nedila po Proswiszczenni Prokimen, hłas 1: Bud´, Hospody, mylist´ Twoja na nas, bo upowały my na Tebe (Ps. 32,22). Stych: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwała (Ps. 32,1). Apostoł: do Efesian 4,7-13. Ałyłuja, hłas 5: Myłosti Twoji, Hospody, powik ospiwuwatymu, spowiszczu z rodu w rid istynu Twoju ustamy mojimy (Ps. 88,2). Stych: Bo skazaw Ty: Powik mylist´ zbudujet´sia, na nebesach pryhotowyt´sia istyna Twoja (Ps. 88,3). Jewanhelije: Mateja 4,12-17. Pryczasnyj: Jawyłasia błahodat´ Boża spasytelna wsim ludiam (Tt. 2,11). Druhyj: Chwalite Hospoda z nebes, chwalite Joho w wysznich (Ps. 148,1). Ałyłuja, tryczi. 11 sicznia Prepodobnoho Teodosija Wełykoho, spilnoho żyttia naczalnyka Tropar praznyka. I swiatomu, hłas 8: Potokamy sliz twojich Ty nerodiuczu pustyniu uprawyw, * i z hłybyny zitchanniamy Ty w trudach prynis stokratni płody, * i buw Ty switylnykom wsełennoji, sijajuczy czudesamy, Teodosije, otcze nasz. * Moły Chrysta Boha, szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak swiatomu, hłas 8: Nasadżenyj u dworach Hospoda twoho, * zacwiw Ty krasno prepodobnymy twojimy czesnotamy * i umnożyw Ty ditej Twojich u pustyni, * napojuwanych strujamy twojich sliz, * stadonaczalnyku Bożyj bożestwennych dworiw. * Tomu zowemo Tobi: * Radujsia, otcze Teodosije. I nyni: Kondak praznyka. Prokimen praznyka. I swiatomu, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho (Ps. 115,6) Stych: Szczo widdam Hospodewi za wse, szczo Win wozdaw meni? (Ps. 1 15,3). Apostoł: 2 do Korintian 4,6-15. Ałyłuja praznyka. I swiatomu, hłas 6: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi jomu (Ps. 111,1). Stych: Sylne na zemli bude simja joho (Ps. 111,2). Jewanhelije: Mateja 11,27-30. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. I4 sicznia U cej deń widdajet´sia praznyk swiatych Bohojawłeń. 17 sicznia Prepodobnoho Antonija Wełykoho Tropar, hłas 4: Rewnytela Illu naslidujuczy zwyczajamy, * za Chrestytełem iduczy prawymy steżkamy, otcze Antonije, * Ty buw żytełem pustyni * i wsełennu utwerdyw Ty mołytwamy twojimy. * Tomu moły Chrysta Boha, * szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 2: Żytejśku metuszniu widkynuwszy, tycho żyttia skinczyw jesy, * naslidujuczy Chrestytela wsiakym sposobom, prepodobnyj, * otoż z nym poczytajemo Tebe, naczalnyku otciw Antonije. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho (Ps. 115,6). Stych: Szczo widdam Hospodewi za wse, szczo Win wozdaw meni? (Ps. 115,3). Apostoł: do Jewrejiw 13,17-21. Ałyłuja, hłas 6: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi jomu (Ps. 111,1). Stych: Sylne na zemli bude simja joho (Ps. 111,2). Jewanhelije: Łuky 6,17-23. Pryczasnyj praznyka. I swiatomu: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 20 sicznia Prepodobnoho Jewtymija Wełykoho Tropar, hłas 4: Wesełysia, pustyne nerodiucza, * radij, bezbolizna, * bo umnożyw ditej Tobi muż bażań duchownych, * dobro-czestiam nasadyw, powzderżnistiu wyrostyw u zwerszenist´ czesnot. * Joho mołytwamy, Chryste Boże, * umyrotwory żyttia nasze. Sława: Kondak, hłas 8: W czesnim rizdwi twojim * stworinnia radist´ znajszło * i w bożestwennij twojij pamjati, prepodobnyj, * dobrodusznist´ bahatioch Twojich czudes pryjniało. * Iz nych szczedro podaj duszam naszym * i oczysty skwerni hrichiw, * szczob my spiwały: Ałyłuja. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 8: Neperemożnij Władarci * na czest´ peremohy * my, wriatowani wid łycha, * błahodarni pisni wypysujemo Tobi, * raby Twoji, Bohorodyce. * A Ty, szczo majesz syłu nezdołannu, * wid usiakych nas bid ochorony, * szczob zwaty Tobi: * Radujsia, Newisto nenewisnaja. Prokimen, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho (Ps. 115,6). Stych: Szczo widdam Hospodewi za wse, szczo Win wozdaw meni? (Ps. 115,3). Apostoł: do Jewrejiw 13,17-21. Ałyłuja, hłas 6: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi jomu (Ps. 111,1). Stych: Sylne na zemli bude simja joho (Ps. 111,2). Jewanhelije: Łuky 6,17-23. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 25 sicznia Swiatoho Hryhorija Bohosłowa, archyjepyskopa Carhorodśkoho Tropar, hłas 1: Pastyrśka sopiłka twoho bohosłowija peremohła truby krasnomowciw, * bo Tobi, szczo doslidyw hłybyny ducha, * buła dodana i krasa wiszczuwannia. * Moły oto Chrysta Boha, otcze Hryhorije, * szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 3: Bohosłownym twojim jazykom Ty rozruszyw wydumky krasnomowciw, sławnyj; * prawosławija odeżoju, z wysoty tkanoju, Ty Cerkwu ukrasyw, * jaku i nosyt´, i z namy, twojimy dit´my, kłycze: * Radujsia, otcze, bohosłowija rozume najwyszczyj. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 3: Diwa Dneś predstojit´ u cerkwi * i z łykamy swiatych newydymo za nas mołyt´sia Bohu. * Anheły z archyjerejamy pokłoniajut´sia, * apostoły z prorokamy łykujut´, * bo rady nas mołyt´ Bohorodycia prewicznoho Boha. Prokimen, hłas 1: Usta moji promowlat´ premudrist´ i rozdumy sercia moho – rozuminnia (Ps. 48,4). Stych: Posłuchajte ce, wsi narody, poczujte, wsi, chto żywete po wsełennij (Ps. 48,2). Apostoł: 1 do Korintian 12,7-11. Ałyłuja, hłas 2: Słuchajte uważno, ludy Moji, zakonu Moho, prykłonit´ wucho wasze do sliw ust Mojich (Ps. 77,1). Stych: Widkryju u prytczach usta Moji, zwiszczu tajemne sperszu (Ps. 77,2). Jewanhelije Joana 10,9-16. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 27 sicznia Perenesennia moszcziw swiatoho Joana Zołotoustoho Tropar, hłas 8: Łykuje bożestwenna Cerkwa i wsia wsełenna praznuje switło * perenesennia Twojich czudesnych moszcziw, swiatytelu prepodobnyj, Joane Zołotoustyj, * miż swiatytelamy błahoczesno pożyw Ty i muczenykom dobrowilno staw Ty. * Tomu spiwajemo Tobi, stradalcze, i strastoterpcze, i swiatyteliw spiwprestolnyku: * Moły Chrysta Boha, szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 1: Wozwesełyłasia tajinstwenno czesna Cerkwa * powernenniam czesnych twojich moszcziw * i, skrywszy jich, jak zołoto bahatocinne, * tym, szczo ospiwujut´ Tebe, podaje newyczerpno błahodat´ zcilinnia * – mołytwamy twojimy, Joane Zołotoustyj. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 1: Koły Hawryjił zwiszczaw Tobi, Diwo: Radujsia, * – z hołosom wopłoczuwawsia Władyka wsich * u Tobi, swiatim kywoti, * jak rik prawednyj Dawyd: * Jawyłasia Ty szyrsza nebes, * szczo ponosyła Stworytela Twoho. * Sława Tomu, szczo wseływsia w Tebe, * sława Tomu, szczo projszow iz Tebe, * sława Tomu, szczo wyswobodyw nas rizdwom Twojim. Prokimen, hłas 1: Usta moji promowlat´ premudrist´ i rozdumy sercia moho – rozuminnia (Ps. 48,4). Stych: Posłuchajte ce, wsi narody, poczujte, wsi, chto żywete po wsełennij (Ps. 48,2). Apostoł: do Jewrejiw 7,26-8,2. Ałyłuja, hłas 2: Usta prawednoho powczat´sia premudrosty i jazyk joho promowyt´ sud (Ps. 36,30). Stych: Zakon Boha joho w serci joho i ne zupyniat´sia stopy joho (Ps. 36,31). Jewanhelije: Joana 10,9-16. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 30 sicznia Trioch swiatyteliw: Wasylija Wełykoho, Hryhorija Bohosłowa i Joana Zołotoustoho Tropar, hłas 4: Do apostoliw podibni i wsełennoji wczyteli, * Władyku wsich molite, * szczob myr wsełennij daruwaw * i duszam naszym wełyku mylist´. Sława: Kondak, hłas 2: Swiaszczennych i bohowisnych propowidnykiw, * najwyszczych uczyteliw, Hospody, pryjniaw Ty w nasołodu dibr Twojich i upokij, * trudy bo jich i smert´ pryjniaw Ty wyszcze wsiakych płodiw, * jedynyj, szczo prosławlajesz swiatych Twojich. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw toj, * chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu bożu, tworinnia ż ruk joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: do Jewrejiw 13,7-16. Ałyłuja, hłas 4: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps.88,6). Stych: Boh, prosławluwanyj na radi swiatych, wełykyj i strasznyj je nad usima, szczo dowkoła Nioho (Ps. 88,8 ). Jewanhelije: Mateja, 5,14-19. Pryczasnyj: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwała (Ps. 32,1). Ałyłuja, tryczi. 1 lutoho Peredprazdenstwo Stritennia Tropar, hłas 1: Nebesnyj chor nebesnych anheliw, * prynykszy na zemlu, * baczyt´, jak Maty, szczo ne znała muża, * wnosyt´ do chramu Perworodnoho wsijeji twari, * szczo pryjszow jak nemowla, * i tomu z namy spiwaje peredprazdenstwennu pisniu, * radujuczysia. Sława, i nyni: Kondak, hłas 6: Z Otcem buwszy, newydyme Słowo nyni ż wydymym stało płottiu: * neskazanno wid Diwy narodyłosia i rukamy stareczymy dajet´sia swiatytełewi. * Pokłonimsia Jomu – istynnomu Bohu naszomu. 2 lutoho Stritennia Hospoda Isusa Chrysta Wchidne: Jawyw Hospod´ spasennia Swoje, * pered narodamy widkryw prawdu Swoju (Ps. 97,2). Tropar, hłas 1: Radujsia, błahodatna Bohorodyce Diwo, * bo z Tebe zasiało Sonce prawdy – Chrystos Boh nasz, * szczo proswiczuje tych, szczo w temriawi. * Wesełysia j Ty, starcze prawednyj, * Ty pryjniaw w obijmy wyzwołytela dusz naszych, szczo daruje nam woskresennia. Sława, i nyni: Kondak, hłas 1: Utrobu diwyczu oswiatyw Ty rizdwom Twojim * i ruky Symeonowi błahosłowyw Ty, jak hodyłoś, * Ty wyperedyw i nyni spas nas, Chryste Boże, * ałe utychomyr u brani lud Twij i ukripy narod, szczo joho wozlubyw Ty, * jedynyj Czołowikolubcze. Prokimen, hłas 3, pisnia Bohorodyci: Wełyczaje dusza moja Hospoda i wozraduwawsia duch mij u Bozi, Spasi mojim (Łk. 1,46-47). Stych: Bo zhlanuwsia na smyrennia raby swojeji, oś bo widnyni ubłażat´ mene wsi rody (Łk. 1,48). Apostoł: do Jewrejiw 7,7-17. Ałyłuja, hłas 8: Nyni widpuskajesz raba twoho, Władyko, po hłahołu Twojemu z myrom (Łk. 2,29). Stych: Switło na odkrowennia pohanam i sławu ludej twojich, Izrajila (Łk. 2,32). Jewanhelije: Łuky 2,22-40. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Bohorodyce Diwo, upowannia chrystyjan, pokryj, zachorony i spasy tych, szczo na Tebe upowajut´. I irmos, hłas 3: W zakoni tini i pysannia obraz baczymo, wirni: kożnyj mładeneć mużeśkoho połu, szczo otwyraje utrobu – swiatyj Bohu. Tomu perworodżene Słowo beznaczalnoho Otcia – Syna, szczo perworodyt´sia z materi, jaka muża ne znaje, – wełyczajemo. Pryczasnyj: Czaszu spasennia pryjmu i imja Hospodnie pryzowu (Ps. 115,4). Ałyłuja, tryczi. 9 lutoho U cej deń widdajet´sia praznyk Stritennia. 14 lutoho Perestawłennia prepodobnoho Kyryła, uczytela słowjanśkoho Tropar, hłas 4: Wid pełen Ty staranno premudrist´ sestroju sobi wczynyw, bohonatchnennyj, * pobaczywszy preswitłu, jak diwu czystu, jaku Ty pryjniaw i prywiw, * i neju, nacze namystom zołotym, swoju duszu i um prykrasyw; * Ty pokazaw sebe, jak druhyj Kyryło, błażennyj, * rozumom i imenem mudryj. Kondak, hłas 2: Twerdym i bohonatchnennym uczenniam proswiczujesz swit, jak preswitłymy zoriamy; * obijszow Ty, jak błyskawka, wsełennu, Kyryłe błażennyj, * rozsiwajuczy preswitłe Boże Słowo, * na zachodi, i piwnoczi, i piwdni swit proswiszczajuczy czudesamy. Prokimen, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho (Ps. 115,6). Stych: Szczo widdam Hospodewi za wse, szczo Win wozdaw meni? (Ps. 115,3). Apostoł: do Hałatiw 5,22-6,2. Ałyłuja, hłas 6: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi jomu (Ps. 111,1). Stych: Sylne na zemli bude simja joho (Ps. 111,2). Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 24 lutoho Persze i druhe znajdennia hołowy swiatoho Joana Chrestytela Tropar, hłas 4: Iz zemli zasiajała predteczi hława, * prominnia wypuskaje netlinnia, ozdorowłennia wirnym; * z wysot zbyraje mnożestwo anheliw, * na nyzach skłykuje ludśkyj rid, * szczob odnohołosnu sławu wozsyłaty Chrystu Bohowi. Sława: Kondak, hłas 2: Prorocze Bożyj i predtecze błahodati, * jak rożu swiaszczennu iz zemli znajszowszy, ozdorowłennia zawżdy pryjmajemo, * bo znowu, jak i persze, u switi propowidujesz pokajannia. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 7: Wozwesełyt´sia prawednyk u Hospodi i upowaje na Nioho (Ps. 63,11). Stych: Wysłuchaj, Boże, hołos mij, koły mołytymuś do Tebe (Ps. 63,2). Apostoł: 2 do Korintian 4,6-15. Ałyłuja, hłas 4: Prawednyk, jak finik, rozcwite i, jak kedr na Ływani, wyroste (Ps. 91,13). Stych: Istyna z zemli wozsijała i prawda z nebes prychyłyłasia (Ps. 84,12). Jewanhelije: Mateja 11,2-15. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 9 bereznia Swiatych sorok muczenykiw, zamuczenych u Sewastijśkim ozeri Tropar, hłas 1: Strastonosci wseczesniji, sorok Chrystowych wojiniw, nepochytni łycari, * wy, szczo perejszły kriź wohoń i wodu, * stały spiwhromadianamy anheliw. * Z nymy że molit´sia Chrystowi za tych, szczo z wiroju was chwalat´: * Sława Tomu, szczo daw wam kripost´, * sława Tomu, szczo was winczaw, * sława Tomu, szczo czerez was podaj wsim zciłennia. Sława: Kondak, hłas 6: Wse wojinstwo switu pokynuwszy, * na nebesach wy do Władyky pryłuczyłysia, sorok strastoterpciw Hospodnich: * kriź wohoń bo j wodu projszowszy, błażenni, * dostojno pryjniały wy sławu z nebes i winciw mnożestwo. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 6: Zastupnyce chrystyjan nepostydna, * mołytwenyce do Tworcia nezaminna, * ne pohordy hołosamy moliń hrisznykiw, * ałe wyperedy jak błahaja z pomiczcziu nam, szczo wirno spiwajemo Tobi: * pospiszyś na mołytwu i skoro pryjdy na molinnia, * zastupajuczy powsiakczas, Bohorodyce, tych, szczo poczytajut´ Tebe. Prokimen, hłas 5: Ty, Hospody, zachoronysz nas i zbereżesz nas wid rodu cioho i powik (Ps.11,8). Stych: Spasy mene, Hospody, bo ne stało prawednoho (Ps. 11,2 ). Apostoł: do Jewrejiw 12,1-10. Ałyłuja, hłas 4: Woskłyknite Hospodewi, wsia zemla, spiwajte ż imeni Joho, widdajte sławu chwali Joho (Ps. 65,2). Stych: Bo Ty wyprobuwaw nas, Boże; peretopyw nas, jak peretoplujet´sia sribło (Ps. 65,10). Jewanhelije: Mateja 20,1-16. Pryczasnyj: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwała (Ps. 32,1). Ałyłuja, tryczi. 24 bereznia Peredprazdenstwo Błahowiszczennia Tropar, hłas 4: Dneś wseswitnioji radosty poczatky * peredprazdenstwenne ospiwaty welijut´. * Oś bo Hawryjił prychodyt´, nesuczy Diwi błahowist´, * i do Neji kłycze: * Radujsia, Błahodatna, Hospod´ z Toboju. Sława, i nyni: Kondak, hłas 8: Dla wsich zemnych Ty jesy naczało spasennia naszoho, * Bohorodyce Diwo, * Bożyj bo służytel z neba posłanyj jawytyś pered Toboju * – wełykyj czynonaczalnyk Hawryjił, * radist´ obradowannu Tobi prynis. * Tomu-to wsi kłyczemo Tobi: * Radujsia, Newisto nenewisnaja. 25 bereznia Błahowiszczennia Preswiatoji Bohorodyci Wchidne: Błahowistit´ deń u deń * spasennia Boha naszoho (Ps. 95,2). Tropar, hłas 4: Dneś spasennia naszoho naczało * i wid wiku tajinstwa jawlinnia. * Syn Bożyj synom Diwy stajet´sia * i Hawryjił błahodat´ błahowistuje. * Tomu j my z nym do Bohorodyci zakłyczmo: * Radujsia, Błahodatna, Hospod´ z Toboju. Sława, i nyni: Kondak, hłas 8: Neperemożnij Władarci * na czest´ peremohy * my, wriatowani wid łycha, * błahodarni pisni wypysujemo Tobi, * raby Twoji, Bohorodyce. * A Ty, szczo majesz syłu nezdołannu, * wid usiakych nas bid ochorony, * szczob zwaty Tobi: * Radujsia, Newisto nenewisnaja. Prokimen, hłas 4: Błahowistit´ deń u deń spasennia Boha naszoho (Ps. 95,2). Stych: Zaspiwajte Hospodewi pisniu nowu, zaspiwajte Hospodewi, wsia zemły (Ps. 95,1). Apostoł: do Jewrejiw 2,11-18. Ałyłuja, hłas 1: Zijde, jak doszcz na runo, i jak kapla, szczo kapłe na zemlu (Ps. 71,6). Stych: Bude imja Joho błahosłowenne na wiky, pered soncem perebuwaje imja Joho (Ps. 71,17). Jewanhelije: Łuky 1,24-38. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Błahowisty, zemłe, wełyku radist´; chwalit´, nebesa, Bożu sławu. I irmos, hłas 4: Jak oduszewłennoho Bożoho kywotu nechaj nijak ne dotykajet´sia ruka oskwernennych. A usta wirnych, hołos anheła wyspiwujuczy, Bohorodyci, newmowkajuczy, z radistiu nechaj kłyczut´: Radujsia, Błahodatna, Hospod´ z Toboju. Pryczasnyj: Wybraw Hospod´ Siona, zachotiw joho na żytło dla sebe (Ps. 131,13). Ałyłuja, tryczi. 6 kwitnia Perestawłennia swiatoho Metodija, uczytela słowjanśkoho Tropar, hłas 4: Tym, szczo switło torżestwujut´ uspennia swiatytela Twoho, Chryste, * z wysot podaj Twoji myłosti, * widkryj że carśki dweri i rozriszy uzy bahatioch hrichiw, * zastupnyctwom swiatoho Twoho uczenyka – otcia naszoho. Sława: Kondak, hłas 2: Bożestwennoho j wirnoho Metodija ospiwajmo, wsi ludy, * i lubowju ubłażim jak pastyria wełykoho słowjan czesnoho służytela Trojci, peremożcia jeresi, * bo mołyt´sia win za wsich nas. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2:W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 1: Usta moji promowlat´ premudrist´ i rozdumy sercia moho – rozuminnia (Ps. 48,4). Stych: Posłuchajte ce, wsi narody, poczujte, wsi, chto żywete po wsełennij (Ps. 48,2). Apostoł: do Jewrejiw 7,26-8,2. Ałyłuja, hłas 2: Usta prawednoho powczat´sia premudrosty i jazyk joho promowyt´ sud (Ps. 36,30). Stych: Zakon Boha joho w serci joho i ne zupyniat´sia stopy joho (Ps. 36,31). Jewanhelije: Joana 10,9-16. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 23 kwitnia Wełykomuczenyka Jurija Peremożcia Tropar, hłas 4: Podwyhom dobrym zmahawsia Ty, strastoterpcze Chrystowyj Jurije, wiroju, * i muczyteliw wyjawyw Ty neczestia, * i jak żertwu błahospryjatływu prynis Ty sebe Bohowi. * Tomu j wineć peremohy pryjniaw Ty * i mołytwamy twojimy, swiatyj, Ty wsim podajesz prohriszeń proszczennia. Abo cej, hłas 4: Jak połonenych wyzwołytel i wbohych zachysnyk, * nemicznych likar, cariw pobornyku, * pobidonosnyj wełykomuczenyku Jurije, * moły Chrysta Boha, szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 4: Wyroszczenyj Bohom, pokazawsia Ty błahoczestia robitnykom najczesniszym, * snopy czesnot zibraw Ty sobi, * bo Ty sijaw u slozach, u radosti żnesz; * a postradawszy do krowy, Chrysta pryjniaw Ty * i mołytwamy twojimy, swiatyj, * usim podajesz prohriszeń proszczennia. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 4: Joakym i Anna z nesławy bezditnosty * i Adam i Jewa wid tlinnia smerty wyzwołyłysia, Preczysta, * u swiatim rizdwi Twojim. * Joho praznujut´ ludy Twoji, * z prowyny prohriszeń izbawłeni, * jak kłyczut´ do Tebe: * Neplidna rodyt´ Bohorodyciu * i kormytelku żyttia naszoho. Prokimen, hłas 7: Wozwesełyt´sia prawednyk u Hospodi i upowyje na Nioho (Ps. 63,11). Stych: Wysłuchaj, Boże, hołos mij, koły mołytymuś do Tebe (Ps. 63,2). Apostoł: Dijannia 12,1-11. Ałyłuja, hłas 4: Prawednyk, jak finik, rozcwite i, jak kedr na Ływani, wyroste (Ps. 91,13). Stych: Nasadżeni w domi Hospodnim, u dworach Boha naszoho procwitut´ (Ps.91,14). Jewanhelije: Joana 15,17-16,2. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 25 kwitnia Swiatoho jewanhełysta Marka Tropar, hłas 3: U werchownoho Petra Ty nawczawsia, * apostołom Chrystowym buw Ty i, jak sonce, zasiajaw Ty krajinam: * ołeksandrijciam buw Ty prykrasoju, błażennyj, * Jehypet wid łesty czerez Tebe zwilnywsia, * jewanhelśkym twojim uczenniam proswityw Ty wse, jak switło, stowpe cerkownyj. * Rady cioho, pamjat´ twoju wszanowujuczy, switło praznujemo, Marku bohohłasnyj. * Moły Boha, szczo Joho Ty błahowistysz, * szczob prohriszeń widpuszczennia podaw duszam naszym. Sława: Kondak, hłas 2: Z wysoty pryjniawszy błahodat´ Ducha, rozruszyw Ty krasnomowni wydumky, apostołe, * i, wsi narody złowywszy, Marku wsesławnyj, Twojemu Władyci Ty prywiw, * propowidujuczy bożestwenne Jewanhelije. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2:W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: 1 sobornoho posłannia Petra 5,6-14. Ałyłuja, hłas 7: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Marka 6,7-13. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 30 kwitnia Swiatoho apostoła Jakowa, brata Joana Bohosłowa Tropar, hłas 3: Apostołom Chrystowym buw Ty wybranyj * i Bohosłowa wozlubłenoho jedynorodnyj brat, wsechwalnyj Jakowe; * hrichiw widpuszczennia wyprosy tym, szczo spiwajut´ Tobi, * i duszam naszym wełyku mylist´. Sława: Kondak, hłas 2: Bożestwennyj hołos, szczo kłykaw Tebe, poczuwszy, lubow otcia widchyływ Ty * i pryjszow jesy do Chrysta, Jakowe sławnyj, z ridnym twojim * i z nym udostojiwsia Ty baczyty Hospodnie bożestwenne pereobrażennia. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 185). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: Dijannia 12,1-11. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Łuky, zacz. 17 (Łk. 5,1-11). Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 3 trawnia Prepodobnoho Teodosija Peczerśkoho Tropar, hłas 8: Pidnissia Ty do czesnot, zmołodu polubywszy monasze żyttia, * bażane smiływo osiahnuw, wseływsia Ty w peczeru * i, prykrasywszy żyttia Twoje postom i switlistiu, * w mołytwach, jak bezpłotnyj, probuwaw Ty, * w ruśkij zemli, jak switłe swityło, zasijaw Ty, otcze Teodosiju. * Moły Chrysta Boha, szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 3: Zwizdu ruśku – błażennoho Teodosija dneś wszanujmo, * szczo wid schodu wozsijała i na zachid pryjszła, * bo wsiu ciu krajinu czudesamy j czesnotamy, * a wsich nas dijanniam i błahodattiu monaszoho ustawu zbahatyła. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 3: Diwa dneś predstojit´ u cerkwi * i z łykamy swiatych newydymo za nas mołyt´sia Bohu. * Anheły z archyjerejamy pokłoniajut´sia, * apostoły z prorokamy łykujut´, * bo rady nas mołyt´ Bohorodycia prewicznoho Boha. Prokimen, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho (Ps. 115,6). Stych: Szczo widdam Hospodewi za wse, szczo win wozdaw meni? (Ps. 115,3). Apostoł: do Jewrejiw 13,7-16. Ałyłuja, hłas 6: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi joho duże lubi jomu (Ps. 111,1). Stych: Sylne na zemli bude simja joho (Ps. 111,2). Jewanhelije: Mateja 11,27-30. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 8 trawnia Apostoła i jewanhełysta Joana Bohosłowa Tropar, hłas 2: Apostołe Chrysta Boha wozlubłenyj, * pospiszy izbawyty ludej bezodwitnych; * pryjmaje Tebe, szczo prypadajesz, toj, chto pryjniaw Tebe, jak Ty prypaw do hrudej. * Moły joho, Bohosłowe, szczob rozihnaw chmaru pohan, szczo nalahaje, * i prosy dla nas myru i wełykoji myłosty. Sława.:Kondak, hłas 2: Wełyczni diła twoji, diwstwennyku, chto opowist´? * Darujesz bo czudesa i rozływajesz ozdorowłennia, * i mołyszsia za duszi naszi jak bohosłow i druh Chrystowyj. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw toj, * chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu bożu, tworinnia ż ruk joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: 1 sobornoho posłannia Joana 1,1-7. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh, prosławluwanyj na radi swiatych, wełykyj i strasznyj je nad usima, szczo dowkoła Nioho (Ps. 88,8). Jewanhelije: Joana 19,25-27; 21,24-25. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 9 trawnia Perenesennia moszcziw swiatoho Mykołaja z Myr do mista Bari Tropar, hłas 4: Nastaw deń switłoho torżestwa, * horod barśkyj radije i z nym usia wsełenna łykuje pisniamy i spiwamy duchownymy. * Dneś bo swiaszczenne torżestwo perenesennia czesnych i bahatociluszczych moszcziw swiatytela j czudotworcia Mykołaja, * jak sonce nezachodyme, wozsijało switłozorianymy łuczamy * i rozhaniaje temriawu spokus i bid wid tych, szczo z wiroju wzywajut´: * Spasaj nas jak zastupnyk nasz wełykyj, Mykołaju. Sława: Kondak, hłas 3: Jak zwizda zijszła wid schodu do zachodu, * tak moszczi twoji, swiatytelu Mykołaju, * a more oswiatyłosia twojim szestiam * i horod barśkyj pryjmaje czerez Tebe błahodat´, * bo zadla nas Ty jawywsia jak czudotworeć najkraszczyj, predywnyj i myłostywyj. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 3: Diwa dneś predstojit´ u cerkwi * i z łykamy swiatych newydymo za nas mołyt´sia Bohu. * Anheły z archyjerejamy pokłoniajut´sia, * apostoły z prorokamy łykujut´, * bo rady nas mołyt´ Bohorodycia prewicznoho Boha. Prokimen, hłas 7: Wozchwalat´sia prepodobni u sławi i wozradujut´sia na łożach swojich (Ps. 149,5). Stych: Zaspiwajte Hospodewi pisniu nowu, pochwała joho w cerkwi prepodobnych (Ps. 149,1). Apostoł: do Jewrejiw 13,17-21. Ałyłuja, hłas 2: Swiaszczenyky twoji zodiahnut´sia w prawednist´ i prepodobni twoji wozradujut´sia (Ps. 131,9). Stych: Bo wybraw Hospod´ Siona, zachotiw joho na żytło dla Sebe (Ps. 131,13). Jewanhelije: Łuky 6,17-23. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 10 trawnia Swiatoho apostoła Symona Zyłota Tropar, hłas 3: Apostołe swiatyj Symone, * moły myłostywoho Boha, * szczob widpuszczennia prohriszeń podaw duszam naszym. Sława: Kondak, hłas 2: U pochwali wsi ubłażim Symona bohomownoho, * szczo jasno pokław premudrosty uczennia w duszach błahoczestywych, * bo prestołowi sławy nyni prystojit´ i z bezpłotnymy wesełyt´sia, * molaczysia neperestanno za wsich nas. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps, 18,2). Apostoł: 1 do Korintian 4,9-16. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps.88,6). Stych: Boh, prosławluwanyj na radi swiatych, wełykyj i strasznyj je nad usima, szczo dowkoła Nioho (Ps. 88,8). Jewanhelije: Mateja 13,54-58. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5 ). Ałyłuja, tryczi. 11 trawnia Swiatych riwnoapostolnych Kyryła i Metodija, uczyteliw słowjanśkych Tropar, hłas 4: Do apostoliw podibni i słowjanśkych krajin uczyteli, * Kyryłe j Metodije bohomudri, * Władyku wsich molit´, * szczob usi narody słowjanśki utwerdyw u prawosławiju j odnodumnosti, * umyryw swit i spas duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 3: Swiaszczennu dwijku proswityteliw naszych wszanujmo * – tych, szczo perekładom bożestwennych pysań widkryły nam dżereło bohoznannia, * z jakoho aż do nyni obylno czerpajuczy, * my błażennymy wełyczajemo was, Kyryłe j Metodije, * szczo prystojite pered prestołom Wsewysznioho i tepło mołytesia za duszi naszi. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 3: Diwa dneś predstojit´ u cerkwi * i z łykamy swiatych newydymo za nas mołyt´sia Bohu. * Anheły z archyjerejamy pokłoniajut´sia, * apostoły z prorokamy łykujut´, * bo rady nas mołyt´ Bohorodycia prewicznoho Boha. Prokimen, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho (Ps. 115,6). Stych: Szczo widdam Hospodewi za wse, szczo Win wozdaw meni? (Ps. 115,3). Apostoł: do Jewrejiw 7,26-8,2. Ałyłuja, hłas 2: Swiaszczenyky twoji zodiahnut´sia w prawednist´ i prepodobni twoji wozradujut´sia (Ps. 131,9). Stych: Wybraw Hospod´ Siona, zachotiw joho na żytło dla Sebe (Ps. 131,13). Jewanhelije: Joana 10,9-16. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 21 trawnia Swiatych riwnoapostolnych Konstantyna i Ołeny Tropar, hłas 8: Chresta twoho obraz na nebi pobaczywszy * i, jak Pawło, pokłykannia ne wid ludej pryjniawszy, * miż cariamy twij apostoł, Hospody, cariujuczyj horod u ruku twoju położyw. * Spasaj nas zawżdy w myri, mołytwamy Bohorodyci, * jedynyj Czołowikolubcze. Sława: Kondak, hłas 3: Dneś Konstantyn iz matirju Ołenoju pokazujut´ chrest, wseczesne Drewo * – dla wsich judejiw posoromłennia, zbroja ż na protywnykiw wirnym, * bo rady nas zjawyłosia znameno wełyke i w bojach hrizne. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 3: Diwa dneś predstojit´ u cerkwi * i z łykamy swiatych newydymo za nas mołyt´sia Bohu. * Anheły z archyjerejamy pokłoniajut´sia, * apostoły z prorokamy łykujut´, * bo rady nas mołyt´ Bohorodycia prewicznoho Boha. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: do Hałatiw 1,11-19- Jakszczo u dniach Pjatdesiatnyci: Dijannia 26,1-5.12-20. Ałyłuja, hłas 1: Woznis Ja wybranoho z ludej Mojich (Ps. 88,20). Stych: Hospody, syłoju Twojeju wozwesełyt´sia car i spasenniam Twojim wozradujet´sia (Ps. 20,2). Jewanhelije: Joana 10,1-9. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 25 trawnia Tretie widnajdennia hołowy swiatoho Joana Chrestytela Tropar, hłas 4: Jak bożestwennyj skarb, sokrowennyj w zemli, * Chrystos widkryw hławu twoju nam, prorocze j predtecze. * Otoż usi, zijszowszysia na jiji znajdennia, * pisniamy bohomownymy Spasa ospiwujmo. * Win spasaje nas wid tlinnia, mołytwamy twojimy. Sława: Kondak, hłas 6: Switłosiajuczyj i bożestwennyj u switi stowp, switylnyk soncia, * predtecza hławu swoju switłonosnu j bożestwennu pokazaw u krajach. * Win oswiaczuje tych, szczo wirno pokłoniajut´sia i kłyczut´: * Chrystowyj chrestytelu premudryj, spasy wsich nas. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 6: Zastupnyce chrystyjan nepostydna, * mołytwenyce do Tworcia nezaminna, * ne pohordy hołosamy moliń hrisznykiw, * ałe wyperedy jak błahaja z pomiczcziu nam, szczo wirno spiwajemo Tobi: * pospiszyś na mołytwu i skoro pryjdy na molinnia, * zastupajuczy powsiakczas, Bohorodyce, tych, szczo poczytajut´ Tebe. Prokimen, hłas 7: Wozwesełyt´sia prawednyk u Hospodi i upowaje na Nioho (Ps. 63,11). Stych: Wysłuchaj, Boże, hołos mij, koły mołytymuś do Tebe (Ps. 63,2). Apostoł: 2 do Korintian 4,6-15. Ałyłuja, hłas 5: Switło zasijało prawednykowi i dla prawych sercem – weselist´ (Ps. 96,11). Stych: Istyna z zemli wozsijała i prawda z nebes prychyłyłasia (Ps. 84,12 ). Jewanhelije: Mateja 11,2-15. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 11 czerwnia Apostoliw Wartołomeja i Warnawy Tropar, hłas 1: Wohnepodibnyj jazyk u syli Ducha pryjniawszy, * Słowo, szczo pryjszło u płoti, wy wsiudy propowiduwały; * Joho rady toj – u hławu usiczenyj, a toj – kaminniam pobytyj, * i wy je apostolśkoho łyku okrasa, Wartołomeju j Warnywo. * Tomu pamjat´ waszu poczytajemo j prosymo: * Molit´ Chrysta Boha, * szczob my pryjniały hrichiw widpuszczennia. Kondak Wartołomeja, hłas 4: Jawywsia Ty, jak wełyke sonce, wsełennij, * siajanniam uczeń i czudes wełykych, * switło prowodiaczy tych, szczo Tebe poczytajut´, * Wartołomeju, apostołe. Sława: Kondak Warnawy, hłas 3: Hospodnij buw Ty istynnyj służytel, * iz simdesiaty apostoliw jawywsia Ty perszym, * osiajaw Ty z Pawłom propowid´ twoju, usim zwiszczajuczy Chrysta Spasa. * Rady cioho pisnespiwamy bożestwennu pamjat´ twoju, Warnawo, tworymo. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 3: Diwa dneś predstojit´ u cerkwi * i z łykamy swiatych newydymo za nas mołyt´sia Bohu. * Anheły z archyjerejamy pokłoniajut´sia, * apostoły z prorokamy łykujut´, * bo rady nas mołyt´ Bohorodycia prewicznoho Boha. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: Dijannia 11,19-26.29-30. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czudy Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Łuky 10,16-21. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 19 czerwnia Swiatoho apostoła Judy, brata Hospodnioho po płoti Tropar, hłas 1: Jak Chrystowoho rodycza znajuczy Tebe, Judo, * swiaszczenno sławymo Tebe jak muczenyka nepochytnoho, * szczo łest´ peremih i wiru zberih. * Tomu, dneś wseswiatu twoju pamjat´ praznujuczy, * rozriszennia hrichiw mołytwamy twojimy pryjmajemo. Sława: Kondak, hłas 2: Sylnym umom jak wybranyj uczenyk jawywsia Ty * i jak stowp nepobornyj Cerkwy Chrystowoji pohanam propowiduwaw Ty słowo Chrystowe, * nawczaju czy wiruwaty w jedyne bożestwo. * Nym prosławłenyj, pryjniaw Ty dar ozdorowłeń, * zcilajuczy neduhy tych, szczo do Tebe prybihajut´, apostołe Judo wsechwalnyj. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps.18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: sobornoho posłannia Judy 1,1-10. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Joana 14,21-24. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 24 czerwnia Rizdwo czesnoho Joana Predteczi Tropar, hłas 4: Prorocze i predtecze pryszestia Chrystowoho, * dostojno zwełyczaty Tebe ne w syli my, szczo lubowju Tebe poczytajemo, * bo neplidnist´ materi i otcza bezhłasnist´ rozriszyłysia sławnym i czesnym twojim riz dwom * – i wopłoczennia Syna Bożoho switowi propowidujet´sia. Sława: Kondak, hłas 3: Persze neplidna dneś Chrystowoho predteczu rodyt´ * i win je spownenniam usiakoho proroctwa, * bo koho proroky propowiduwały, * na toho win u Jordani ruku pokław. * Jawywsia Bożoho Słowa prorok, propowidnyk, razom i predtecza. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 3: Diwa dneś predstojit´ u cerkwi * i z łykamy swiatych newydymo za nas mołyt´sia Bohu. * Anheły z archyjerejamy pokłoniajut´sia, * apostoły z prorokamy łykujut´, * bo rady nas mołyt´ Bohorodycia prewicznoho Boha. Prokimen, hłas 7: Wozwesełyt´sia prawednyk u Hospodi i upowaje na Nioho (Ps. 63,11). Stych: Wysłuchaj, Boże, hołos mij, koły mołytymuś do Tebe (Ps. 63,2). Apostoł: do Rymlan 13,11-14,4. Ałyłuja, hłas 1: Błahosłowen Hospod´, Boh Izrajiliw, szczo posityw i sotworyw izbawlinnia ludiam Swojim (Łk. 1,68). Stych: I Ty, dytia, prorok Wysznioho nareczeszsia (Łk. 1,72). Jewanhelije: Łuky 1,1-2557-68.76.80. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Wełyczaj, dusze moja, czesne rizdwo Chrystowoho chrestytela i predteczi – Joana. I irmos, hłas 4: Sokrowenne Boże neskazanne tajinstwo w Tobi jawnym stajet´sia, Diwo Preczystaja, Boh bo z Tebe wopłotywsia z-za myłoserdia. Tomu Tebe jak Bohorodyciu wełyczajemo. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 29 czerwnia Werchownych apostoliw Petra i Pawła Tropar, hłas 4: Apostoliw perwoprestolni i wsełennoji wczyteli, * Władyku wsich molit´, * szczob myr wsełennij daruwaw * i duszam naszym wełyku mylist´. Sława: Kondak, hłas 2: Sylnych i bohowisnych propowidnykiw, * najwyszczych apostoliw Twojich, Hospody, pryjniaw Ty w nasołodu dibr Twojich i upokij, * bo bolisti jich i smert´ pryjniaw Ty radsze wsiakych płodiw, * jedynyj Sercewidcze. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw toj, * chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: 2 do Korintian 11,21-12,9. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Mateja 16,13-19. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Wełyczaj, dusze moja, twerdyj kamiń – Petra, i sosud izbrannyj – Pawła, Chrystowoji Cerkwy. I irmos, hłas 4: Tebe, presławnu Newistu i Preswiatu Bohorodyciu, szczo rodyła Stworytela newydymych i wsich wydymych, w pisniach wełyczajemo. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 30 czerwnia Sobor swiatych dwanadciaty apostoliw Tropar, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia wasze, swiatiji, * bo, pryjniawszy Ducha u wohnennych jazykach, wy idolśku łest´ spałyły * i mereżeju słowes ludej zabłudłych złowyły wy u wiru, * tomu nebesa powidajut´ waszu sławu, * a stworena wamy osnowa spowiszczaje, * i my z nymy kłyczemo w pamjat´ waszu: * Spasy, Boże, wsich nas, * mołytwamy dwanadciaty apostoliw Twojich. Sława: Kondak, hłas 2: Kamiń Chrystos kamenia wiry nyni prosławlaje switło, * najznamenytiszoho z uczenykiw, i z Pawłom uweś dwanadciatyczysłennyj sobor. * Jich pamjat´ tworiaczy z wiroju, prosławlajemo Toho, szczo jich prosławyw. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2:15 mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: 1 do Korintian 4,9-16. Ałyłuja, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Jewanhelije: Marka 3,13-19. Pryczasnyj: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 2 łypnia Położennia czesnoji ryzy Preswiatoji Bohorodyci u Włacherni Tropar, hłas 8: Bohorodyce prysnodiwo, ludej pokrowe, * Ty ryzu j pojas preczystoho Twoho tiła * jak zahorodu mohutniu horodu Twojemu daruwała * bezsimennym rizdwom Twojim, netlinnoju perebuwajuczy. * W Tobi bo pryroda obnowlajet´sia i czas. * Tomu mołymo Tebe, myr horodu Twojemu daruwaty * i duszam naszym wełyku mylist´. Sława, i nyni: Kondak, hłas 4: Jak odeżu netlinnia wsim wirnym, bohobłahodatna czysta, * daruwała Ty swiaszczennu ryzu Twoju, * jakoju swiaszczenne tiło Twoje pokrywała Ty, * pokrowe wsich ludej. * Jiji położennia praznujemo w lubowi i kłyczemo zo strachom do Tebe: * Radujsia, Diwo, chrystyjan pochwało. Prokimen, hłas 3, pisnia Bohorodyci: Wełyczaje dusza moja Hospoda i wozraduwawsia duch mij u Bozi, Spasi mojim (Łk. 1,46-47). Stych: Bo zhlanuwsia na smyrennia raby Swojeji, oś bo widnyni ubłażat´ Mene wsi rody (Łk. 1,48). Apostoł: do Jewrejiw 9,1-7. Ałyłuja, hłas 8: Woskresny, Hospody, w upokij Twij, Ty i kywot swiatyni Twojeji (Ps. 131,8). Stych: Klawsia Hospod´ Dawydowi istynoju i ne widreczet´sia jiji (Ps. 131,11). Jewanhelije: Łuky 10,38-42; 11,27-28. Pryczasnyj: Czaszu spasennia pryjmu i imja Hospodnie pryzowu (Ps. 115,4). Ałyłuja, tryczi. 5 łypnia Prepodobnoho Atanasija Atonśkoho Tropar, hłas 3: Tiłesnomu żyttiu Twojemu dywuwałysia anhelśki czyny, * jak iz tiłom do newydymych borot´boju wyjszow Ty, prysnosławnyj, * i poranyw Ty demonśki połky. * Tomu-to, Atanasije, Chrystos nahorodyw Tebe bahatymy daruwanniamy. * Cioho rady, otcze, moły, szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 8: Jak osobływoho hladacza netiłesnych istot * i dijalnoho wseprawdywoho spowisnyka wzywaje Tebe stado Twoje, bohohłasnyku: * Ne perestawaj mołytysia za rabiw twojich, * szczob izbawyłysia wid napastej i pidstupiw ti, szczo spiwajut´ Tobi: * Radujsia, otcze Atanasije. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: Neperemożnij Władarci * na czest´ peremohy * my, wriatowani wid łycha, * błahodarni pisni wypysujemo Tobi, * raby Twoji, Bohorodyce. * A Ty, szczo majesz syłu nezdołannu, * wid usiakych nas bid ochorony, * szczob zwaty Tobi: * Radujsia, Newisto nenewisnaja. Prokimen, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho (Ps. 115,6). Stych: Szczo widdam Hospodewi za wse, szczo Win wozdaw meni? (Ps. 115,3). Apostoł: do Hałatiw 5,22-6,2. Ałyłuja, hłas 6: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi jomu (Ps. 111,1). Stych: Sylne na zemli bude simja joho (Ps. 111,2). Jewanhelije: Łuky 6,17-23. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 10 łypnia Prepodobnoho Antonija Peczerśkoho Tropar, hłas 4: Wid switśkoji metuszni wyjszow Ty * i widreczenniam switu piszow Ty po-jewanhelśky za Chrystom, * i, riwnoanhelśke żyttia prowiwszy, * w tychu prystań Afonśkoji hory dijszow Ty, * zwidky błahosłowenniam otciw w horu Kyjewa pryjszow * i tam trudolubno żyttia zakinczyw. * Bat´kiwszczynu twoju proswityw Ty * i, bezliczi monachiw szlach do nebesnoho carstwa pokazawszy, do Chrysta jich prywiw Ty. * Joho moły, Antoniju prepodobnyj, * szczob spas duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 8: Widdawszy sebe Bohu, * nad use wozlubłenomu wid junosty, prepodobnyj, * Jomu wid usijeji duszi w lubowi posliduwaw Ty, * i, swita tlinne za niszczo wważajuczy, w zemli peczeru sporiadyw, * i w nij mużnio suproty zatij woroha newydymoho podwyzawsia Ty, * jak switłosiajne sonce, po wsi kinci zemli zasiajaw Ty. * Tomu-to, radijuczy, pryjszow Ty do nebesnych choromiw. * I nyni, z anhełamy władycznomu prestołowi predstojaczy, * spomynaj nas, szczo poczytajemo pamjat´ twoju, * szczob my zwały do Tebe: * Radujsia, Antoniju, otcze nasz. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 8: Neperemożnij Władarci * na czest´ peremohy * my, wriatowani wid łycha, * błahodarni pisni wypysujemo Tobi, * raby Twoji, Bohorodyce. * A Ty, szczo majesz syłu nezdołannu, * wid usiakych nas bid ochorony, * szczob zwaty Tobi: * Radujsia, Newisto nenewisnaja. Prokimen, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho(Ps. 115,6). Stych: Szczo widdam Hospodewi za wse, szczo Win wozdaw meni? (Ps. 115,3). Apostoł: do Hałatiw 5,22-6,2. Ałyłuja, hłas 6: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi Jomu (Ps. 111,1). Stych: Sylne na zemli bude simja joho (Ps. 111,2). Jewanhelije: Łuky 6,17-23. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 11 łypnia Perestawłennia błażennoji Olhy, kniahyni Kyjiwśkoji, u swiatomu chreszczenni nazwanoji Ołenoju Tropar, hłas 1: Pidnisszy swij um na kryłach bohopiznannia, presławna Olho, * Ty złynuła wyszcze wydymoho switu, * osiahnuwszy Boha, Tworcia wsełennoji. * Znajszowszy Joho, Ty pryjniała u chreszczenni nowe żyttia * i powsiakczas perebuwajesz u netlinnosti, * wtiszajuczyś płodamy * żyttiedajnoho derewa. Sława: Kondak, hłas 4: Pochwalim siohodni Boha, dobroczyncia wsich, * szczo prosławyw na Rusi-Ukrajini Olhu bohomudru, * szczob za jiji mołytwamy * podaw proszczennia hrichiw duszam naszym. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 4- Joakym i Anna z nesławy bezditnosty * i Adam i Jewa wid tlinnia smerty wyzwołyłysia, Preczysta, * u swiatim rizdwi Twojim. * Joho praznujut´ ludy Twoji, * z prowyny prohriszeń izbawłeni, * jak kłyczut´ do Tebe: * Neplidna rodyt´ Bohorodyciu * i kormytelku żyttia naszoho. Prokimen, hłas 4: Dywnyj Boh u swiatych Swojich, Boh Izrajiliw (Ps. 67,36). Stych: W cerkwach błahosłowit´ Boha, Hospoda, wy – z dżereł izrajiłewych (Ps. 67,27). Apostoł: do Hałatiw 3,23-29. Ałyłuja, hłas 1: Terpeływo oczikuwaw ja Hospoda, i Win poczuw mene, i wysłuchaw mołytwu moju (Ps. 39,2). Stych: I wywiw mene z bezodni prystrastej i z bahnystoho bołota (Ps. 39,3). Jewanhelije: Mateja 25,1–13; abo Łuky 7,36-50. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 15 łypnia Swiatoho riwnoapostoła, wełykoho kniazia Wołodymyra, u swiatomu chreszczenni nazwanoho Wasylijem Tropar, hłas 4: Upodobywsia Ty kupcewi, szczo szukaje cinnoji perły, * sławnowładnyj Wołodymyre, * szczo sydysz na wysokomu prestoli materi horodiw * – bohobereżenoho Kyjewa. * Doslidżujuczy i posyłajuczy do carśkoho horodu, * szczob piznaty prawosławnu wiru, * znajszow Ty neocinennyj żemczuh – Chrysta, * szczo wybraw Tebe, jak druhoho Pawła, * i otrias slipotu u swiatij kupeli, razom duszewnu i tiłesnu. * Tomu praznujemo Twoje uspennia my, ludy twoji. * Moły, szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak, hłas 8: Podibnyj wełykomu apostołowi Pawłowi, * u sywyzni, wsesławnyj Wołodymyre, * jak mołodecze mudruwannia, * Ty ostawyw wse dbannia pro idoliw, * jak muż dozriłyj prykrasyw Ty sebe bahrianyceju chreszczennia. * I nyni, w radosti stojaczy pered Spasom Chrystom, * moły, szczob spasłysia duszi naszi. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 8: Neperemożnij Władarci * na czest´ peremohy * my, wriatowani wid łycha, * błahodarni pisni wypysujemo Tobi, * raby Twoji, Bohorodyce. * A Ty, szczo majesz syłu nezdołannu, * wid usiakych nas bid ochorony, * szczob zwaty Tobi: * Radujsia, Newisto nenewisnaja. Prokimen, hłas 3: Spiwajte Bohowi naszomu, spiwajte; spiwajte carewi naszomu, spiwajte (Ps. 46,7). Stych: Wsi narody, zapłeszczite rukamy, woskłyknit´ Bohowi hołosom radosty (Ps. 46,2). Apostoł: do Hałatiw 1,11-19. Ałyłuja, hłas 6: Woznis Ja wybranoho z ludej Mojich (Ps. 88,20). Stych: Bo ruka moja zastupyt´ joho i ramja moje ukripyt´ joho (Ps. 88,22). Jewanhelije: Joana 10,1-9. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. I6 łypnia (jakszczo nedila; jakszczo ni –u nastupnu) Swiatych Otciw szesty wsełenśkych soboriw Tropar woskresnyj. I Otciw, hłas 8: Preprosławłenyj Ty, Chryste Boże nasz, * swityła na zemli – otciw naszych osnuwaw Ty * i nymy do istynnoji wiry wsich nas naprawyw Ty. * Bahatomyłoserdnyj, sława Tobi. Takoż kondak woskresnyj. Sława: Kondak Otciw, hłas 6: Ty – iz Otcia neskazanno wozsijawszyj Syn * – z żeny rodywsia podwijnyj jestwom. * Joho wydiaczy, ne widrikajemosia wydu zobrażennia, * ałe Joho, błahoczesno napysawszy, wirno poczytajemo. * I rady toho Cerkwa, derżaczy istynnu wiru, * ciłuje ikonu woczołowiczennia Chrystowoho. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 6: Zastupnyce chrystyjan nepostydna, * mołytwenyce do Tworcia nezaminna, * ne pohordy hołosamy moliń hrisznykiw, * ałe wyperedy jak błahaja z pomiczcziu nam, szczo wirno spiwajemo Tobi: * Pospiszyś na mołytwu i skoro pryjdy na molinnia, * zastupajuczy powsiakczas, Bohorodyce, tych, szczo poczytajut´ Tebe. Prokimen woskresnyj. I pisnia Otciw, hłas 4: Błahosłowen jesy, Hospody, Boże otciw naszych, i chwalne, i prosławłene imja Twoje na wiky (Dan. 3,26). Stych: Bo prawednyj jesy w usiomu, szczo stworyw Ty nam (Dan. 3,27). Apostoł: dnia. I Otciw: do Jewrejiw 13, 7-16. Ałyłuja: hłasa. I Otciw, hłas 1: Boh bohiw, Hospod´ mowyw, i pryzwaw zemlu wid schodu soncia do zachodu (Ps. 49,1). Stych: Zberit´ Jomu prepodobnych Joho, szczo zapowidujut´ zawit Joho w żertwach (Ps. 493). Jewanhelije: Joana 17,1-13. Pryczasnyj: Chwalite Hospoda z nebes, chwalite Joho w wysznich (Ps. 148,1). Druhyj: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwała (Ps. 32,1). Ałyłuja, tryczi. 20 łypnia Swiatoho proroka Illi Tropar, hłas 4: U tili anheł, prorokiw osnowa, * druhyj predtecza pryszestia Chrystowoho – Illa sławnyj, * z wysoty zisław Jełysejewi błahodat´ * neduhy widhaniaty i prokażenych oczyszczaty. * Tomu j na tych, szczo poczytajut´ joho, zływaje zcilinnia. Sława: Kondak, hłas 2: Prorocze i prowydcze wełykych dił Boha naszoho, Ille wełykoimenytyj, * wistuwanniam twojim Ty wstanowyw wodotoczni obłaky. * Moły za nas jedynoho Czołowikolubcia. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw toj, * chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 4: Ty jerej powik za czynom Mełchisedeka (Ps. 109,4). Stych: Skazaw Hospod´ Hospodewi mojemu: Sydy praworucz Mene, poky ne pokładu worohiw Twojich pidniżżiam nih Twojich (Ps. 109,1). Apostoł: sobornoho posłannia Jakowa 5,10-20. Ałyłuja, hłas 5: Mojsej i Aron miż jerejamy Joho i Samujił miż tymy, szczo pryzywajut´ imja Joho (Ps.98,6). Stych: Switło zasijało prawednykowi i dla prawych sercem – weselist´ (Ps. 96,11). Jewanhelije: Łuky 4,22-30. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 24 łypnia Swiatych muczenykiw Borysa i Hliba, u swiatomu chreszczenni nazwanych Romanom i Dawydom Tropar, hłas 2: Prawdywi strastoterpci i istynni jewanhelija Chrystowoho posłuchaczi, * dobroczesnyj Romane z nezłobywym Dawydom, * wy ne sprotywyłysia worohowi – bratowi, * szczo wbywaw waszi tiła, a dusz ne mih ditknutysia. * Nechaj, otże, płacze złyj włastolubeć, * a wy, radijuczy z anhelśkymy łykamy, stojaczy pered Swiatoju Trojceju, * molit´sia, szczob krajina ridnych waszych błahowhodna buła * i szczob syny ruśki spasłysia. Sława: Kondak, hłas 3: Zasijała dneś presławna pamjat´ wasza, * błahorodni strastoterpci Chrystowi, Romane j Dawyde, * szczo skłykujete nas na prosławu Chrysta, Boha naszoho. * Tomu, prybihajuczy do kowczeha waszych moszcziw, * pryjmajemo dar ozdorowłennia waszymy mołytwamy, swiatiji, * bo wy je bożestwenni likari. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 3: Diwa dneś predstojit´ u cerkwi * i z łykamy swiatych newydymo za nas mołyt´sia Bohu. * Anheły z archyjerejamy pokłoniajut´sia, * apostoły z prorokamy łykujut´, * bo rady nas mołyt´ Bohorodycia prewicznoho Boha. Prokimen, hłas 4: Swiatym, szczo na zemli Joho, projawyw Hospod´ usi bażannia Swoji w nych (Ps. 15,3). Stych: Ja baczyw Hospoda powsiakczas peredo mnoju, bo Win praworucz mene, szczob ja ne pochytnuwsia (Ps. 15,8). Apostoł: do Rymlan 8,28-39. Ałyłuja, hłas 4: Wizwały prawedni, i Hospod´ wysłuchaw jich, i wid usich skorbot jich izbawyw jich (Ps. 33,18). Stych: Bahato skorbot u prawednych i wid usich nych izbawyt´ jich Hospod´ (Ps. 33,20). Jewanhelije: Joana 15,17-16,2. Pryczasnyj: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwała (Ps. 32,1). Ałyłuja, tryczi. 25 łypnia Uspennia swiatoji Anny, materi Preswiatoji Bohorodyci Tropar, hłas 4: Żyttia rodytelku – czystu Bohomatir * w utrobi nosyła Ty, bohomudra Anno. * Tomu, u sławi radijuczy, nyni perestawyłasia Ty do nebesnoho pryjniattia, * de żytło tych, szczo weselat´sia, * prosiaczy prohriszeń proszczennia * dla tych, szczo w lubowi Tebe poczytajut´, prysnobłażenna. Sława: Kondak, hłas 2: Prarodycziw Chrystowych pamjat´ praznujemo, * z wiroju prosiaczy jich pomoczi, * szczob izbawyłysia wid usiakoji skorby wsi, szczo kłyczut´: * Boh nasz z namy, szczo jich prosławyw, jak i błahowoływ. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw Toj, * Chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 4: Dywnyj Boh u swiatych Swojich, Boh Izrajiliw (Ps. 67,36). Stych: W cerkwach błahosłowit´ Boha, Hospoda, wy – z dżereł izrajiłewych (Ps. 67,27). Apostoł: do Hałatiw 4,22-31. Ałyłuja, hłas 1: Spasennia prawednym wid Hospoda i oboroneć Win jim u czasi skorby (Ps. 36,39). Stych: I pomoże jim Hospod´, i izbawyt´ jich, i zabere jich wid hrisznykiw, i spase jich, bo upowały na Nioho (Ps. 36,40). Jewanhelije: Łuky 8,16-21. Pryczasnyj: Radujtesia, prawedni, u Hospodi, prawym nałeżyt´ pochwała (Ps. 32,1). Ałyłuja, tryczi. 27 łypnia Swiatoho wełykomuczenyka i ciłytela Pantełejmona Tropar, hłas 8: Zwannia wysoke likarśkoho uminnia pryjniawszy, sławnyj, * czerez nauku swiaszczennoho Jermołaja, * wozlubyw Ty błahoczestywu wiru materi Twojeji. * Za neji, radijuczy, mużnio postradaw Ty * i pryjniaw błahodat´ neduhy zcilaty. * Tomu j naszi neduhy zciły, szczob my pochwałamy poczytały twoju pamjat´, * wełykomuczenyku Pantełejmone. Sława: Kondak, hłas 5: Jak nasliduwacz myłostywoho Ty i błahodat´ ozdorowłeń wid nioho pryjniaw, * strastoterpcze j muczenyku Chrysta Boha. * Mołytwamy twojimy duszewni naszi neduhy zciły, * powsiakczas widhaniajuczy spokusnyka wid tych, szczo z wiroju kłyczut´: * Spasy nas, Hospody. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 5: Radujsia, dweri Hospodni neprochodymi, * radujsia, stino i pokrowe tych, szczo prybihajut´ do Tebe, * radujsia, prystane, buriamy ne nawiszczuwana * i podrużżiam nezajmana, szczo rodyła płottiu Tworcia Twoho i Boha. * Mołytyś ne perestawaj za tych, szczo ospiwujut´ * i pokłoniajut´sia rizdwu Twojemu. Prokimen, hłas 4: Dywnyj Boh u swiatych Swojich, Boh Izrajiliw (Ps. 67,36). Stych: W cerkwach błahosłowit´ Boha, Hospoda, wy – z dżereł izrajiłewych (Ps. 67,27). Apostoł: 2 do Tymoteja 2,1-10. Ałyłuja, hłas 4: Prawednyk, jak finik, rozcwite i, jak kedr na Ływani, wyroste (Ps. 91,13). Stych: Nasadżeni w domi Hospodnim, u dworach Boha naszoho procwitut´(Ps. 91,14). Jewanhelije: Joana 15,17-16,2. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia(Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 5 serpnia Peredprazdenstwo Pereobrażennia Tropar, hłas 4: Idimo nazustricz Chrystowomu pereobrażenniu, * switło torżestwuju czy, wirni, ce peredprazdenstwo, * i kłyczmo: Nadijszow deń Bożoji radosty, * woschodyt´ na horu Taworśku Władyka, * szczob zasiajaty krasoju Swoho bożestwa. Sława, i nyni: Kondak, hłas 4: Dneś bożestwennym pereobrażenniam usia ludśka istota bożestwenno sijaje, * radisno kłycze: * Pereobrażujet´sia Chrystos, * spasajuczy use. 6 serpnia Pereobrażennia Isusa Chrysta Antyfon 1 Stych 1: Woskłyknite Hospodewi, wsia zemla, * spiwajte ż imeni joho, widdajte sławu chwali Joho (Ps. 65,2). Pryspiw: Mołytwamy Bohorodyci, * Spase, spasy nas. Stych 2: Hołos hromu Twoho w nebokruzi, * oswityły błyskawky Twoji wsełennu, zdryhnułasia j zatremtiła zemla (Ps. 76,19). Mołytwamy Bohorodyci: Stych 3: U sławu j wełycz zodiahnuwsia Ty, * pryodiwsia switłom, nacze ryzoju (Ps. 103,1-2). Mołytwamy Bohorodyci: Sława Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, * i nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. Mołytwamy Bohorodyci: Antyfon 2 Stych 1: Hory sionśki, rebra piwniczni, * horod caria wełykoho (Ps. 47,3). Pryspiw: Spasy nas, Synu Bożyj, * szczo pereobrazywsia na hori, spiwajemo Tobi: Ałyłuja. Stych 2:I uwiw jich do hory swiatyni Swojeji, * hory tijeji, szczo zdobuła prawycia Joho (Ps. 77,54). Spasy nas, Synu Bożyj: Stych 3: Horu sionśku, jaku wozlubyw, * i zbuduwaw, jak odnoroha, swiatyłyszcze Swoje (Ps. 77,68-69). Spasy nas, Synu Bożyj: Sława, i nyni: Jedynorodnyj Synu: Antyfon 3 Stych 1: Ti, szczo nadijut´sia na Hospoda, * jak hora Sion, szczo ne chytajet´sia powik (Ps. 124,1). Tropar, hłas 7: Pereobrazywsia Ty na hori, Chryste Boże, * pokazawszy uczenykam Twojim sławu Twoju, skilky zmohły. * Nechaj zasijaje i nam, hrisznym, switło Twoje powsiakczasne, * mołytwamy Bohorodyci, Switłodawcze, sława Tobi. Stych 2: Hory nawkruh Joho * i Hospod´ nawkruh ludej Swojich wid nyni i dowiku (Ps. 124,2). Tropar: Pereobrazywsia Ty na hori: Stych 3: Hospody, chto perebuwaje w żytli Twojim * abo chto wsełyt´sia na swiatij hori Twojij? (Ps. 14,1). Tropar: Pereobrazywsia Ty na hori: Stych 4: Chto wyjde na horu Hospodniu * abo chto stane na misci swiatim Joho? (Ps. 23,3). Tropar: Pereobrazywsia Ty na hori: Wchidne: Hospody, poszły switło Twoje i istynu Twoju; * ti mene nawczyły i pryweły na horu swiatu Twoju (Ps. 42,3). Tropar: Pereobrazywsia Ty na hori: Sława, i nyni: Kondak, hłas 7: Na hori pereobrazywsia Ty * i, skilky zmohły, uczenyky Twoji sławu Twoju, Chryste Boże, wydiły, * szczob, koły pobaczat´, jak Tebe rozpynajut´, * stradannia zrozumiły dobrowilne, * a switowi propowidiat´, * szczo Ty jesy woistynu Otcze siajannia. Tryswiate. Prokimen, hłas 4: Jak wełyczni diła Twoji, Hospody, wse premudristiu sotworyw Ty (Ps. 103,24). Stych: Błahosłowy, dusze moja, Hospoda, Hospody, Boże mij, Ty duże wełycznij (Ps. 103,1). Apostoł: 2 sobornoho posłannia Petra 1,10-19. Ałyłuja, hłas 8: Twoji je nebesa i Twoja je zemla (Ps. 88,12). Stych: Błażenni ludy, szczo znajut´ zakłyk Twij (Ps. 88,16). Jewanhelije: Mateja 17,1-9. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Wełyczaj, dusze moja, Hospoda, szczo na Tawori pereobrazywsia. I irmos, hłas 4: Rizdwo Twoje netlinno jawyłosia, Boh iz bokiw Twojich projszow, wo płoti jawywsia na zemli i z lud´my prożywaw. Tomu Tebe, Bohorodyce, wsi wełyczajemo. Pryczasnyj: Hospody, u switli łycia Twoho pidemo i w imeni Twojim wozradujemosia nawiky (Ps. 88,16-17). Ałyłuja, tryczi. Mołytwa za tych, szczo prynosiat´ perwopłody owocziw Władyko Hospody Boże nasz, Ty weliw kożnomu na predłożennia Twoje wid Twojich prynosyty, i wicznych Twojich dibr dajannia jim darujesz. Ty, szczo wdowy prynoszennia po syli dobrowhodno pryjniaw, pryjmy j nyni pryneseni owoczi i spodoby, szczob buły wony pokładeni u wicznych Twojich skarbnyciach. Daruj nam i myrśkych Twojich dibr obylne spryjmannia, z usim, szczo korysne nam. Bo błahosłowyt´sia Twoje imja i prosławlajet´sia Twoje carstwo, Otcia, i Syna, i Swiatoho Ducha, nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. 9 serpnia Swiatoho apostoła Matija Tropar praznyka. I swiatomu, hłas 3: Apostołe swiatyj Matije, * moły myłostywoho Boha, * szczob widpuszczennia prohriszeń podaw duszam naszym. Sława: Kondak swiatomu, hłas 4: Wistuwannia Twoje, szczo, jak switłosiajne sonce, * wyjszło na wweś swit, * proswiczuje błahodattiu Cerkwu narodiw, * czudonosnyj Matije, apostołe. I nyni: Kondak praznyka. Prokimen praznyka. I swiatomu, hłas 8: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Stych: Nebesa powidajut´ sławu Bożu, tworinnia ż ruk Joho spowiszczaje twerd´ (Ps. 18,2). Apostoł: Dijannia 1,12-17.21-26. Ałyłuja praznyka. I swiatomu, hłas 1: Ispowidiat´ nebesa czuda Twoji, Hospody, i istynu Twoju w cerkwi swiatych (Ps. 88,6). Stych: Boh prosławluwanyj na radi swiatych (Ps. 88,8). Pryczasnyj praznyka. I swiatomu: Na wsiu zemlu wyjszło wistuwannia jich i do kinciw wsełennoji hłahoły jich (Ps. 18,5). Ałyłuja, tryczi. 13 serpnia U cej deń widdajet´sia praznyk Pereobrażennia. 14 serpnia Peredprazdenstwo Uspennia. I perenesennia moszcziw prepodobnoho Teodosija, ihumena Peczerśkoho Tropar, hłas 4: Ludy, zazdałehid´ tisztesia, * z wiroju płeszczit´ rukamy i w lubowi zberit´sia, * dneś radujuczysia i switło woskłykujuczy wsi z weselistiu, * Boża bo Maty maje z zemnoho do wysot perejty sławno. * Jiji pisniamy powsiakczasno jak Bohorodyciu sławymo. I swiatomu, hłas 8: Pidnissia Ty do czesnot, zmołodu polubywszy monasze żyttia, * bażane smiływo osiahnuw, wseływsia Ty w peczeru * i, prykrasywszy żyttia Twoje postom i switlistiu, * w mołytwach jak bezpłotnyj probuwaw Ty, * w ruśkij zemli, jak switłe swityło, zasijaw Ty, otcze Teodosije. * Moły Chrysta Boha, szczob spasłysia duszi naszi. Sława: Kondak swiatomu, hłas 3: Zwizdu ruśku – błażennoho Teodosija dneś wszanujmo, * szczo wid schodu wozsijała i na zachid pryjszła, * bo wsiu ciu krajinu czudesamy j czesnotamy, * a wsich nas dijanniam i błahodattiu monaszoho ustawu, zbahatyła. I nyni: Kondak peredprazdenstwa, hłas 4: U sławnij pamjati Twojij * wsełenna, ozdobłena beztiłesnym duchom, * rozumno z weselistiu wzywaje do Tebe: * Radujsia, Diwo, chrystyjan pochwało. Prokimen, hłas 7: Czesna pered Hospodom smert´ prepodobnych Joho (Ps. 115,6). Stych: Szczo widdam Hospodewi za wse, szczo Win wozdaw meni? (Ps. 115,3). Apostoł: do Jewrejiw 13,7-16. Ałyłuja, hłas 6: Błażen muż, szczo bojit´sia Hospoda, zapowidi Joho duże lubi jomu (Ps. 111,1). Stych: Sylne na zemli bude simja joho (Ps. 111,2). Jewanhelije: Mateja 11,27-30. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 15 serpnia Uspennia Preswiatoji Bohorodyci Tropar, hłas 1: U rizdwi diwstwo zberehła Ty, * w uspenni swita ne ostawyła Ty, Bohorodyce. * Perestawyłasia Ty do żyttia, buwszy Matirju Żyttia. * I mołytwamy Twojimy * izbawlajesz wid smerty duszi naszi. Sława, i nyni: Kondak, hłas 2: W mołytwach newsypuszczu Bohorodyciu * i w zastupnyctwach nezaminne upowannia * hrib i umertwinnia ne wtrymały. * Bo jak Matir Żyttia do żyttia perestawyw toj, * chto wseływsia w utrobu prysnodiwstwennu. Prokimen, hłas 3, pisnia Bohorodyci: Wełyczaje dusza moja Hospoda i wozraduwawsia duch mij u Bozi, Spasi mojim (Łk. 1,46-47). Stych: Bo zhlanuwsia na smyrennia raby Swojeji, oś bo widnyni ubłażat´ Mene wsi rody (Łk. 1,48). Apostoł: do Fyłypjan 2,5-11. Ałyłuja, hłas 8: Woskresny, Hospody, w upokij Twij, Ty i kywot swiatyni Twojeji (Ps 131,8). Stych: Klawsia Hospod´ Dawydowi istynoju i ne widreczet´sia jiji (Ps. 131,11). Jewanhelije: Łuky 10,38-42; 11,27-28. Zamist´ Dostojno, pryspiw: Anheły, baczaczy uspennia Preczystoji, zdywuwałysia, jak Diwa woschodyt´ iz zemli na nebo. I irmos, hłas 1: Peremahajut´sia zakony pryrody u Tobi, Diwo czysta: bo diwstwenne je rizdwo, i smert´ napered zapowidaje żyttia; po rizdwi diwa, i po smerti żywa. Spasajesz zawżdy, Bohorodyce, nasliddia Twoje. Pryczasnyj: Czaszu spasennia pryjmu i imja Hospodnie pryzowu (Ps. 115,4). Ałyłuja, tryczi. Mołytwa na błahosłowennia zilla Wsemohuczyj, predwicznyj Boże, Ty stworyw z nebuttia nebo, zemlu, more, wydyme i newydyme, słowom Twojim. Ty weliw zemli rodyty zilla i derewa na potrebu ludiam i twarynam, i kożnomu za nasinniam maty plid, i ne tilky zilla na pożywu twarynam, ałe i dla tiła nedużych ciluszczym staty Ty z newymownoji dobroty Twojeji izwoływ. Prosymo Tebe dumkoju j ustamy, szczob Ty błahosłowyw ci rizni rody zilla Twojim myłoserdiam, i syłoju Bożoju, danoju jim Toboju, izływ Twoho nowoho błahosłowennia łaskawist´, szczob wony ludiam i twarynam proty wsiakych neduh i skwerny buły zachoronoju. Bo Ty jesy Boh nasz, i Tobi sławu wozsyłajemo, Otciu, i Synu, i Swiatomu Duchowi, nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. Insza mołytwa Hospody Boże nasz, Ty zweliw czerez raba Twoho Mojseja, szczob izrajiłewi syny prynosyły swiaszczenykam snopy nowych płodiw, i brały płody najlipszoho derewa, i radiły pered Toboju, Bohom swojim. Pryjdy, Myłoserdnyj, na nasze pryzywannia i zwol wyłyty wsiu szczedrist´ Twoho błahosłowennia na nas i na żmeni nowoho nasinnia, jahid, zilla i płodiw, szczo jich z błahodarenniam prynosymo Tobi, i w imja Twoje u praznyk cej błahosłowlajemo, szczob wony prynesły pomicz ludiam, twarynam i zwiryni proty neduh, poszestej, ran, łychodijannia, czaruwannia, worożby, ukusiw zmijinych, abo inszych szkidływych zwiriw, i proty dyjawolśkych nasmiszok i chytroszcziw. I de b wony ne buły położeni i wneseni zo żmeneju dobrych dił, za mołytwamy prebłahosłowennoji Władyczyci naszoji Bohorodyci i prysnodiwy Mariji, szczo jiji dneś Uspennia praznyk switło praznujemo, i kudy wona je wziata, szczob i my tudy buły pryjniati. Mylistiu, i szczedrotamy, i czołowikolubijem jedynorodnoho Syna Twoho, szczo z Nym błahosłowen jesy, z preswiatym, i błahym, i żywotworiaszczym Twojim Duchom, nyni, i powsiakczas, i na wiky wikiw. Amiń. 23 serpnia Widdajet´sia praznyk Uspennia Preswiatoji Bohorodyci. 29 serpnia Usiknowennia hołowy swiatoho Joana Chrestytela Tropar, hłas 2: Pamjat´ prawednoho z pochwałamy, * i Tobi wystaczaje swidczennia Hospodnie, predtecze, * bo Ty pokazawsia woistynu i wid prorokiw czesniszyj, * bo u strujach spodobywsia chrestyty Propowidanoho. * Tomu za istynu postradaw Ty, radujuczysia, * błahowistyw Ty i tym, szczo w adi, Boha, jawłenoho w tili, * szczo wziaw hrich switu i podaje nam wełyku mylist´. Sława: Kondak, hłas 5: Predteczi sławne usiknowennia buło jakoś bożestwennym zadumom, * szczob i tym, szczo w adi, propowiw Spasowe pryszestia. * Nechaj, otże, rydaje Irodija, szczo wyprosyła bezzakonne wbywstwo, * bo wozlubyła ne zakon bożyj, ni żywyj wik, * ałe – łukawyj i doczasnyj. I nyni: Bohorodycznyj, hłas 5: Radujsia, dweri Hospodni neprochodymi, * radujsia, stino i pokrowe tych, szczo prybihajut´ do Tebe, * radujsia, prystane, buriamy ne nawiszczuwana * i podrużżiam nezajmana, szczo rodyła płottiu Tworcia Twoho i Boha. * Mołytyś ne perestawaj za tych, szczo ospiwujut´ * i pokłoniajut´sia rizdwu Twojemu. Prokimen, hłas 7: Wozwesełyt´sia prawednyk u Hospodi i upowaje na nioho (Ps. 63,11). Stych: Wysłuchaj, Boże, hołos mij, koły mołytymuś do Tebe (Ps. 63,2). Apostoł: Dijannia 13,25-33. Ałyłuja, hłas 4: Prawednyk, jak finik, rozcwite i, jak kedr na Ływani, wyroste (Ps. 91,13). Stych: Nasadżeni w domi Hospodnim, u dworach Boha naszoho procwitut´ (Ps.91,14). Jewanhelije: Marka 6,14-30. Pryczasnyj: W pamjat´ wicznu bude prawednyk, złych słuchiw ne ubojit´sia (Ps. 111,6-7). Ałyłuja, tryczi. 31 serpnia Położennia czesnoho pojasa Preswiatoji Bohorodyci Tropar, hłas 8: Bohorodyce prysnodiwo, ludej pokrowe, * Ty ryzu j pojas preczystoho Twoho tiła * jak zahorodu mohutniu horodu Twojemu daruwała * bezsimennym rizdwom Twojim, netlinnoju perebuwajuczy. * W Tobi bo pryroda obnowlajet´sia i czas. * Tomu mołymo Tebe, myr horodu Twojemu daruwaty * i duszam naszym wełyku mylist´. Sława, i nyni: Kondak, hłas 2: Pojas Twij czesnyj, szczo ohornuw bohopryjomne łono Twoje, Bohorodyce, * ce syła neoborna horodu Twoho i skarb dibr newyczerpnyj, * jedyna Maty-Prysnodiwo. Prokimen, hłas 3, pisnia Bohorodyci: Wełyczaje dusza moja Hospoda i wozraduwawsia duch mij u Bozi, Spasi Mojim (Łk. 1,46-47). Stych: Bo zhlanuwsia na smyrennia raby Swojeji, oś bo widnyni ubłażat´ Mene wsi rody (Łk. 1,48). Apostoł: do Jewrejiw 9,1-7. Ałyłuja, hłas 8: Woskresny, Hospody, w upokij Twij, Ty i kywot swiatyni Twojeji (Ps. 131,8). Stych: Klawsia Hospod´ Dawydowi istynoju i ne widreczet´sia jiji (Ps. 131,11). Jewanhelije: Łuky 10,38-42; 11,27-28. Pryczasnyj: Czaszu spasennia pryjmu i imja Hospodnie pryzowu (Ps. 115,4). Ałyłuja, tryczi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz